Sam Ghandchiسام قندچي پاسخی به پادوهای شاهزاده رضا پهلوی که خود را با عناوین مختلف از جمله هوادار زنده یاد شاپور بختیار معرفی می کنند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2450-paadohaaye-rp.htm

پی نوشت سوم اسفندماه 1397 مقاله اعلام حمایت از مهندس طبرزدی برای ایجاد جبهه ی اتحاد عمل جهت پایان دادن به رژیم مذهبی در ایران: در پی آنچه چهار روز پیش در این مقاله بحث شد، امروز مهندس طبرزدی مطلبی بسیار جامع را در پاسخ به برخی دست اندرکاران این تلاش، منتشر کرده اند. با آرزوی موفقیت برای ایجاد جبهه ی اتحاد عمل جهت پایان دادن به رژیم اسلامی در ایران؛ لازم به یادآوری است که عده ای، آقای حشمت طبرزدی را در کامنتهایی در اینترنت و از جمله در فیسبوک، به "خودبزرگ بینی" متهم کرده اند، اصطلاحی که برخی مدعیان پیروی از زنده یاد شاپور بختیار، اختراع کرده اند. شاید بد نباشد این دوستان توجه کنند که در رژیم های جمهوری، تا آتجا که به «بزرگی» مربوط می شود، همه از بدو تولد «بزرگ» هستند، یعنی هر کودکی وقتی متولد می شود، می تواند به خود بگوید که روزی خواهد توانست عهده دار بالاترین مقام کشور یعنی ریاست جمهوری شود، در حالیکه در رژیم های پادشاهی، از همان روز اول، کودکی که متولد می شود، اگر از خانواده معینی نیست، از حقِ عهده دار شدنِ بالاترین مقام کشور، محروم است، این «تبعیض برمبنای اصل و نسب»، مگر آنکه کسی عمداً نخواهد ببینید، تبعیضی عیان بر اساس دیدگاه های "ژن برتر" است که «تفاوت اساسی جمهوری و سلطنت» را، آشکار می سازد؛ همانطور که زمانی مردم را به خاطر جنسیت یا رنگ پوست از عهده دار شدن مقامهایی در کشورهای مختلف، محروم می کردند و کودکی که دختر بود یا سیاه پوست، از نگاه آن رژیمهای تبعیض آمیز، از همان بدو تولد، "بزرگ" تلقی نمی شد، و باید می پذیرفت که تا پایان عمر از حق عهده دار شدنِ بسیاری از مقامهای کشور، محروم خواهد بود، و اگر علیه این تبعیضها بر می خاست، به او می گفتند "خود بزرگ بین" و باید گفت که مایه افتخار است که «خود بزرگ بین» باشیم و به آنهایی که خواستار ادامه اینگونه تبعیضات در ایرانِ آینده هستند، تسلیم نشویم. در واقع یک ماه پیش در مصاحبه دوازدهم بهمن ماه 1397 مهندس طبرزدی با صدای آمریکا همین بحثها شده و آقای طبرزدی بر خلاف جمهوریخواهان قلابی کامنت گذار، که خود را جمهوریخواه می نامند، اما صبح تا شب برای احیا سلطنت پهلوی در ایران تلاش می ورزند، حرفشان را عوض نکرده اند. س.ق.  

 

 

paadohaaye-rp

 

پیشتر بحث شد، عده ای هستند که به آنها می گویند «جمهوریخواهان قلابی» که خود را بعنوان جمهوریخواه، سکولار دموکرات، یا هوادار زنده یاد شاپور بختیار معرفی می کنند، اما از بامداد تا شامگاه برای احیاء سلطنت پهلوی تبلیغ می کنند و با شهبانو فرح پهلوی عکس می اندازند (1)، حالا هم دوباره آمده و طلبکار شده اند و درباره طرح های وحدت سکولاردموکراتها می پرسند که چرا با قاطعیت تمام و بدون هیچ تعارفی از فعالان سکولار دموکرات سؤال نمیشود که چرا نمی آیند زیر رهبری آقای رضا پهلوی متحد شوند. پاسخ روشن است، آقای پهلوی حتی یک تظاهرات 100 نفره در دموکراسی های غربی که در 40 سال گذشته در آنها اقامت داشته، نتوانسته است راه اندازی و رهبری کند، چگونه کسی می تواند رهبری ایشان را برای انقلابی در ایران بپذیرد (2). بعد هم یک عده از این افراد که نسبت فامیلی با زنده یاد بختیار دارند، امر به خودشان مشتبه شده و فکر می کنند شاپور بختیار هستند، و دیگران را خودبزرگ بین می خوانند. اولاً شاهزاده رضا پهلویِ خودِ شما، خودشیفته کبیر است که وقتی قادر نبوده یک تظاهرات 100 نفره در دموکراسیِ آمریکا آنهم با همه امکانات مالی که داشته، سازمان دهد، با خودبزرگ بینی، ادعاهای بزرگ برای رهبری انقلاب می کند، در حالیکه در عمرش کار سازماندهی سیاسی نکرده، و خود شما پادوهای شاهزاده نیز که اصلاً در عرصه سیاسی در عمرتان کاری نکرده اید، ببینم تا حالا چند دفعه در تظاهرات دستگیر شده، مورد بازجویی قرار گرفته، یا به زندان افتاده اید؟ خودتان را بر مبنای نسبت فامیلی با زنده یاد بختیار یا با برخی ژنرالهای ارتش که در اواخر رژیم شاه هوادار او شدند، تعریف می کنید و حتی زنده یاد شاپور بختیار را نفهمیده اید تا چه رسد به آنکه فهمی از مبارزات سیاسی آن زنده یاد، داشته باشید. شاپور بختیار نه تنها سلطنت طلب نبود، عمری با رژیم سلطنتی مبارزه کرد، و شاه آنقدر دیر حاضر شد به امثال او در ایران امکان فعالیت دهد که باعث شکست بختیار شد. آخر وقتی شما حتی در این اندازه سواد ندارید که این موضوعات را بفهمید، بر مبنای نسبت خانوادگی با آن شادروان، ادعاهای بزرگ می کنید و خودتان هستید که خودبزرگ بین هستید چون اصلاً هیچ سابقه ای در عرصه مبارزه سیاسی در دوران شاه یا در دوران رژیم اسلامی ندارید، و توان افراد بر مبنای فامیلی تعیین نمی شود که این حرفهای بیهوده را میزنید. به قول مرحوم مهدی بازرگان اونکه به ما ***، کلاغ *** بود. اگر بخواهم زبان خود شما را به کار ببرم باید بگویم بجای گنده *** در پاریس، در سطح محلتان دفعه بعد که نزدیک سفارت رژیم اسلامی در پاریس رفتید چهارتا آدم راه بیاندازید و پیکت لاین اعتراضی، درست کنید. بدنیست یادآوری کنم هنوز در زمان رژیم پهلوی، بالاترین مقام کشور موروثی بود، اما شما گویا می خواهید مقامات دیگر هم موروثی باشد یعنی نظیر دوران قاجار فکر می کنید که بر مبنای نسبت فامیلی با آخرین نخست وزیر شاه، برای خود جایگاهی در نظر گرفته اید. خیر جامعه ایران بیش از یک قرن است که مدرن شده و بهتر است بجای حرف زدن از فضل پدر، از کارهای خودتان حرف بزنید. هیچ خجالت هم نکشید ما اگر شما کاری در این 40 سال کرده اید و درباره آن بگویید، نه تنها شما را خودبزرگ بین نخواهیم خواند، بلکه خوشحال هم می شویم که بدانیم شما چه کاری در مبارزه با رژیم اسلامی در این 40 سال کرده اید، غیر از آنکه با زنده یاد شاپور بختیار یا برخی ژنرالهایی که در اواخر رژیم شاه هوادار او شدند، فامیل بوده اید. در زمان رژیم شاه هم که فعالیت سیاسی نکرده اید. نمی خواهم از کسی نام ببرم، اما بس کنید این حرفهای صد من یک غاز را. اول بروید در هرجایی که هستید یک تظاهرات، ضد رژیم اسلامی سازماندهی کنید، بعد در مورد دیگران اظهار نظر شخصی کنید. در همین آمریکا یا فرانسه ی دموکراتیک، کاری بکنید، فعالیت سیاسی در ایرانِ استبدادی پیشکش شما که نمی فهمید معنای رفتن مخفی به ایران برای سازماندهی مبارزه با رژیم شاه در گذشته و رژیم اسلامی در این 40 سال چیست، و برایتان هیچگاه مطرح هم نشده است، بعد ادعاهای بزرگ در مورد رهبری مبارزه می کنید. کسی شماها را جدی نمی گیرد و به قول معروف یارو را در ده راه نمی دادند سراغ کدخدا را می گرفت، حتی حرف زدن از موضوع رهبری انقلاب ایران توسط شما، مسخره است. باور کنید سازمان خودتان را بسازید و شاهزاده مورد علاقه تان را در بالای لیست رهبری بگذارید. کسی هم او را خودبزرگ بین خطاب نخواهد کرد چون از همه شما سر است. دیگر هم سعی نکنید به خاطر قوم و خویشی با زنده یاد شاپور بختیار، نان زحمات او را بخورید آنهم به نرخ روز. درد شما را که بزرگ خانواده تان را با جنایت هولناک رژیم اسلامی از دست داده اید، می فهمم اما لطفاً از کارهای خودتان بنویسید و کارهای شاپور بختیار را به خاطر نسبت فامیلی، کار خود، تصور نکنید. آن سکولار دموکراتهایی نیز که اساساً مبلغین سلطنت هستند، لطفاً ژست جمهوریخواهی نگیرند و هر روز به جمهوریخواهان سکولار دموکرات تشر نزنند که چرا زیر رهبری شاهزاده رضا پهلوی متحد نمی شوند. خودشان بروند و زیر رهبری شاهزاده رضا پهلوی تشکیلات برای احیاء سلطنت تشکیل دهند، و به دروغ، ادعای جمهوریخواهی نکنند، و تشکیلات سلطنت طلبان را سامان دهند، و به موقع اش جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر نیز با شاهزاده رضا پهلوی و سلطنت طلبانِ هوادار ایشان، جبهه متحد تشکیل خواهند داد. به اندازه کافی به تحریم انتخابات در دور دوم حسن روحانی ضرر زدید (3) و این بار نیز به تطور خیزش 96 به اندازه کافی آسیب رسانده اید، لطفاً اگر خیری نمیرسانید، شر نرسانید.

 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

یازدهم بهمن ماه 1397
January 31, 2019

 

پانویس:

 

1. جمهوریخواهان قلابی که کار اصلی شان تبلیغ بازگشت سلطنت است
http://www.ghandchi.com/2406-jomhourikhahane-gholabi.htm

 

2. انقلاب 21 ایران

https://goo.gl/w5rMvF

 

3. چرا، و چگونه، تحریم انتخابات شکست خورد
http://www.ghandchi.com/1434-chera-na-chegooneh.htm 
http://isdmovement.com/2017/0517/052217/052217.Sam-Ghandchi-Why-tahrim-was-defeated.htm

 


 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH