Sam Ghandchiسام قندچي دوست عزیز آقای دکتر اسماعیل نوری علا این بحث قانون اساسی شما غلط است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2593-nooriala-constitution.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2VN1R0a    https://goo.gl/wycQds

 

nooriala-constitution

 

دوست عزیز آقای دکتر اسماعیل نوری علا با درود و خسته نباشید،

 

چند دقیقه پیش مقاله ی کوتاه شما را، دوست عزیز،  آقای دکتر اسماعیل نوری علا، که درباره موضوع قانون اساسی، نوشته بودید، در خبرگاه حزب سکولار دموکرات ایرانیان، مطالعه کردم (1). عزیز، اختلاف، جمهوری و پادشاهی نیست. اختلاف رفراندوم گذاشتن برای تعیین شکل رژیم، پیش یا بعد از تدوین قانون اساسی هم نیست. اختلاف حتی درباره جمهوریت یا بازتولید استبداد نیست. اختلاف این است که برای شما در همه ی این سالها، رژیم پهلوی آنهم 40 سال بعد از سرنگونی اش توسط انقلابِ چند میلیون نفری مردم ایران، هنوز تمام نشده فرض می شود؛ همانطور که برای بخش قابل ملاحظه ای از چپ و کل اصلاح طلبان، رژیم اسلامی حاکم بر ایران حتی بعد از خیزش 96 که شعارش «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» بود، همچنان تمام نشده تلقی می شود. می دانم شما جمهوریخواه هستید و نه سلطنت طلب، چپی هایی نیز که برایشان رژیم اسلامی تمام نشده، کمونیست هستند و نه مسلمان، اما واقعیت این است که تشکیل مجلس مؤسسان یعنی تمام شدن رژیمهای پیشین و بنیانگذاری رژیمی نوین در ایران. برای امثال این قلم شخصاً هر دو رژیم سالهاست تمام شده فرض می شوند و هر طرحی مطرح کرده ام فراسوی این رژیم ها است، اما برای جامعه، وقتی مجلس مؤسسان تشکیل می شود، معنایش این است که نه تنها رژیم اسلامی کنونی، بلکه همه ی رژیم های پیشین، چه پهلوی، چه قاجار، چه زندیه، چه افشاریه و همینطور بروید تا هخامنشیان و مادها، تمام شده اند و به همین علت نام مجلس مورد نظر، مجلس مؤسسان است و وظیفه اش احیا یا اصلاح رژیمی از گذشته نیست بلکه آغاز رژیم سیاسی تازه ای در ایران است، و برای این هدف می خواهد قانون اساسی بنویسد، کاری که در مشروطیت و مجلس مؤسسان های دیگری که در ایران تشکیل شدند، انجام نشد، و فقط در نام، مجلس مؤسسان داشته ایم. حالا ممکن است ده تا قانون اساسی از این مجلس مؤسسانِ مورد بحث، بیرون بیاید و به رأی مردم گذاشته شود، مثلاً شاید یکی بخواهد پادشاهیِ عمه اش را در قانون اساسی برای آینده ایران مکتوب کند، اما ادامه ی هیچ پادشاهیِ گذشته، یا ادامه ی رژیم اسلامی حاضر، به دلیل خصلت واقعیِ مؤسسان بودنِ این مجلس، مطرح نخواهد بود. حتی ممکن است نماینده ای در مجلس مؤسسان بخواهد ایران را به صد تکه تقسیم کند، یا دیگری بخواهد رژیمی زردتشتی در ایران بسازد. اینکه چنین افرادی را مردم انتخاب کرده اند، یک مسأله، و اینکه ده بیست تا قانون اساسی به حد نصاب لازم برای رأی گیری و به اصطلاح رفراندوم برای مردم برسند، مسأله ای دیگر، و نتیجه ی کار، به ترکیب انتخاب شده ی مجلس مؤسسان، و مقررات حاکم بر آن، بستگی خواهد داشت. اما برای آن مجلس، هرآنچه رژیمی که پیش از آن در ایران بوده، پایان یافته است و بازهم تکرار می کنم که به همین دلیل نام آن مجلس، مجلس مؤسسان است (2).

 

از دیدگاه این قلم، با پادشاهی خواهان یعنی در حقیقت، هواداران احیاء رژیم پهلوی، و اصلاح طلبان رژیم اسلامی کنونی، نمیشود در این رابطه ی معین، کار مشترک کرد و به همین دلیل از اول با تشکیل مهستان مشترک با طرفداران احیا رژیم پهلوی مخالف بودم چون برای آنها رژیم پهلوی تمام نشده است؛ و به دلیل مشابهی نیز با هر طرح مهستان مشترک با اصلاح طلبان سالهاست مخالفت کرده ام و 14 سال پیش در دوران بحثهای داغ رفراندوم که سایت گویا راه انداخته بود، و در واقع در تقابل با طرح رفراندوم، به همین دلیلی که ذکر شد، در نوشته ای قدیمی، تز «جبهه واحد برای ایجاد حکومت سکولار در ایران» را مطرح کردم (3)؛ بازهم تکرار می کنم که برای دسته ی اولِ مورد اشاره در بالا، هنوز رژیم پهلوی و برای دسته ی دوم، هنوز رژیم اسلامی تمام نشده است، و ما نمی توانیم 40 سال دیگر با دسته اول و خدا می داند 1400 سال دیگر با دسته دوم، بحث کنیم، که آنچه مورد نظر اولی ها است، نیم قرن پیش تمام شده، و آنچه مورد نظر دومی ها است یکبار توسط هلاکوخان مغول تمام شد، و این بار هم وقتی مجلس مؤسسان تشکیل شده باشد معنایش این است که حکومت اسلامی کنونی درایران تمام شده، و باید به جلو برویم. اینکه این قلم سالهاست درباره جزئیات جمهوری آینده نگر، دموکراتیک و سکولار در ایران آینده، بحث می کنم (4)، به این دلیل است که برایم سالها پیش از تشکیل مجلس مؤسسان مورد نظر، همه ی آن رژیم های گذشته ی ایران از جمله رژیم اسلامی کنونی حاکم بر ایران و رژیم پیشین سلطنت پهلوی، تمام شده فرض شده اند آنچه امروز با طرح خواست تشکیل مجلس مؤسسان مردم دارند می گوید، و اینکه سه ماه پیش در سندی تحت عنوان "اعلامیه درباره مهستان و در محکوم کردن احیاء سلطنت پهلوی بعنوان حرکتی ارتجاعی،" نوشتم که مهستان مشترک با پادشاهی خواهان بی معنی است، به همین دلیل بود (5).

 

دوست عزیز، آقای دکتر اسماعیل نوری علا، درکم در ابتدا از مهستان جنبش سکولار دموکراسی که شما تشکیل دادید، این بود که نظیر مدلی برای مجلس مؤسسان آینده است و نه پارلمان، یعنی نه مجلس شورای ملی دوران پهلوی یا حتی دوران مشروطه، و نه مجلس شورای اسلامی کنونی، و کلاً نه هرگونه پارلمان، چرا که از نگاه این قلم، با فرضِ پایان یافتن رژیم اسلامی و همه ی رژیمهای پیش از آن، مجلس مؤسسان به وجود می آید، ولی شما گرچه با پیشفرض تمام شده بودن رژیم اسلامی حاضر، در آغاز تشکیل مجلس مؤسسان موافقید، اما با پیش فرضِ تمام شده بودنِ رژیم پهلوی، که 40 سال پیش از این رژیم اسلامی و آنهم از طریق انقلابی چند میلیونی، تمام شده است، زاویه دارید، اقلاً اینطور از بحثهای مکرر شما در تلویزیون های سلطنت طلبان، برداشت می شود. شاید اگر رژیم پهلوی با کودتایی سرنگون شده بود و اگر اکنون فقط زمان کوتاهی از سقوط آن گذشته بود، نظرات شما معنی می داد و در آنصورت اصلاً ممکن بود مجلس مؤسسانی تشکیل نشود و شانس عده ای برای احیا سلطنت پهلوی آنقدر بالا باشد که کسانی نظیر این قلم که در پی ایجاد مجلس مؤسسان واقعی یعنی با هدف تشکیل رژیمی کاملاً تازه هستیم، و نه ادامه رژیم پهلوی، و نه ادامه رژیم اسلامی کنونی، و خواست خود را با عبارت جمهوری سکولار دموکرات و آینده نگر برای رژیم آینده تعریف کرده ایم، اصلاً شانسی نمی داشتیم؛ اما رژیم پهلوی در ایران با انقلاب میلیونها نفر سرنگون شده، و 40 سال از سقوط آن می گذرد، و طرحهایی که در اپوزیسیون خارج کشور برای راضی کردن عده ای از صاحب منصبان رژیم سلطنتی پیشین ایران یعنی برخی بازماندگان رژیم پهلوی که هنوز در رؤیای بازگشت به گذشته هستند، مطرح می شود، فقط باعث ایجاد ابهام و گیجی درباره اهداف نیروهای مشخص در اپوزیسیون شده، و به جنبش سیاسی ایران لطمه جدی وارد کرده است. بازهم با بهترین آرزوها برای شما و همراهانتان. اقلاً می توانم به شما روشن بگویم که این طرحهای غلط و مبهم، در دو سال گذشته باعث شکست خیزش 96 و انقلابی بود که شانسی برای پیروزی داشت (6). اما مردم ما بازهم از تلاش دست بر نداشته و دست بر نخواهند داشت.

 

دوست عزیز آقای دکتر اسماعیل نوری علا، از شما خواهش می کنم این نوشته را با دقت بخوانید چرا که هدفم انتقال بحثی است که سالها تلاش کرده ام اما گویا نتوانسته ام روشن بیان کنم وگرنه خودتان خوب می دانید که نه دشمنی با شما که در واقع جز احترام و دوستی برای شما ندارم، نه دعوای شخصی با آنها که می خواهند دوران صدر اسلام را احیا کنند، و نه علاقه ای به مشاجره ی مداوم با کسانی دارم که می خواهند رژیم پادشاهی پهلوی را احیاء کنند. اشخاصی هستند در هندوستان که می خواهند مذهب مانی، پیامبر ایرانیِ دوران ساسانیان را، احیا کنند؛ شخصاً علاقه ای به بحث مداوم با آنها ندارم و اعتقادی هم به اهداف آنها ندارم و آن مأموریتی را که آنها برای خود در این جهان احساس می کنند، از دیدگاه این قلم فاقد هرگونه ارزش و آب در هاون کوبیدن است، و به همین دلیل در پاسخ آنها فقط می گویم «عیسی به دین خود، موسی به دین خود»، اما مهمتر آنکه گرچه این قلم نمی خواهم وقتم را در بحث مکرر با آنها صرف کنم ولی حق دموکراتیک آنها است که آزادانه به علاقه ی خود بپردازند و حق دموکراتیک این قلم است که بگویم آنها دارند زندگی خود و دیگران را تلف می کنند. واقعیت اینگونه است که مجلس مؤسسان واقعی و نوشتن قانون اساسیِ واقعاً جدید، با پیشفرض تمام شده دیدن رژیمهای گذشته میسر است، با همه ی خوبی ها و بدی های رژیم های پیشین که دیگر تمام شده اند، وگرنه اسم این مجلس را مجلس مؤسسان نگذاریم.

  

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و هفتم فروردین ماه 1398
April 16, 2019

 

پانویس:


1. دکتر اسماعیل نوری علا: رفراندوم، اول برای قانون اساسی
https://news.isdparty.com/?p=1951
 
2. برخی نظرات درباره قانون اساسی ایران آینده
http://www.ghandchi.com/constitution.htm
 
3. جبهه واحد برای ایجاد حکومت سکولار در ایران
http://www.ghandchi.com/428-UnitedFrontSecularism.htm 
United Front for a Secular Regime in Iran
http://www.ghandchi.com/428-UnitedFrontSecularismEng.htm 
 
4. برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
For Iran's Secular Democratic & Futurist Republican Party
https://sites.google.com/site/futuristparty   
 
5. اعلامیه درباره مهستان و در محکوم کردن احیاء سلطنت پهلوی بعنوان حرکتی ارتجاعی
http://www.ghandchi.com/2422-etelaieh-mahestan.htm 
 
6. رضا پهلوی، شکست تحریم کنندگان در خرداد ماه 96، خیزش دی ماه 96، و امروز
http://www.ghandchi.com/2506-reza-pahlavi.htm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH