Sam Ghandchiسام قندچي مریم اکبری منفرد ها و فرزندانشان هم قربانیان زنده ی کشتار 67 هستند
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2734-maryam-akbari-monfared.htm

پی نوشت دهم دی ماه 1399: بیانیه تعدادی از زندانیان سابق سیاسی: مریم اکبری‌منفرد را آزاد کنید

پی نوشت پنجم فروردین ماه 1399: http://www.ghandchi.com/3202-maryam-akbari-monfared.htm

مطالب مرتبط:  1     2     3

 

maryam-akbari-monfared 
 

یکسال پیش نقدی نوشتم درباره نامه ای که از زندان منتشر شده بود تحت عنوان «نه می‌بخشیم، نه فراموش می‌کنیم» و خانم مریم اکبری منفرد یکی از نویسندگان آن بود.  سه سال پیش نامه ای از همسر این زندانی سیاسی منتشر شد که در آن درباره دشواری های زندگی دختران خانم مریم اکبری منفرد در این سالها، بحث شده بود. خانم مریم اکبری منفرد بیش از 10 سال پیش به دلیل شرکت در تظاهرات جنبش سبز بازداشت شد، اما به هواداری از سازمان مجاهدین متهم شد که نپذیرفت. دو برادر خانم مریم اکبری منفرد در سالهای 60 و 63 به اتهام ارتباط و عضویت در سازمان مجاهدین توسط دادگاه های انقلاب اعدام شدند، و برادر کوچک و خواهر ایشان نیز در کشتار 67 اعدام شدند. شخصاً از مخالفان سرسخت سازمان مجاهدین خلق ایران هستم و نظرم را نیز درباره آن تشکیلات همیشه به روشنی نوشته ام، و در عین حال از روز اول، اعدامهای مجاهدین و اعضای گروه های سیاسی دیگر را در سال 1360، که بعد هم در کشتار 67 ادامه یافت، محکوم کردم. همچنین در تاریخ ثبت است: بسیاری از آنهایی که در سال 1360 از اعدامهای مجاهدین حمایت کردند بعدها خودشان نیز با نهایت تأسف قربانی این قساوتها شدند. حالا گناه زندانی سیاسی خانم مریم اکبری منفرد این است که سه برادر و یک خواهر را در کشتارهای بیرحمانه ی دهه شصت از دست داده، و چند سال بعد در تظاهرات جنبش سبز شرکت کرده، ولی همچنان باید تاوان اعتراض خود را به این کشتارها بدهد؟ لازم به یادآوری است که هواداری از تشکیلات کوکلاکس کلان که سیاهپوستان را در آمریکا دو شقه می کرد در این کشور جرم نیست و حتی هواداران کوکلاکس کلان در خیابانهای شهر بزرگی نظیر بوستون آزادانه تظاهرات می گذارند و کسی مزاحم آنها نمیشود، اما اگر هرکسی متهم به دو شقه کردن انسانی باشد، به اتهام دست زدن به چنان جنایتی، بازداشت و طبق قانون با وی رفتار می شود. یعنی هواداری از هر تشکیلاتی به خودی خود جرم نیست، تازه خانم مریم اکبری منفرد حتی هوادار مجاهدین نبوده و تنها درباره اعدام اعضای خانواده اش دادخواهی مدنی کرده و شرکت در تظاهرات جنبش سبز در سال 1388 نیز حتی طبق قوانین ج.ا.ا. جرم نیست. خانم مریم اکبری منفرد را بیش از این زجر ندهید و آزاد کنید. در واقع مریم اکبری منفرد ها خود از قربانیان کشتار 67 هستند چون نه ایشان و نه فرزندانشان همه ی این سالها، نه بخاطر هواداری از سازمان مجاهدین خلق، بلکه به دلیل دادخواهی در مورد اعضای خانواده ی خود زندگی نداشته اند. سالهاست زندگی قربانیان زنده ی کشتار 67 نظیر مریم اکبری منفرد و فرزندانشان با زندان رقم می خورد!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

هشتم تیر ماه 1398
June 29, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH