Sam Ghandchiسام قندچي  اعلام حمایت از مهندس طبرزدی برای ایجاد جبهه ی اتحاد عمل جهت پایان دادن به رژیم مذهبی در ایران
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2487-heshmat-tabarzadi.htm

پی نوشت 14 اسفندماه 1397: فهرست بحثهای دوهفته اول اسفندماه 1397 در ارتباط با نشستی که شاهزاده رضا پهلوی و مهندس طبرزدی در آن شرکت داشتند: http://www.ghandchi.com/2510-tabarzadi-rp.htm

پی نوشت سوم اسفندماه 1397: در پی آنچه چهار روز پیش در این مقاله بحث شد، امروز مهندس طبرزدی مطلبی بسیار جامع را در پاسخ (1) به برخی دست اندرکاران این تلاش، منتشر کرده اند. با آرزوی موفقیت برای ایجاد جبهه ی اتحاد عمل جهت پایان دادن به رژیم اسلامی در ایران؛ لازم به یادآوری است که عده ای، آقای حشمت طبرزدی را در کامنتهایی در اینترنت و از جمله در فیسبوک، به "خودبزرگ بینی" متهم کرده اند، اصطلاحی که برخی مدعیان پیروی از زنده یاد شاپور بختیار (2)، اختراع کرده اند. شاید بد نباشد این دوستان توجه کنند که در رژیم های جمهوری، تا آتجا که به «بزرگی» مربوط می شود، همه از بدو تولد «بزرگ» هستند، یعنی هر کودکی وقتی متولد می شود، می تواند به خود بگوید که روزی خواهد توانست عهده دار بالاترین مقام کشور یعنی ریاست جمهوری شود، در حالیکه در رژیم های پادشاهی، از همان روز اول، کودکی که متولد می شود، اگر از خانواده معینی نیست، از حقِ عهده دار شدنِ بالاترین مقام کشور، محروم است، این «تبعیض برمبنای اصل و نسب» (3)، مگر آنکه کسی عمداً نخواهد ببینید، تبعیضی عیان بر اساس دیدگاه های "ژن برتر" است که «تفاوت اساسی جمهوری و سلطنت» (4) را، آشکار می سازد؛ همانطور که زمانی مردم را به خاطر جنسیت یا رنگ پوست از عهده دار شدن مقامهایی در کشورهای مختلف، محروم می کردند و کودکی که دختر بود یا سیاه پوست، از نگاه آن رژیمهای تبعیض آمیز، از همان بدو تولد، "بزرگ" تلقی نمی شد، و باید می پذیرفت که تا پایان عمر از حق عهده دار شدنِ بسیاری از مقامهای کشور، محروم خواهد بود، و اگر علیه این تبعیضها بر می خاست، به او می گفتند "خود بزرگ بین" و باید گفت که مایه افتخار است که «خود بزرگ بین» باشیم و به آنهایی که خواستار ادامه اینگونه تبعیضات در ایرانِ آینده هستند، تسلیم نشویم. در واقع یک ماه پیش در مصاحبه دوازدهم بهمن ماه 1397 مهندس طبرزدی با صدای آمریکا (5) همین بحثها شده و آقای طبرزدی بر خلاف جمهوریخواهان قلابی (6) کامنت گذار، که خود را جمهوریخواه می نامند، اما صبح تا شب برای احیا سلطنت پهلوی در ایران تلاش می ورزند، حرفشان را عوض نکرده اند. س.ق.

 

tabarzadi1388

 

چند لحظه پیش پیامی از آقای حشمت اله طبرزدی تحت عنوان "گام اول برای شکل دهی الترناتیو ملی برداشته شد" (7) منتشر شد که در آن از تلاش مهندس طبرزدی برای ایجاد جبهه ی اتحاد عمل جهت پایان دادن به رژیم اسلامی در ایران، صحبت کرده اند. شخصاً از ایجاد چنین جبهه واحدی با این برنامه عملی حمایت می کنم. آشکار است که چنین جمعی، تشکیلات مشترک سیاسی نیست، چه حزب آن را بنامیم چه جبهه، چه هر چیز دیگر، و سازمانها و افراد، همانگونه که هستند، برای برآوردن این هدف مشترک، همکاری می کنند. حالا اگر عده ای دوست داشته باشند این جمع را آلترناتیو بنامند و عده ای جبهه واحد، یا اتحاد عمل، اهمیتی ندارد، مهم آنکه این عده، اتحاد عملی را تشکیل می دهند که هدفش پایان دادن به حکومت مذهبی در ایران است. با آرزوی موفقیت برای مهندس حشمت طبرزدی (8)، در این تلاش برای ایجاد اتحاد عمل بین نیروهایی که از ادامه حکومت مذهبی در ایران خسته اند و خواهان پایان دادن به آن هستند، هرچند هرکدام اهداف خود را که در پلاتفرم سیاسی مورد حمایتشان مشخص است، دنبال می کنند و با کسانیکه اشتراک در پلاتفرم دارند، طبعاً در تشکیلات سیاسی مشترک نیز هستند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سی ام بهمن ماه 1397
February 19, 2019

 

پانویس:

 

1. طبرزدی: پاسخ گزارش گونه ی #طبرزدی به مصاحبه ی #رضا_پهلوی و اعلامیه ی #ایرانیاران
https://tabarzadi.com/2019/02/22/iranyaran-2

https://www.facebook.com/Tabarzadi.Official

 

2. پاسخی به پادوهای شاهزاده رضا پهلوی که خود را با عناوین مختلف از جمله هوادار زنده یاد شاپور بختیار معرفی می کنند
http://www.ghandchi.com/2450-paadohaaye-rp.htm

 

3. سلطنت یعنی تبعیض بر مبنای اصل و نسب- ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/499-MonarchyDiscrimination.htm
Monarchy Means Discrimination Based on ancestry
http://www.ghandchi.com/499-MonarchyDiscriminationEng.htm

 

4. تفاوت اساسی جمهوری و سلطنت: مدیسون، مقاله های فدرالیست و ایران
http://www.ghandchi.com/1003-madison-federalist-papers-iran.htm 
Main Difference of Monarchy and Republic: Madison, Federalist Papers and Iran
http://www.ghandchi.com/1003-madison-federalist-papers-iran-english.htm

 

5. مهندس حشمت طبرزدی در گفتگو با صدای آمریکا، دوازدهم بهمن ماه 1397
http://www.ghandchi.com/tabarzadi020219.htm

 

6. جمهوریخواهان قلابی که کار اصلی شان تبلیغ بازگشت سلطنت است
http://www.ghandchi.com/2406-jomhourikhahane-gholabi.htm

 

7. طبرزدی: گام اول برای شکل دهی الترناتیو ملی برداشته شد
https://tabarzadi.com/2019/02/20/alternative-2

https://www.facebook.com/Tabarzadi.Official/posts/2265100050201264
https://www.facebook.com/payamedaneshjoo/videos/1692907750810482

 

8. درباره حشمت طبرزدی

https://goo.gl/7Noxxt

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH