Sam Ghandchiسام قندچي درباره طرح قانون اساسی پیشنهادی دکتر نیره انصاری برای جمهوری سکولار دموکراتیک ایران آینده
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2149-enhelaale-ghanoone-asaasi.htm

پی نوشت ششم اسفندماه 1397: از وجود اینهمه حقوقدان ایرانی در اپوزیسیون برای تدوین و تدقیق بهتر پیشنویس های قانون اساسی باید بهره برد: http://www.ghandchi.com/2496-constitution.htm

پی نوشت نهم بهمن ماه 1397: از انتشار این متن قانون اساسی پیشنهادی برای جمهوری سکولاردموکرات و آینده نگر ایران که خانم دکتر نیره انصاری تهیه کرده اند، 7 ماه گذشته؛ اما، حتی از سوی برخی دوستانی که در اینترنت سالهاست می گویند در عرصه قانون اساسی فعالند، بحثی انجام نشده است. و در رسانه های بین المللی نیز از ایشان برای بحث درباره این سند بسیار مهم، دعوتی به عمل نیامده است. اکنون که ایران در میانه انقلاب قرن بیست و یکمی خود قرار دارد، توجه به این مهم برای فعالین تحول کنونی ایران، بسیار حائز اهمیت است تا که دوباره تجربه تلخی را نظیر انقلاب 1357 رقم نزنیم. س. ق.

 

enhelaale-ghanoone-asaasi

 

دوستان عزیز، دیروز در مقاله ای این بحث طرح شد (1)، اما در دوکلمه، اصلِ کار، در حال حاضر، بحث انحلال کامل قانون اساسی رژیم اسلامی، و مطرح کردن قانون اساسی تدوین شده خانم دکتر نیره انصاری (2)، با تعداد هرچه بیشتری از مردم در تلگرام، توییتر، فیسبوک، کوچه و بازار است. انقلابی که پیش رو داریم نظیر مشروطیت است که موضوع مرکزی آن قانون اساسی است با این تفاوت که در مشروطیت هدفِ روشنگران، آگاه کردن مردم به نیازِ داشتنِ قانون اساسی بود، وقتی مرتجعینی نظیر شیخ فضل الله نوری می گفتند ما شریعت داریم و نیازی به قانون اساسی نیست و قانون اساسی را که طرحی سکولار برای جامعه بود، کفر تلقی می کردند؛ اما امروز، هدف، آگاه کردن مردم به نیازبرای انحلال کامل قانون اساسی رژیم ضدجمهوریت اسلامی است. در واقع شریعت را کوکلاکس کلان های اسلامی (3)، بنام قانون اساسی، 40 سال پیش به مردم ما تحمیل کردند. امروز، هدف، انحلال کامل قانون اساسی رژیم اسلامی، و برقراری قانون اساسی جدید برای جمهوریت سکولار، دموکراتیک و آینده نگر است، کاری که از آبان ماه 1396، مِهِستان دنبال کرده است (4). هرچه مردم درباره خواستهای خود که در قانون اساسی جدید کشور منعکس شده، بیشتر بدانند، بهتر می بینند که چقدر هدف اپوزیسیون سکولار دموکرات در تطابق با خواستهایشان است که در خیزش دی ماه 96 در خیابانها فریاد کشیدند (5). این بحث برای اکثریت نیروهای سیاسی در اپوزیسیون سکولار دموکرات دانسته است، اما گرچه در خواسته های روزمره مردم عادی منعکس است و مردم، ناخودآگاه، این نیاز را می دانند، اما نمی دانند که پاسخ نیازشان را لازم است در قانون اساسی جدید جستجو کنند، و نه آنکه فریب اصلاح طلبان (6) را بخورند که می خواهند قانون اساسی موجودِ رژیم اسلامی را، حفظ کنند و با قول تغییر رفتار رژیم و ترمیم قانون اساسیِ سراسر ارتجاعی رژیم اسلامی، در تلاشند مردم را از نیاز به انحلال کامل قانونِ اساسی رژیمِ ضدجمهوریت اسلامی، و جایگزینی کردن آن قوانین ضدبشری با قانون اساسی جمهوریت سکولار، دموکراتیک و آینده نگر، منصرف کنند (7).  این اصل بحث حزب سکولار دموکرات ایرانیان، مهستان سکولار دموکراسی، و قانون اساسی جمهوریت سکولار دموکراتیک برای ایران آینده است (8).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

پانزدهم تیر ماه 1397
July 6, 2018

 

پانویس:

 

1. شاید زور ما نرسد رژیم را تغییر دهیم اما راهِ کار، اتحاد به دور پیشنویس قانون اساسی نیره انصاری است
http://www.ghandchi.com/2148-nayereh-ansari-constitution.htm

 

2.  دکتر نیره انصاری: قانون اساسی جمهوری سکولار دموکراتیک ایران آینده
http://nayereansari.blogfa.com/post/136

https://goo.gl/KLjDgZ

 

3. کوکلاکس کلان اسلامی

http://ghandchi.com/islamic-kkk.htm 

 

4. مهستان: اتحاد جمهوریتخواهانِ سکولار، دموکرات و آینده نگر است
http://isdmovement.com/2018/0518/051818/051818-Sam-Ghandchi-Re-Mehestan.htm 
http://www.ghandchi.com/2048-mehestan-e-jomhouritkhahan.htm

 

5. خیزش 96 گفتمان مرکزی جامعه ایران را عوض کرده است
http://www.ghandchi.com/1938-enghelabe21iran.htm

http://www.ghandchi.com/Gitimadari-Nr-5.pdf#page=7

 

6. درباره اصلاح طلبان

http://www.ghandchi.com/eslahtalabi.htm

 

7. از انقلاب ارتجاعی 57 تا قهقرای اصلاح طلبی نود و چهار
http://www.ghandchi.com/1135-ghahgharaaye94.htm

 

8. حزب سکولار دموکرات ایرانیان، مهستان سکولار دموکراسی، و  قانون اساسی جمهوریت سکولار دموکراتیک برای ایران آینده

https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH