Sam Ghandchiسام قندچي دوستانِ جمهوریخواه، بدون رودربایستی درباره متن پیشنهادی دکتر نیره انصاری برای پیشنویس قانون اساسی آینده
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2630-constitution.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3

 

const-nooriala-nayereh-ansari

 

دوستان عزیز، خیلی بی رودربایستی بگویم، اگر کسی دنبال اصلاح جمهوری اسلامی یا احیا سلطنت پهلوی است دغدغه اش تدوین قانون اساسی جدید نیست و حداکثر بحثهایش اصلاح قانون اساسی رژیم اسلامی یا اصلاح قانون اساسی رژیم پهلوی است و هیچ دعوایی هم با آنها نیست اما لطفاً بحث تدوین قانون اساسی جدید را که موضوع مرکزی برای جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر است، با بحثهای قانون اساسی اصلاح طلبان و پادشاهی خواهان منحرف نکنیم، عیسی به دین خود، موسی به دین خود و اینکه کلاً همه گونه حرفی درباره چه باید کردِ تدوین قانون اساسی، 40 سال است گفته ایم و همه فرصت تدوین نظر داشته اند و بیشتر وقت تلف نکنیم (1). سه هفته پیش دوست عزیز آقای دکتر اسماعیل نوری علا یادداشتی در مورد بحث قانون اساسیِ گروه معینی که در گذشته با جنبش سبز کار می کردند، منتشر کردند (1)، و این قلم نیز درباره بحث قانون اساسی همان جریان مرتبط با جنبش سبز سال 1388، در یادداشتی پاسخ دادم (2). نظرات آن گروه را که مرتبط با جنبش سبز سال 1388 یود، بارها شنیده ایم. همچنین کسانی نیز نظیر آقای کاوه شیرزاد که دانش حقوقی دارند متنی برای پیشنویس قانون اساسی پیشنهادی چند سال پیش تهیه کردند و به رغم احترامی که برای ایشان قائل هستم و مطمئناً هدفم توهین نیست، اما وقتی کسی از اول می گوید که قانون اساسی نوشته شده توسط او، قابل استفاده برای هم جمهوری و هم سلطنت خواهد بود، معلوم است که معنای قانون اساسی را درست درک نکرده، و بهتر است اسناد تاریخی و بحثهای تدوین آن در ابتدای تأسیس جمهوری مدرن در آمریکا را با دقت مطالعه کند که برجسته ترین حقوقدانان بودند که آنچنان قانون اساسی برای جمهوری مدرن ایالات متحده ی آمریکا تدوین کردند که هنوز 200 و اندی سال بعد کارایی خود را از دست نداده است، منظورم لزوم حداقل مطالعه ی اسنادی نظیر دفاتر فدرالیسم مدیسون است که مشخصاً نیاز به تفکیک سلطنت و جمهوری را در گام اول تدوین قانون اساسی انجام داده، یعنی پیش از آنکه کسی بخواهد قانون اساسی تدوین کند، و بازهم از اینکه این اندازه رک و پوست کنده می نویسم عذرخواهی می کنم، چون واقعاً این بحثهای الکیِ نه سیخ بسوزه نه کباب برای باج دادن به سلطنت طلبان و جناحی در هیئت حاکمه ی آمریکا است که اصرار دارند بازگشت سلطنت پهلوی را به ایران تحمیل کنند، و سالهاست دارند وقت ما را به هدر می دهند، و هنوز متن پیشنهادی جدی برای قانون اساسی جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر، در پیش روی مردم ایران قرار نگرفته که نشان دهد مائی که روشن خود را جمهوریخواه می نامیم، و حزب سکولار دموکرات ایرانیان که روشن می گوید حزبی جمهوریخواه است، دنبال برقراری چه رژیمی هستیم و تفاوت ما با رژیم اسلامی و رژیم سلطنتیِ پهلویِ پیش از آن در چیست وقتی آنها رژیمهایی با سابقه ی 40 ساله و 57 ساله هستند و بوده اند،با قانون اساسی روشن که جای شک و شبهه ای نیست که ما مردم را در این مورد گیج کنیم. با اینحال همه ی این بحثها لزوماً در 40 سال گذشته ضرری نداشته و ادامه داشته و خواهد داشت، اما کار اصلی برای تدوین پیشنویس قانون اساسی جمهوری آینده ی ایران، این بحثها نیست، و تا کنون تنها کسی که سندی جدی برای پیشنویس قانون اساسیِ مورد اشاره تدوین کرده خانم دکتر نیره انصاری است (2) و دیگران هم به اندازه کافی فرصت داشته اند و حرف زده اند اما سندی ارائه نکرده اند. وقت آن است که کمیسیونی برای بحث مفصل جزئیات پیش نویس قانون اساسی پیشنهادی خانم دکتر نیره انصاری ایجاد شود و نهایی کردن آن متن در دستور کار قرار گیرد. امیدوارم حزب سکولار دموکرات ایرانیان این ابتکار را در دست گیرد چون رسماً اعلام کرده که حزبی جمهوریخواه، سکولار دموکرات و آینده نگر است و مهمترین کار برای حزبی جمهوریخواه در شرایط کنونی این است که به مردم روشن بگوید پیشنویس قانون اساسی مورد نظرش برای بعد از سقوط رژیم اسلامی چیست.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

پانزدهم اردیبهشت ماه 1398
May 5, 2019

 

پانویس:

 

1. بحثهای قانون اساسی ایران آینده

http://www.ghandchi.com/constitution.htm

 

2. درباره طرح قانون اساسی پیشنهادی دکتر نیره انصاری برای جمهوری سکولار دموکراتیک ایران آینده
http://www.ghandchi.com/2149-enhelaale-ghanoone-asaasi.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH