Sam Ghandchiسام قندچي کرونا: مریم اکبری منفرد ها و کلامی درباره ی بی شرفهایی ایرانی در آمریکا
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3202-maryam-akbari-monfared.htm

http://isdmovement.com/2020/0320/032720/032720-Sam-Ghandchi-On-NIAK-and-a-letter-to-ITC.htm

پی نوشت بیست و نهم آبان ماه 1400: شعار «نه می بخشیم نه فراموش می کنیم» مادران آبان 98 غلط و خطرناک است

مطالب مرتبط: 1     2     3     4      5      6     7     8     9     10

   

maryam-akbari-monfared

 

آخرین باری که یادداشتی در ارتباط با زندانی سیاسی خانم مریم اکبری منفرد نوشتم یکسال پیش بود و عنوان مطلب هم بود «مریم اکبری منفرد ها و فرزندانشان هم قربانیان زنده ی کشتار 67 هستند». امروز هم که واقعاً با شیوع ویروس کرونا در زندانهای ایران، معلوم نیست تا چه مدت زندانیان سیاسی نظیر خانم مریم اکبری منفرد زنده بمانند، بویژه آنکه مقرراتی که قوه ی قضاییه ی ایران برای اعطای مرخصی به زندانیان وضع کرده، اساساً شامل زندانیانی می شود که حکم کمتر از 5 سال دارند. هنگام نوروز امسال یادداشتی را از خانم مینا اسدی در سایت گزارشگران خواندم، با ایشان هیچگونه آشنایی و تماسی ندارم اما نمی دانم چرا یادداشت ایشان مرا در اندیشه ی زندانیان بی پناهی نظیر خانم مریم اکبری منفرد برد. پیش خود فکر می کردم تا کی هر روز باید بنشینیم و نظیر عفو بین الملل فریاد بزنیم که رامین حسین پناهی ها، لقمان و زانیار مرادی ها را آزاد کنید و فردا ببینیم که اعدامشان کرده اند و این روزها هم، راحت تر این رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی اعلام می کند که به مرگ "طبیعی" از کرونا درگذشتند، و بازجوها علناً از آرزوی مردن زندانیان شناخته شده حرف میزنند وقتی در آن زندان با بیماری واگیردار گرفتارند، و یک عده بی شرف نیز در آمریکا راحت زندگی می کنند و از این رژیم اسلامی پول می گیرند و برای آن لابی می کنند و از مخالفان سست عنصر قدیم رژیم نیز، با نان قرض دادن استفاده می کنند. یکی از این مخالفان اینترنتی قدیم رژیم اسلامی که در یکی از شرکتهای معروف کامپیوتری در آمریکا از مدیران است چند سال پیش از من خواست متنی فکاهی را که در اس سی آی سالها پیش علیه رژیم گذاشته بود و چون جالب دیده بودم در سایتم تجدید چاپ کرده بودم، از سایتم حذف کنم. من هم فوری انجام دادم، و نه پرسیدم که چرا این درخواست را می کند، و نه فهمیدم چرا، که برخلاف سایتهای بی شرفهای لابیگر که در آمریکا هستند، عادت ندارم مردم را درباره ی مسائل خصوصی آنها سؤال پیچ کنم وقتی برای برداشتن متنی از سایتم، درخواست کنند. اما حدود یکسال پیش با همین فرد برای کار یک نفر تماس گرفتم و دیدم پاسخی نداد. و از آدرس معین تری هم تماس گرفتم و بازهم طوری وانمود کرد که گویی پیام را دریافت نمیکند. به اندازه ی کافی سواد کامپیوتر و اینترنت دارم که تریس کردم و دیدم دارد یواشکی جاهایی را که مطلب می گذارم، سر میزند. احمق آنقدر ترسو است که فکر کرد نامش را اعلام خواهم کرد. من شرف دارم و مثل این فرد که بخاطر کمکِ لابی ایست ها به مقامی در این شرکتهای مهم آمریکایی رسیده، نمی آیم معیارهای زندگی خود را تغییر دهم و خبرچین شوم. اما واقعاً مایه ی تأسف است که کسانی نظیر او که وقتی جوانتر بودند، در روزگار اس سی آی آنقدر درباره ی مقابله با جنایات رژیم اسلامی داغ بودند، اکنون سالهاست به خاطر کمک لابی ایست ها برای به دست آوردن جاه و مقام، اینچنین خود را فروخته اند، و در ظاهر با عبارات مثلاً "ضد جنگ" و "ضدمجاهدین" می خواهند خود و دیگران را فریب دهند. خیر حضرات، شما مسأله تان نه ضدیت با جنگ است و نه مخالفت با مجاهدین، بلکه از لابی ایست هایی که پول خون مردم ایران را در آمریکا برای نفوذ در سیاست این کشور به نفع رژیم اسلامی استفاده می کنند، حمایت می کنید، و این مافیای لابی ایستها نیز به عوض، به شما که دنبال بدست آوردن مقام در این شرکتهای مهم آمریکایی هستید، یاری می کنند و حتی یکی از رؤسای این لابی ایست ها به همان شهری که مرکز شرکت مهم آمریکایی که شما برایش کار می کنید، نقل مکان کرده است. فکر نکنید کسی نمی داند و سرتان را مثل کبک در برف کرده اید. هیچیک از این کارهای لابی ایست ها نیز در عرصه ی زندگی خصوصی نیست و اقداماتی در عرصه ی عمومی است که با پول خون مردم ایران که در اوج بدبختی مردم ایران، رژیم اسلامی به این لابی ایستها می دهد، انجام می شود. تف به روی شما که روزی با این رژیم جنایتکار مبارزه می کردید و فکر حقوق بشر بودید اما امروز شرفتان را از دست داده اید. خون مریم اکبری منفرد ها و کودکانش بر دست امثال شما بی شرفهایی است که خود را در آمریکا ایرانی می نامید و با این مافیای لابیگران رژیم همدست هستید و توسط پول و وکلای آنها حمایت می شوید.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

پنجم فروردین ماه 1399
March 24, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH