Sam Ghandchiسام قندچي شاید زور ما نرسد رژیم را تغییر دهیم اما راهِ کار، اتحاد به دور پیشنویس قانون اساسی نیره انصاری است
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2148-nayereh-ansari-constitution.htm

پی نوشت ششم اسفندماه 1397: از وجود اینهمه حقوقدان ایرانی در اپوزیسیون برای تدوین و تدقیق بهتر پیشنویس های قانون اساسی باید بهره برد: http://www.ghandchi.com/2496-constitution.htm

 

constitution

 

شخصاً در پی سمتگیری روشن شاهزاده رضا پهلوی با جمهوریت دموکرات، سکولار و آینده نگر، دو هفته پیش، حمایت خود را از ایشان اعلام کردم (1)، و بعد هم به سؤالاتی که مطرح شده بود، پاسخ دادم (2). اکنون اساساً برنامه ی حزبی سکولار دموکراتها روشن است و به بهترین وجه در پلاتفرم حزب سکولار دموکرات ایرانیان منعکس شده (3)، هرچند بحثهای پلاتفرم در آن حزب و سازمانهای دیگر سکولار دموکرات و آینده نگر سالهاست مطرح بوده و همیشه تکامل پیدا خواهد کرد (4) که نشانگر زنده بودن این احزاب است، همانطور که حزب دموکرات آمریکا که توسط جفرسون پایه ریزی شد امروز پس از گذشت 200 و اندی سال همچنان پلاتفرم آن حزب تکامل می یابد (5). همچنین موضوع اصلی فکری نخبگان ایران در 40 سال گذشته را می توان در "ما چه می گوییم، مردم چه می خواهند" (6)، خلاصه کرد، و این پلاتفرمهای حزبی پاسخ بخش اول سوال است، و در مورد بخش دوم سؤال، یعنی اینکه مردم چه می خواهند، بعد از خیزش دی ماه 1396 که نقطه عطفی در مبارزات مردم بود (7)، دیگر پاسخ روشن است که خواهان پایان دادن به رژیم مذهبی و جایگزینی آن با حکومتی دموکرات و سکولار هستند. موضوع مرکزی چه در رژیم و چه در اپوزیسیون افراد نیستند. نه کشتن آیت الله خامنه ای درد ما را دوا می کند و نه به قدرت رساندن هر فردی دیگر که مورد نظر اصلاح طلبان است و گرچه با ولایت فقیه مخالفت می کنند، خواهان ولی فقیه مقتدر طرفدار خود هستند (8). مردم به دور برنامه جمع می شوند و در حال حاضر برنامه برای جامعه، برنامه حزبی نیست هرچند داشتن پلاتفرم روشن که احزابی نظیر حزب سکولار دموکرات ایرانیان دارند و حتی برای جلوگیری از بازگشت استبداد این دوستان برنامه ریزی کرده وً در میثاق نامه مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران به دقت نوشته اند، برای پیشقراولان انقلاب 21 ایران (9) بسیار مهم است چرا که در آینده نیز تکامل دموکراتیک این احزاب را باعث می شود، اما در حال حاضر اتحاد آنهایی که می خواهند رژیم اسلامی را در ایران پایان دهند، لازم است به گرد پیشنویس قانون اساسی باشد که در آن جمهوریت دموکراتیک، سکولار و آینده نگر به روشنی مدون شده باشد. اینکه مجلس مؤسسان چگونه شکل بگیرد، رفراندوم چه زمانی باشد، از جمله در مهستان سکولار دموکراسی ایران (10) دنبال می شود، اما آنچه برای کسانیکه می خواهند این تغییر را در ایران رهبری کنند ضروری است، اتحاد به گرد پیشنویس قانون اساسی است که خانم دکتر نیره انصاری زحمت تدوین آنرا کشیده اند (11) و طرحی برای کل جامعه ایران است و می توان با مردم کوچه و بازار به بحث گذاشت، و گفت که این هدفی است که ما نیروهای مترقی در ایران دنبال می کنیم همانطور که خمینی هدف ارتجاعی اسلامگرایی را دنبال می کرد هرچند هیچگاه پیشنویسی از قانون اساسی مورد نظر خود را پیش از انقلاب به مردم ارائه نداد تا که دیر شده بود و توسط کوکلاکس کلان اسلامی (12) به مردم ایران تحمیل شد وقتی قدرت را اسلامگرایان در سال 1357 قبضه کردند (13). وقت آن است که نظیر پیشقراولان جنبش مشروطه ایران، با مردم، این پیشنویس قانون اساسی را مورد بحث قرار دهیم، و از اول سنگ درست مردمی برای آینده ایران بگذاریم. ممکن است زور ما نرسد که رژیم را تغییر دهیم. ممکن است متحدان داخلی و بین المللی تازه ای پیدا کنیم. اما مهم آن است که خودمان روشن باشیم که در راه جمهوریت سکولار، دموکراتیک و آینده نگر برای ایران هستیم و مردم را در این مورد با صداقت از طریق احزاب و سازمانهای خود، آگاه کنیم (14).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

چهاردهم تیر ماه 1397
July 5, 2018

 

پانویس:

 

1. اعلام حمایت از شاهزاده رضا پهلوی
http://www.ghandchi.com/2118-reza-pahlavi.htm

 

2. پاسخی به آقای فرزین بستجانی در این باره که چرا از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردم
http://www.ghandchi.com/2132-farzin-bastejani.htm

 

3. حزب سکولار دموکرات ایرانیان و پلاتفرمی آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1227-isdparty.htm

 

4. پلاتفرم حزب آینده نگر
http://www.ghandchi.com/348-HezbeAyandehnegar.htm
Futurist Party Platform
http://www.ghandchi.com/348-HezbeAyandehnegarEng.htm

 

5. درباره پلاتفرم جدید حزب دموکرات آمریکا
http://www.ghandchi.com/1194-dnc-platform.htm
About New Platform of US Democratic Party
http://www.ghandchi.com/1194-dnc-platform-english.htm

 

6. ما چه می گوييم، مردم چه می خواهند
http://www.ghandchi.com/738-what.htm

 

7. از اين پس هفتم دی ماه نقطهء عطف تغييرناپذير جنبش ضد حکومت مذهبی در ايران ست
http://isdmovement.com/Index-All/2018/0118/011018.htm 
http://www.ghandchi.com/1855-noghte-atf.htm

خیزش 96 گفتمان مرکزی جامعه ایران را عوض کرده است
http://www.ghandchi.com/1938-enghelabe21iran.htm

http://www.ghandchi.com/Gitimadari-Nr-5.pdf#page=7

 

8. برخلاف تحلیلهای غلط جاری، رهبران اصلاح طلبان به رأس سپاه پاسداران نزدیک می شوند
http://www.ghandchi.com/2141-rahbaran-eslahtalaban.htm 

 

9. انقلاب 21 ایران
https://goo.gl/w5rMvF

 

10. مهستان: اتحاد جمهوریتخواهانِ سکولار، دموکرات و آینده نگر است
http://isdmovement.com/2018/0518/051818/051818-Sam-Ghandchi-Re-Mehestan.htm
http://www.ghandchi.com/2048-mehestan-e-jomhouritkhahan.htm

سایت مهستان
http://isdmovement.com/Mehestan.htm

 

11. دکتر نیره انصاری: قانون اساسی جمهوری سکولار دموکراتیک ایران آینده
http://www.ghandchi.com/constitution.pdf

 

12.  کوکلاکس_کلان_اسلامی
http://ghandchi.com/islamic-kkk.htm

 

13. ایران آینده نگر: آینده نگری در برابر تروریسم (کتاب الکترونیک، ویرایش سوم)
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm
Futurist Iran
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm

 

14. حزبی سکولار دموکرات و آینده نگر با پلاتفرمی شفاف برای ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty 

   

مطلب مرتبط

بسوی انحلال کامل قانون اساسی رژیم اسلامی و جایگزینی آن با قانون اساسی طرح شده دکتر نیره انصاری
http://www.ghandchi.com/2149-enhelaale-ghanoone-asaasi.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH