Sam Ghandchiسام قندچي درسی که از قتل جانگداز خاشقجي می توان آموخت
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2302-khashoggi.htm

A Lesson to be Learned from Khashoggi's Heinous Murder
http://www.ghandchi.com/2302-khashoggi-english.htm

 

jamal-khashoggi-sattar-beheshti

 

 

قتل جانگداز جمال خاشقجي در صدر خبر ها است. درست است که برخی از روزنامه نگاران به اصطلاح "آزاد" (1) از این مناسبت برای سفیدکاری جنایات جمهوری اسلامی ایران استفاده می کنند، اما در عین حال فعالان واقعی سیاسی از داخل ایران، در حالی درباره این جنایت بحث می کنند که زندگی خودشان را به خطر انداخته و از جنایات مشابه رژیم اسلامی، سخن می گویند (2). و جنایاتی نظیر قتل ستار بهشتی زیر شکنجه (3)، در تاریخ 40 ساله رژیم اسلامی در ایران بسیار است (4)، از جمله مواردی مانند سید جمال حسینی و سعید کریمیان که در داخل خاک ترکیه صورت گرفته است (5). اما جدا از همه اخبار امروز، درسهایی از این رویداد هولناک می توان آموخت. محمد بن سلمان، شاهزاده عربستان سعودی که مظنون اصلی است که دستور این بازجویی خشن را صادر کرده که به قتل جمال خاشقجي انجامیده، به نظر می رسد صادقانه به سکولاریسم در عربستان سعودی متعهد است. ایران تجربه مشابهی در زمان رضا شاه پهلوی داشت که صادقانه طرفدار سکولاریسم بود، اما همه درباره آمپولهای پزشک احمدی شنیده ایم و اینکه رضا شاه مسئول قتل بسیاری از مخالفان بود (6). در واقع شاهزاده رضا پهلوی که به سکولاریسم متعهد است و همچنین خیلی از دموکراسی حرف می زند توسط مأموران پیشین ساواک احاطه شده که تشکیلات او را در آمریکا می گردانند. آنها خود دلیل انقلاب 1357 بودند و هیچگاه درباره جنایات ساواک در دوران شاه پاسخگو نبودند. چنین کسانی تشکیلات رضا پهلوی را در آمریکا می گردانند و ژورنالیستهایی نظیر این قلم را مورد آزار و اذیت قرار داده اند آنهم در خاک آمریکا وقتی که حتی در قدرت نیستند و بخشی از اپوزیسیون هستند که ظاهراً مدافع حقوق بشر است (7). حالا تصور کنید اگر اینها با حمایت آمریکا حاکمان ایرانِ سکولار شوند. همینگونه جنایات را رهبران کمونیست در اتحاد شوروی مرتکب می شدند و امروز پوتین انجام می دهد. درسی که لازم است بیاموزیم این است که سکولاریسم بدون تعهد به دموکراسی در تشکیلاتهایی که می سازیم، و نه فقط در حرف، نسخه ای برای چنین جنایاتی است که می تواند دوباره و دوباره تکرار شود و آمریکا نباید از سکولارهایی که به دموکراسی در عمل متعهد نیستند، پشتیبانی کند، و بویژه حمایت از تشکیلاتهای سکولار دموکراتیک در خاورمیانه امری اساسی است. حتی ترکیه که سکولارترین دولت در خاورمیانه بعد از اسراییل است (8) در به پیروزی رساندن رژیمی سکولار ناموفق بود به این دلیل که دیکتاتوری دولتهای نظامی در قدرت بود، و این عدم موفقیت به این واقعیت تلخ منتهی شد که ترکیه به دست احزاب اسلامگرا افتاد که در پی احیا امپراطوری عثمانی هستند. غرب باید از هردوِ اسلامگرایان و نیروهای دیکتاتوری سکولار، فاصله بگیرد و ضروری است که از نیروهای واقعی سکولار دموکرات در خاورمیانه حمایت کند (9). چرخش پاندول از اسلامگرایی به دیکتاتوری سکولار و بالعکس نسخه ای برای شکست در خاورمیانه است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و پنجم مهرماه 1397
October 17, 2018

 

پانویس:


1. سؤالی از نویسندگان «سرمقاله مشترک روزنامه‌های ایران در دفاع از آزادی»
http://www.ghandchi.com/2295-rooznamehnegaraan.htm

2. مهندس کورش زعیم: قتل فجیع خبرنگار جمال خاشقجی، نماد برادر خواندگی ایران و عربستان
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=366074557267147

http://www.iran-emrooz.net/index.php/news2/77124

 

3. درباره ستار بهشتی

https://goo.gl/QFgxoa  

4. جیسون رضاییان، سی اِن اِن، جمال خاشقجي، جمال حسینی و سعید کریمیان
http://www.ghandchi.com/2294-jamal-khashoggi-jamal-hosseini.htm

5. ترکیه و ایران باید پاسخگوی قتل سعید کریمیان و مرگ سید جمال حسینی باشند
http://www.ghandchi.com/1411-saeed-karimian-jamal-hosseini.htm 
Turkey and Iran Must be Accountable for Murder of Saeed Karimian and Death of Seyed Jamal Hosseini
http://www.ghandchi.com/1411-saeed-karimian-jamal-hosseini-english.htm

6. امنیتی های ایران، از پزشک احمدی و ساواک تا بازجویان ستار بهشتی و محمد راجی
http://www.ghandchi.com/1965-mohammad-raji.htm

7. آقای رضا پهلوی دوباره ساواکی های هوادار شما در آمریکا حمله اینترنتی آغاز کرده اند
http://www.ghandchi.com/2293-reza-pahlavi-savak.htm

8. Danger of IRI-Israel War..and What Iranian Opposition Needs to Do
http://www.ghandchi.com/1308-IRI-IsraelWarEng.htm 
خطر جنگ جمهوری اسلامی و اسراییل ..و اینکه اپوزیسیون چه کار میتواند بکند
http://www.ghandchi.com/1308-IRI-IsraelWar.htm

9. هیولای اسلامگرای فرنکنشتاین
http://www.ghandchi.com/1452-frankenstein-islamist-monster.htm
Frankenstein's Islamist Monster
http://www.ghandchi.com/1452-frankenstein-islamist-monster-english.htm 

 

 

 


 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH