Sam Ghandchiسام قندچي سؤالی از نویسندگان «سرمقاله مشترک روزنامه‌های ایران در دفاع از آزادی»
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2295-rooznamehnegaraan.htm

 

free-press

 

امروز در ایران، روزنامه‌های اطلاعات، ایران، همشهری، شهروند، سازندگی و بهار، سرمقاله‌ای مشترک با عنوان «دفاع از آزادی» خطاب به روزنامه‌نگاران جهان منتشر کردند (1). این قلم می خواهم سؤال ساده ای از نویسندگان سرمقاله مورد نظر بپرسم. همین پنج هفته پیش در شانزدهم شهریورماه 1397 هنگام دریافت خبر اعدام رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی، خود بعنوان یک روزنامه نگار سه چهار خطی نوشتم (2). نویسندگان این نامه که خود را روزنامه نگاران آگاه و مستقل خوانده اند، در آن روز در روزنامه های متبوع خود چه نوشتند؟ از آن تاریخ حتی دو ماه نگذشته و رژیم هم در ایران عوض نشده و مطمئناً تغییر مهمی در پرسنل مطبوعاتی این روزنامه ها بوجود نیامده است. حتی همین حالا، درباره زندانی سیاسی سهیل عربی (3) که همچنان در زندانهای رژیم اسلامی شکنجه می شود، این روزنامه نگاران چه مطلبی منتشر کرده اند؟ ادعای مطبوعات آزاد با لیست کردن اسامی دانشمندان و فلاسفه ثابت نمی شود، بلکه وقتی اعتراضات دی ماه 96 (4) و مردادماه 97 در ایران سرکوب می شود و مطبوعات رسمی کشور حرفی از آن نمیزنند، دنیا می بیند که مطبوعات مستقلی که این نامه مدعی آن است، اصلاً در ایرانِ جمهوری اسلامی وجود خارجی ندارد. این بحث در مورد صداقت کسی نیست، چه در پوزیسیون چه در اپوزیسیون، بحث درباره آزادی مطبوعات در یک کشور است که چگونه ارزیابی می شود. ما همچون سقراط به دنبال انسان بافضیلت بیشتر نیستیم که بگوییم چه کسی آدم خوبی است و چه کسی متقلب، بعد از هیوم بحث درباره حقوقی است که انسانها در جامعه از آن برخوردارند (5) و نه آنکه انسان با صداقتی هستند یا نیستند که حتی صداقت شما روزنامه نگاران را هم مورد بحث قرار نمی دهیم. اما آیا هیچیک از نویسندگان این سرمقاله می توانند وجود آزادی را در آمریکا در همین دوسال دولت ترامپ انکار کنند؟ سال گذشته نوشتم که "در سال اول ترامپ، دموکراسی آمریکا استقامت خود را دوباره ثابت کرد" (6)، آیا این روزنامه نگاران می توانند درباره دموکراسی در ایرانِ رژیم اسلامی در چهار دهه گذشته، چنین ادعایی کنند؟

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و سوم مهرماه 1397
October 15, 2018

 

پانویس:

 

1. ایسنا: سرمقاله مشترک روزنامه‌های ایران در دفاع از آزادی

https://goo.gl/Gpk2mF

 

2. شانزدهم شهریورماه 1397: هموطنان، زانیار، رامین، و لقمان را هم اعدام کردند، آیا وقت تغییر رژیم نرسیده
http://www.ghandchi.com/2250-zanyar-ramin-loghman.htm

 

3. درباره سهیل عربی

https://goo.gl/xZnsvw

 

4. خیزش 96

https://goo.gl/QmJPYV

 

5. لطفاً برای بحث تفاوت نظر سقراط و هیوم نوشتار زیر را دقیق مطالعه کنید

http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublic.htm

Iran-Futurist Republic-Third Edition
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublicEng.htm  

 

6. در سال اول ترامپ، دموکراسی آمریکا استقامت خود را دوباره ثابت کرد
http://www.ghandchi.com/1801-us-democracy.htm 
In Trump's First Year, US Democracy Proved again to be Resilient
http://www.ghandchi.com/1801-us-democracy-english.htm


 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH