Sam Ghandchiسام قندچي یادداشتی برای دوستان جوان درباره حزبیت و آقای منوچهر یزدیان

سام قندچی 

http://www.ghandchi.com/2315-hezbiat-manoochehr-yazdian.htm

http://isdmovement.com/2018/1018/103118/103118-Sam-Ghandchi-A-note-to-my-young-friends.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2WLyNTs   

 

hezbiat-manoochehr-yazdian

 

شخصا یک ژورنالیست هستم و عضو حزبی هم نیستم، البته ژورنالیستها می توانند عضو احزاب باشند و در عین حال منصف و همه جوانب خبر را انعکاس دهند، اما دلیل عدم عضویت حزبی این قلم را پیشتر توضیح داده ام و نیازی به تکرار نیست (1). با این وجود روشن گفته ام که از هواداران حزب سکولار دموکرات ایرانیان هستم، ولی این نوشته در مورد نگارنده این سطور نیست. رژیم اسلامی و از جمله اصلاح طلبان بزرگترین جنایتی را که در حق مردم ایران در دهه 1360 انجام دادند (2)، اعدام شمار بزرگی از بیگناهان در زندان بخاطر اختلاف سیاسی نبود، بلکه با چنین قتل عامی، گسستگی کامل در جنبش سیاسی ایران ایجاد کردند که تا به امروز به رغم همه تلاشهای بازماندگان جنبش مدرن صد ساله در خارج و داخل کشور، این نقصان ترمیم نشده است. سالهاست در مورد شکل تشکیلات سیاسی در قرن بیست و یکم بحث می شود و از جمله نظرات ویرجینیا هاین را درباره شکل شبکه در سازمانها، در گذشته مورد بحث قرار داده ایم (3)، ولیکن واقعیت دنیا این است که همه اروپا و آمریکای آزاد را احزاب سیاسی می گردانند و اساساً هم به شکل هیرارشی اداره می شوند. منظورم این نیست که هیرارشی خوب است و شبکه بد. خیر. منظور اینکه چشم اسفندیار جنبش سیاسی ایران نداشتن احزاب سیاسی مؤثر بوده و هست، و بویژه بعد از قتل عام 1367 دیگر گسست کامل در همه احزاب سکولار ایرانی ایجاد شده و بدون حزبی مؤثر چه پیش و چه بعد از انقلاب قرن بیست و یکمی ایران (4)، مردم ایران محکوم به شکست خواهند بود. یکی از برجسته ترین کارهای حزبی در این 40 سال، تأسیس حزب سکولار دموکرات ایرانیان (5) است که اکنون دبیر کلی آن با آقای منوچهر یزدیان است. منوچهر یزدیان یکی از معدود یادگارهای دوران پیش از قتل عام 1367، و رهبری به روز است که در خاطرات سیر نمی کند و نه تنها در مورد موضوعاتی نظیر مسائل اتنیک (6) بطور طبیعی صاحب نظری بادرایت است، بلکه یکی از با دانش ترین و با تجربه ترین ها در عرصه ساختن تشکیلات و سازمان است. افرادی نظیر او خیلی معدود باقی مانده اند و واقعاً جوانانی که در کار سیاست برای آینده ایران جدی هستند می توانند از آقای منوچهر یزدیان بیاموزند. متأسفانه عده ای از شکست احزاب مدرن در ایران 1357 به این نتیجه رسیده اند که حزب به درد نمی خورد، بجای آنکه به عکس بگویند حزبی با پلاتفرم و اساسنامه ای واقعاً سکولار، دموکراتیک و آینده نگر (7) و رهبرانی که واقعاً به روز باشند، رمز پیروزی است. مگر همین آمریکا بدون حزب دموکرات و حزب جمهوریخواه، به رغم همه اختلافاتی که در خصلت دموکراسی است، هیچوقت به این موفقیتها دست می یافت. بازهم به دوستان آنارشیست که خیلی به کارل پوپر رجوع می کنند این بحث پوپر را یادآور می شوم که "دموکراسی حکومت مردم نیست بلکه قضاوت مردم است" (8) و درک از دموکراسی بعنوان حکومت مردم راه به ناامیدی از هر دولت و خودکشی سیاسی آنارشیستی است. کجای دنیا مردمی را سراغ دارید که با آنارشیسم (9) به سعادت رسیده باشند، در حالیکه آنارشیسم دست کم دو قرن است بطور مستمر توسط جوانان کشورهای بیشماری دنبال شده است. از توانایی های تشکیلاتی و حزبی آقای منوچهر یزدیان (10)، بهره ببریم. متأسفانه به دلیل گسستگی سال 1367، تعداد اینگونه دوستان زیاد نیست، و فرصت آموختن از آنها نیز، بسیار کم است و کمتر هم می شود.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هفتم آبان ماه 1397
October 28, 2018

 

پانویس:

 

1. چرا عضو حزب سکولار دموکرات ایرانیان نیستم
http://www.ghandchi.com/1235-hezb.htm

 

2. چند کلمه درباره براندازان و اصلاح طلبان
http://www.ghandchi.com/929-barandaazaan.htm

 

3. ساختار تشکیلاتی حزب سکولار دموکرات آینده نگر چه باید باشد
http://www.ghandchi.com/1361-saakhtaare-hezbi.htm

 

4. انقلاب 21 ایران

https://goo.gl/w5rMvF

 

5. حزب سکولار دموکرات ایرانیان و پلاتفرمی آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1227-isdparty.htm

 

6. دو سه کلمه درباره بحث اتنیسیته، و جنبشهای برای رفع تبعیضهای اتنیکی، مذهبی و جنسیتی
http://www.ghandchi.com/2303-ethnicity.htm

http://www.ghandchi.com/2301-manoochehr-yazdian.htm

 

7.  درباره حزبی آینده نگر

https://sites.google.com/site/futuristparty

 

8. دموکراسی حکومت مردم نیست، قضاوت مردم است
http://www.ghandchi.com/313-Judgment.htm
Democracy is Not People's Rule, It is People's Judgment
http://www.ghandchi.com/313-JudgmentEng.htm

 

9. در باره آنارشیسم

https://goo.gl/hGT9V6 

About Anarchism

https://goo.gl/oiTvfv

 

10. درباره آقای منوچهر یزدیان

https://goo.gl/tT82Ad   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH