Sam Ghandchiسام قندچي شعار «نه می بخشیم نه فراموش می کنیمِ» مادران آبان 98، غلط و خطرناک است

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4198-to-forgive.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17

 

to-forgive

 

کمتر از یک هفته پیش در دو مقاله، اولی تحت عنوان «آبان تریبونال و حملات تازه به مسیح علینژاد»، و دومی تحت عنوان «خیزش آبان 98 شباهتی به انقلاب 57 یا جنبش سبز نداشت»، نظر این نگارنده را درباره دستاوردهای مادران آبان 98 و  آبان تریبونال نوشتم، و دو سال پیش نیز در مورد آبان 98، اما در ششم آذر، یعنی با تأخیر بیش از یک هفته به دلیل قطعی اینترنت در آن زمان، در مقاله ای تحت عنوان «قتل عام خیابانی آبان98 توسط سپاه، هولوکاستی پنهان با قطع اینترنت» (*)، درباره ی آن قتل عام هولناک، نوشته بودم، و هر روز وقتی در ویدیوها، چهره ی خانم «ناهید شیرپیشه» و آقای «منوچهر بختیاری» را می بینم، پیش خود می گویم بیخود نبود که پویا بختیاری می گفت «من هم پسر کسی هستم»! در نتیجه آنچه در اینجا می نویسم به این دلیل نیست که درد خانواده های جانباختگان آبان 98 را نمی دانم؛ در خانواده ی خود نیز بعد از کشته شدن پسرعمویم زنده یاد احمد قندچی در 16 آذر 1332، این دردها را نزدیک به 70 سال است که تجربه کرده ایم، اما خانواده، از جمله برادر بزرگ احمد، زنده یاد «اصغر قندچی»، بجای نفرت، راه سازندگی را چه در زمان رژیم شاه و چه در رژیم بعدی، برگزید، با اینکه در اولین هفته ی بعد از انقلاب 57، به رغم آنکه برای کار در خارج بود، به ایران برگشت، اما رژیمِ اسلامی، 10 روز او را در زندان اوین نگهداشت، موضوعی که در هیچ جایی در مطبوعات رژیم اسلامی که از آن زنده یاد خیلی می نویسند، اشاره ای نکرده اند! به هرحال، در دو سه هفته ی اخیر مرتب تکرار شعار «نه می بخشیم نه فراموش می کنیم» را از سوی شماری از مادران آبان 98 می شنوم. در گذشته در مقاله ای تحت عنوان «خانم گلرخ ایرایی، "نه می بخشیم، نه فراموش می کنیم" شعار غلطی است»، برای دو زندانی سیاسی خانم گلرخ ایرایی که اکنون همچنان در زندان آمل در بند است و شخصاً ایشان را یکی از رهبران برجسته ی اپوزیسیون ایران تلقی می کنم، و خانم مریم اکبری منفرد که سالهاست بدون مرخصی در زندان به سر می برد، دیدگاه خود را توضیح دادم که چرا این شعار غلط است و نیازی به تکرار نیست! فقط می خواستم به خوانندگان، مطالعه ی مقاله ای را توصیه کنم، تحت عنوان «تنفّر: سلاح مخفی توتالیتاریسم»، به قلم زنده یاد کولاکوفسکی که آقای مهدی خلجی به فارسی ترجمه کرده اند، و آن نوشته، بسیار عالی تفاوت «نفرت» و «خشم» را توضیح می دهد! با بهترین آرزوها برای همه ی خانواده های جانباختگان آبان 98. به قول معروف چشم در برابر چشم، نتیجه اش برای کل جامعه، ملتی خواهد بود که همه کور شوند!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

سی ام آبان ماه 1400
November 20, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH