Sam Ghandchiسام قندچيترکیه و ایران باید پاسخگوی قتل سعید کریمیان و مرگ سید جمال حسینی باشند
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1411-saeed-karimian-jamal-hosseini.htm
Turkey and Iran Must be Accountable for Murder of Saeed Karimian and Death of Seyed Jamal Hosseini
http://www.ghandchi.com/1411-saeed-karimian-jamal-hosseini-english.htm

 

روز گذشته در خبرها اعلام شد که آقای سعید کریمیان مدیر تلویزیون جِم در یک سوء‌قصد در ترکیه، کشته شده است (1).

 

نزدیک به سه سال پیش نیز سید جمال حسینی سردبیر هرانا بطور مشکوکی در ترکیه درگذشت، و مدتی بعد پلیس ترکیه اعلام کرد که جسد آقای جمال حسینی برای کالبد شکافی دیر رسیده و در نتیجه قادر نشده اند با اطمینان علت مرگ را مشخص کنند (2).

 

باید پرسید که اگر پلیس ترکیه قادر نیست از ژورنالیستهای ایرانی که در آن کشور زندگی می کنند، حفاظت کند، چه باید کرد؟ آیا نباید فعالان حقوق بشر برای رسیدگی به این موارد، از طریق سازمان ملل، اقدام کنند؟

 

مگر در ارتباط با ترور رفیق حریری در لبنان کمیسیون رسیدگی از سوی سازمان ملل تشکیل نشد. چرا همین نوع اقدام را نشود در ارتباط با هلاکت ژورنالیستهای ایرانی در ترکیه، انجام داد؟ آیا خانم شیرین عبادی، ایرانی برنده جایزه صلح نوبل، می تواند و مایل است ابتکار چنین اقدام بین المللی را برای حفاظت از ژورنالیستهای ایرانی، در دست گیرد؟

به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com 
http://www.ghandchi.com
یازدهم اردیبهشت ماه 1396
April 30, 2017
 
پانویس:

 

1. بی بی سی: سعید کریمیان، مدیر تلویزیون جِم در یک سوء‌قصد کشته شد
http://www.bbc.com/persian/iran-39759820

 

2. مرگ مشکوک جمال حسینی

https://www.radiozamaneh.com/172354  


مطلب مرتبط
تلویزیون میهن ششم ماه مه 2017: ماجرای ترور سعید کریمیان با نگاه فرامرز دادرس کارشناس اطلاعاتی امنیتی در فرانسه
https://vimeo.com/216324118   


متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com    

 

 

 

 

SEARCH