Sam Ghandchiسام قندچي درباره طرح قانون اساسی پیشنهادی دکتر نیره انصاری برای جمهوری سکولار دموکراتیک ایران آینده
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2149-enhelaale-ghanoone-asaasi.htm

 

enhelaale-ghanoone-asaasi

 

دوستان عزیز، دیروز در مقاله ای این بحث طرح شد (1)، اما در دوکلمه، اصلِ کار، در حال حاضر، بحث انحلال کامل قانون اساسی رژیم اسلامی، و مطرح کردن قانون اساسی تدوین شده خانم دکتر نیره انصاری (2)، با تعداد هرچه بیشتری از مردم در تلگرام، ایمو، کوچه و بازار است. انقلابی که پیش رو داریم نظیر مشروطیت است که موضوع مرکزی آن قانون اساسی است با این تفاوت که در مشروطیت هدف روشنگران آگاه کردن مردم، به نیازِ داشتن قانون اساسی بود، وقتی مرتجعینی نظیر شیخ فضل الله نوری می گفتند ما شریعت داریم و نیازی به قانون اساسی نیست و قانون اساسی را که طرحی سکولار برای جامعه بود، کفر تلقی می کردند؛ اما امروز، هدف، آگاه کردن مردم به نیاز برای انحلال کامل قانون اساسی رژیم ضدجمهوریت اسلامی است، که در واقع شریعت را اسلامگرایان، بنام قانون اساسی، 40 سال پیش به مردم ما تحمیل کردند. امروز، هدف، انحلال کامل قانون اساسی رژیم اسلامی، و برقراری قانون اساسی جدید برای جمهوریت سکولار، دموکراتیک و آینده نگر است، کاری که از آبان ماه 1396، مِهِستان دنبال کرده است (3). هرچه مردم درباره خواستهایشان که در قانون اساسی جدید کشور منعکس شده، بیشتر بدانند، بهتر می بینند که چقدر هدف اپوزیسیون سکولار دموکرات در تطابق با خواستهایشان است که در خیزش دی ماه 96 در خیابانها فریاد کشیدند (4). این بحث برای اکثریت نیروهای سیاسی در اپوزیسیون سکولار دموکرات دانسته است، اما گرچه در خواسته های روزمره مردم عادی منعکس است و مردم ناخودآگاه این نیاز را می دانند اما نمی دانند که پاسخ نیازشان را لازم است در قانون اساسی جدید جستجو کنند، و نه آنکه فریب اصلاح طلبان (5) را بخورند که می خواهند قانون اساسی موجود رژیم اسلامی را حفظ کنند، و با قول تغییر رفتار رژیم و ترمیم قانون اساسیِ سراسر ارتجاعی رژیم اسلامی، در تلاشند مردم را از نیاز به انحلال کامل قانون اساسی رژیم ضد جمهوریت اسلامی، و جایگزینی کردن آن قوانین ضدبشری با قانون اساسی جمهوریت سکولار، دموکراتیک و آینده نگر، منصرف کنند (6).  این اصل بحث حزب سکولار دموکرات ایرانیان، مهستان سکولار دموکراسی، و قانون اساسی جمهوریت سکولار دموکراتیک برای ایران آینده است (7). ششمین کنگره سالانه سکولار دموکراتها که به روشنی با اصلاح طلبی خط کشی دارد و سالهاست انحلال قانون اساسی رژیم اسلامی را مطرح کرده است، امسال در روزهای 22 و 23 سپتامبر در شهر فرانکفورت برگزار می شود (8).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

پانزدهم تیر ماه 1397
July 6, 2018

 

پانویس:

 

1. شاید زور ما نرسد رژیم را تغییر دهیم اما راهِ کار، اتحاد به دور پیشنویس قانون اساسی نیره انصاری است
http://www.ghandchi.com/2148-nayereh-ansari-constitution.htm

 

2.  دکتر نیره انصاری: قانون اساسی جمهوری سکولار دموکراتیک ایران آینده
http://nayereansari.blogfa.com/post/136

 

3. مهستان: اتحاد جمهوریتخواهانِ سکولار، دموکرات و آینده نگر است
http://isdmovement.com/2018/0518/051818/051818-Sam-Ghandchi-Re-Mehestan.htm 
http://www.ghandchi.com/2048-mehestan-e-jomhouritkhahan.htm

 

4. خیزش 96 گفتمان مرکزی جامعه ایران را عوض کرده است
http://www.ghandchi.com/1938-enghelabe21iran.htm

 

5. درباره اصلاح طلبان

http://www.ghandchi.com/eslahtalabi.htm

 

6. از انقلاب ارتجاعی 57 تا قهقرای اصلاح طلبی نود و چهار
http://www.ghandchi.com/1135-ghahgharaaye94.htm

 

7. حزب سکولار دموکرات ایرانیان، مهستان سکولار دموکراسی، و  قانون اساسی جمهوریت سکولار دموکراتیک برای ایران آینده

https://sites.google.com/site/futuristparty

 

8. ششمين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران در روزهای 22 و 23 سپتامبر2018 در شهر فرانکفورت

 

isd-convention

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH