Sam Ghandchiسام قندچي از «جمهوریخواهی» اسلامی آیت الله خمینی تا «آینده نگری» ققنوسی شاهزاده رضا پهلوی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2678-reza-pahlavi.htm
مطالب مرتبط: https://goo.gl/hoFqBA   

 

reza-pahlavi-qoqnoos

 

هر روز که می گذرد بیشتر به این نتیجه می رسم که شاهزاده رضا پهلوی خدعه گری است نظیر آیت الله خمینی که خود را پاسخگو به مردم ایران نمی داند. سالهاست جناب شاهزاده، جمهوریت، سکولاریسم و هر بحثی که مطرح شده را چرخانده و نه تنها وارد دیالوگ نشده بلکه رفته نسخه بدلی و تقلبی برای توجیه بازگشت سلطنت پهلوی درست کرده و تازه ترین این بازی ها نیز داستان پروژه ققنوس است که سه روز پیش درباره آن نوشتم و هنوز یکی دو روز از آن بحث نگذشته که شاهزاده رضا پهلوی رفته کنفرانسی در تورنتو راه انداخته و فوری هم صدای آمریکا این «نسخه ی بدل آینده نگری» را در بوق و کرنا کرده است. به قول معروف «دور از جون فکر کرده که مردم "خر" هستند». آخر عالیجناب خجالت بکشید، خیلی چیزها را با پول می شود خرید اما نمی توانید بروید قانون نیوتون را بنام خود اعلام کنید و یک درخت سیب هم در خانه تان بکارید و به یک عده پول بدهید در روزنامه ها و اخبار تلویزیونهای قلابی ادعایتان را تکرار کنند و از فردا مدعی شوید که شما کاشف قانون جاذبه هستید. واقعاً که شاهزاده رضا پهلوی روی آیت الله خمینی را سفید کرده که برای هر طرح اپوزیسیون دموکراتیک، در دوران انقلاب 1357، نسخه بدلی «اسلامی» درست می کرد و آخرین اختراعش هم همین «جمهوری اسلامی» بود که ما هنوز گرفتار آن هستیم. شاهزاده هم برای هر چیز، نسخه «سلطنتی» اختراع می کند حتی «جمهوری سلطنتی». پیش از آنکه پادوهای شاهزاده رضا پهلوی حملات سایبری و فحاشی را آغاز کنند، به شاهزاده توصیه می کنم پاسخی را که 16 سال پیش به زبان انگلیسی به مورد مشابهی در جنبش آینده نگری بین المللی دادم مطالعه کنند، و این بازی ها را تمام کنند. شما شاهزاده رضا پهلوی اول پاسخگوی خرابکاری های دیگر 40 سال گذشته خود باشید که باعث شکستهای متعدد اپوزیسیون شده و بارها درباره اش از شما توضیح خواسته شده، اما جنابعالی فقط با خبرنگارانی حرف میزنید که سؤالهایی را از شما بپرسند که به دستور خودتان است. آقای رضا پهلوی شما در خدعه و تقلب روی آیت الله خمینی را سفید کرده اید. ای کاش 15 سال پیش دوستان اپوزیسیون کتاب ایران آینده نگر را خوانده بودند که در آن احتمال همه ی این بازی های شاهزاده پیش بینی شده بود، هرچند بازهم امید داشتم که شاهزاده رضا پهلوی اینگونه عمل نکند که یک روز میگفت جمهوریخواه است و روز دیگر سلطنت طلب. بیخود نبود که مأموران شاهزاده تا توانستند بعد از اولین و آخرین مصاحبه این قلم درباره آینده نگری در 12 سال پیش در صدای آمریکا، جلوی ادامه بحثهایم را سد کردند. و شرح ماجرا را همه می دانند. باید دوباره تکرار کنم که: آقای رضا پهلوی شما رهبر من نیستید.

  

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

دوازدهم خرداد ماه 1398
June 2, 2019

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

 

SEARCH