Sam Ghandchiسام قندچي آقای بازجو، آرش صادقی و آتنا دائمی نمیمیرند و همچون ستار بهشتی همیشه زنده اند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3171-arash-sadeghi-atena-daemi.htm

مطالب مرتبط:  1     2     3     4     5     6     7     8     9   

 

arash-sadeghi-atena-daemi

 

لطفاً خودتان گزارش دیروز هرانا را از آخرین وضعیت خانم آتنا دائمی در زندان اوین، مطالعه کنید. یک سطر زیر نیز وضعیت آتنا دائمی از زبان آقای حسین دائمی پدر آتتا است که می توانید با کلیک روی آن ببینید و بشنوید، وقتی آنچه را که بازجو در انفرادی به آتنا گفته، نقل قول می کنند. بازجو به اتنا گفته است:

 

"چرا شماها نمیمیرید ما اینهمه به شما داریم فشار وارد می کنیم، شما و آرش صادقی و امثال شما چرا نمی میرید، ما اینهمه توی دردسر نمی افتادیم."

 

 واقعیت این است که آتنا دائمی ها، آرش صادقی ها، زینب جلالیان ها نمی میرند همانطور که ستار بهشتی ها همچنان زنده اند و زنده خواهند ماند و دادگاه نورمبرگ آینده این حقیقت را نشان خواهد داد، بویژه در ارتباط با مرخصی دادن به زندانیان سیاسی در این دوران شیوع کرونا که پیشتر نیز این موضوع به آقای حسن روحانی ریاست جمهوری ایران یادآوری شد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و دوم اسفند ماه 1398
March 12, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH