Sam Ghandchiسام قندچي  درباره پیشنهاد آقای جعفر پناهی در مورد خانم نسرین ستوده

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2514-jafar-panahi-nasrin-sotoudeh.htm

پی نوشت دوم خرداد ماه 1399: یادداشتی برای آقای رضا خندان

پی نوشت هشتم فروردین ماه 1398: عطا مهاجرانی، نسرین ستوده، کورش زعیم، و اینکه دوباره نظیر دوران اوباما انحصارطلبی اصلاح طلبان شروع شده است: http://www.ghandchi.com/2564-eslahtalaban.htm

پی نوشت پانزدهم اسفندماه 1397: یادآوری تجربه ای از دوران جنگ داعش در عراق و سوریه: http://www.ghandchi.com/2515-daesh.htm

 

nasrin-sotoudeh-jafar-panahi

 

دو روز پیش آقای جعفر پناهی پیشنهادی مطرح کرده اند که خانم "نسرین ستوده را بعنوان نماد دوران گذار برگزینیم" (1). تردیدی در این نیست که خانم نسرین ستوده یکی از فعالان واقعی حقوق بشر هستند و خود و خانواده شان زحمات زیادی برای مقابله با نقض حقوق بشر در ایران متحمل شده اند و اینکه رژیم اسلامی بارها ایشان را به زندان انداخته و اکنون حکم 34 سال زندان و 148 ضربه شلاق برای این وکیل حقوق بشر صادر کرده اند، نشان می دهد که کوکلاکس های کلان اسلامی (2) برخلاف آنچه سالهاست اصلاح طلبان (3) تبلیغ می کنند، به کمتر از نابودی کل ایران و همه مردم کشور، رضایت نمی دهند که حتی با وکلای فعالان حقوق بشر اینچنین رفتار می کنند، یعنی همان کسانیکه در آینده ی بعد از سقوط این رژیم، همین مقامات رژیم اسلامی برای دفاع از خود در دادگاه های رسیدگی به جنایت علیه بشریت به این مدافعان خستگی ناپذیر حقوق انسانی، احتیاج خواهند داشت. به هرحال همیشه از زحمات خانم نسرین ستوده قدردانی کرده ام و حتی از خانم نسرین ستوده بعنوان کاندیدای ریاست قوه قضاییه نام برده ام (4) و البته از دیدگاه این قلم رییس قوه قضاییه نباید سیاسی عمل کند، و به همین دلیل خانم نسرین ستوده را برای عهده دار شدن چنین مقامی وقتیکه ریاست قوه قضاییه مقام انتخابی شود (5)، کاندیدای شایسته ای دیده ام، که از مردم بخواهیم به ایشان رأی دهند و مطمئناً در چنان روزی بالاخره رأی مردم تعیین خواهد کرد که چه کسی رییس قوه قضاییه شود، نه حرف کسانیکه کاندیداهای مختلف را برای چنان مقام انتخابی، مطرح کنند و هر یک از ما فقط یک رأی خواهیم داشت. اما نقشی را که آقای جعفر پناهی از آن صحبت می کنند مقامی سیاسی است. یک مورد تصمیم گیری سیاسی را که این قلم از خانم نسرین ستوده دیده ام ایشان پاسخگو نبودند (6)، در حالیکه برای رهبر سیاسی یعنی مقامی اجرایی، پاسخگو بودن یک اصل است، یعنی وقتی مسأله ای با آنها درباره تصمیم گیری در عرصه عمومی مطرح، و نزدیک یک سال از ماجرا گذشته، و هنوز ایشان پاسخگو نبوده اند، یعنی در این آزمایش مردود شده اند، و البته همانطور که آنزمان هم نوشتم ابداً این حرف به معنی شک به ایشان و دوستانشان نیست و روشن هم گفته ام که از دیدگاه این قلم اینها آدمهای درستی هستند و فقط اشتباهی کرده اند، و موقعیت همه ی آنها را نیز درک می کنم، اما برای رهبر سیاسی اپوزیسیون بودن، شفافیت شرط مهمی است هنگامیکه نقشی اجرایی را کسی عهده دار می شود و به همین دلیل می تواند چنین مقامی به قیمت جان کسی که رهبر اپوزیسیون است، تمام شود، و نمونه هایی نظیر گاندی در تاریخ فراوان است. مهمتر آنکه کسی که از نظر سیاسی نتواند تصمیم گیری مستقل کند عملاً طرحهای کسانی را اجرا می کند که از پشت صحنه برای او استراتژی و تاکتیک تعیین می کنند و این فقط مشاوره گرفتن ساده نیست، بلکه فقدان قدرت تصمیم گیری سیاسی است. نمونه خوب این موضوع خانم ستاره درخشش در صدای آمریکا (7)، که از اول هم دلیل مخالفت این قلم با مدیریت ایشان همین موضوع بود و صریحاً نیز نوشته ام که مشاورانش برایش تصمیم گیری می کنند چون ایشان درکی از سیاست و مشخصاً سیاست در ایران ندارد و همه اینکه برای او چهره ساختند و دکتر سوربن اعلام کردند و غیره، بیهوده بود و فقط با تصمیمات غلطش به صدای آمریکا و مهمتر از آن، به جنبش دموکراسی خواهی ایران، ضرر غیرقابل جبرانی زده است و همانطور که به تازگی بحث شد نباید اشتباه مشابهی در مورد انتخاب مدیر بعدی صدای آمریکا کرد و این حرف به معنی دشمنی نه با خانم ستاره درخشش است و نه دیگرانی که بعنوان مدیر بعدی مطرح شده اند. از جمله شخصاً نظرم را در مورد آقای دکتر شهریار آهی در گذشته بطور صریح نوشته ام (8)، اما به رغم همه اختلافات نظری با ایشان، از دیدگاه این قلم دکتر شهریار آهی، مدیر بهتری می توانست برای صدای آمریکا شود چون قادر است خود تصمیم گیری سیاسی کند که عنصر مهمی برای مؤسسه ای نظیر صدای آمریکا است، و مشاوران پشت پرده نخواهند بود که تصمیم گیری کنند، و هم موافقان و هم مخالفان ایشان بطور شفاف خواهند دانست با چه تصمیماتی طرف هستند (9). در نتیجه اینکه کسی را برای مقامی پیشنهاد می کنیم به این معنی نیست که به اصطلاح در کمپ آنها هستیم. در آینده برای هیچ مقام سیاسی در ایران نباید کسی را قرار داد که ظاهراً همه پسند و  ویترین است در حالیکه توان تصمیم گیری مستقل در عرصه سیاسی ندارد و برایش در پشت صحنه تصمیم می گیرند، و بویژه کسی را که قبل از عهده دار شدن چنین مقامهای سیاسی پاسخگو به مسائل جدی عرصه عمومی نیست، نباید برای این کارها کاندید کرد. آنگونه افراد در ظاهر می گویند که اصلاً درباره آن مسائل جدی عرصه عمومی نشنیده اند اما حقیقت اینطور نیست. ببینید صرفنظر از اینکه کسی از پرزیدنت ترامپ خوشش بیاید یا نه، هر روز دقیقاً مسائلی را که در رابطه با دولت او مطرح است، در توییتر پاسخ می دهد یعنی معلوم است که همه بحثها را می داند. البته در آمریکا در مورد مقامات اجرایی از بیل کلینتون تا دونالد ترامپ به عرصه خصوصی زندگی رهبران سیاسی نیز کار دارند که از دیدگاه این قلم کار غلطی است اما بحثهای عرصه عمومی مهم هستند و از رؤسای جمهوری تا نمایندگان کنگره بر مبنای عملکرد و پاسخگویی شان برای تصدی مقامات مختلف، انتخاب می شوند، و انتخاب نمایندگان کنگره براساس رأی هایی که در مجلس نمایندگان یا در سنا داده اند و توضیحاتی که برای انتقاداتی که از آنها برای آن تصمیمات شده، ارائه کرده اند، دوباره از سوی رأی دهندگان انتخاب می شوند یا مورد بی اعتنایی قرار می گیرند. در میان کسانی که در صحنه سیاسی ایران دیده ام پاسخگو هستند آقای مهندس حشمت طبرزدی (10)، قابل ذکر است. بسیاری اوقات نقد و اختلاف نظر با ایشان مطرح شده و بعداً معلوم است که به بحثها توجه کرده و با تفحص پاسخگو بوده اند نه آنکه به نظرات مطرح شده بی اعتنایی کنند که گویی نشنیده اند و اختلافها و تصحیح مواضع نیز، شفاف و با صراحت بیان شده اند. این مشخصه ای است که ضروری است در کسانیکه می خواهیم نماد ملی باشند، در نظر بگیریم. حتی به یاد دارم یکنفر از داخل ایران می گفت به آقای محمود احمدی نژاد رأی داده چون او مالیات بر اتوموبیل را نمی خواسته بالا ببرد. یعنی در همین ایران غیردموکراتیک هم مردم توجه دارند که سیاستمداران در مورد موضوعات معین چه پاسخ می دهند و اصلاً پاسخگو هستند یا نه. مثلاً در مورد پیشینه سیاسی کسی سؤال وجود دارد که این آدمی که می گوید جمهوریخواه است، اصلاً سلطنت طلب بوده و هست و دارد برای اهداف دیگری تظاهر به جمهوریخواهی می کند یا نه؟ حالا در واکنش آیا فرافکنی می کند و به جای پاسخگویی، سؤال کنندگان را از پرسش خود پشیمان می کند، یا که پاسخ روشن می دهد و بیوگرافی سیاسی صریح برای قضاوت ارائه می کند و کسانی را که مواضع سیاسی روشنی دارند و مورد اعتماد اپوزیسیون دموکراسی خواه هستند، رفرنس می دهد. وقتی این موضوعات مورد بحث است منظور زندگی خصوصی فرد نیست و همه اینها درباره عرصه عمومی و نیاز به پاسخگویی مسؤلین است. در این آمریکا برای شغلی بی اهمیت کلی پیشینه متقاضی را بررسی می کنند و رفرنس معتبر می خواهند. مقام سیاسی و اجرایی چه در احزاب و چه برای کل اپوزیسیون، از زمین تا آسمان با قلم زدن و کار ژورنالیستی فرق دارد. این موارد نیز غیرمنتظره نیست و البته در گذشته فعالیتهای سیاسی در فضای مجازی نبود و راحت تر شناخت از یکدیگر ایجاد می شد و کنفدراسیون بسیاری از مأموران ساواک را شناسایی و اخراج کرد، با اینحال همین چندی پیش یکی از اعضای کنونی حزب مشروطه ایران در مصاحبه ای گفت که سالها بعنوان مأمور ساواک در حزب توده در زمان شاه کار می کرده است (11). به هر حال می توانیم در بلاگ خود هر چه می خواهیم بگوییم اما مقام اجرایی حرفی که می زند و کاری که می کند زندگی میلیونها نفر را بهتر یا بدتر می کند و به قول معروف شوخی نیست و پاسخگویی برای رهبران سیاسی در دموکراسی ها، اصلی بسیار مهم است و این پاسخگویی و پاسخها، برای انتخاب افراد برای مقامات اجرایی اولویت بالایی دارد. با تقدیم احترام مجدد به آقای جعفر پناهی و خانم نسرین ستوده.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

چهاردهم اسفند ماه 1397
March 5, 2019

 

پانویس:

 

1. جعفر پناهی: نسرین ستوده را بعنوان نماد دوران گذار برگزینیم
https://ehterameazadi.blogspot.com/2019/03/blog-post_45.html

 

2. کوکلاکس کلان اسلامی

http://ghandchi.com/islamic-kkk.htm

 

3. مقالاتی درباره اصلاح طلبی و اصلاح طلبان
http://www.ghandchi.com/eslahtalabi.htm

 

4. نسرین ستوده کاندیدای مردم برای ریاست قوه قضاییه
http://www.ghandchi.com/2124-islamickkk-nasrin-sotoudeh.htm

 

5. مقام رییس قوه قضاییه باید انتخابی شود

http://www.ghandchi.com/1019-ghazaaeieh-entekhaabi.htm

 

6. درباره ماجرای شاپرک شجری زاده، نسرین ستوده، رضا خندان و مسیح علی نژاد
http://www.ghandchi.com/2155-shaparak-shajarizadeh.htm

 

7. چرا ستاره درخشش انتخاب بدی برای مدیریت صدای آمریکا بود
http://www.ghandchi.com/1347-setareh-derakhshesh.htm
Why Setareh Derakhshesh was a bad Choice for a VOA Director
http://www.ghandchi.com/1347-setareh-derakhshesh-english.htm

 

8. نامه سرگشاده به دکتر شهریار آهی
http://www.ghandchi.com/955-shariar-ahy.htm

 

9. درباره نظرات دکتر شهریار آهی

https://goo.gl/8Z1vab

 

10. درباره مهندس حشمت طبرزدی
https://goo.gl/wvwswX

 

11. گفتگوی امروز نما با حسین یزدی
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1164549736994821

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH