Sam Ghandchiسام قندچي درک غلط جبهه ملی از اعتصاب بازاریان و بحران کنونی در ایران
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2135-jebhe-melli.htm

 

bazaar-e-tehran2.png

 

روز گذشته در پی سقوط دوباره ارزش پول ایران و ترقی دلار به 10 هزار تومان، بازار تهران بست و رژیم این اعتصابات وسیع را به مؤتلفه نسبت داد (1). جبهه ملی ایران هم دیروز طرحی مالی برای حل بحران ارائه کرد (2). جنبشی که امروز در ایران شاهد آن هستیم فراتر از رویدادهای اخیر در عرصه لغو برجام (3)، تحریم نفتی ایران و گران شدن دلار، و حتی فراتر از شکست فاحش رژیم مذهبی کوکلاکس کلان اسلامی (4) در ایران است وقتی مردم به روشنی در خیابانها در خیزش دی ماه 96 (5)، خواستار برقراری حکومتی دموکراتیک و سکولار شدند (6) و با اصلاح طلبان هم  وداع کردند (7). مسأله این است که در نیم قرن گذشته اقتصاد فراصنعتی در سراسر دنیا رشد چشمگیر داشته اما ثروتمندان خیلی ثروتمندتر شدند و طبقه متوسط تحلیل جدی رفته (8)، و یک نتیجه ناگوار برای مردم عادی این بوده که بر شمار بی چیزها افزوده شده است. جنبش 99 درصد در دوران اوباما در آمریکا بیان این شکاف اجتماعی بود اما جریانی آنارشیستی بود و به جایی نرسید. این پدیده در ایران به برکت فساد شدید رژیم ضدجمهوریت اسلامی در 40 سال گذشته دوچندان اثر داشته است، هرچند خود این حرکت با هدف برقراری عدالت اجتماعی در قرن بیست و یکم، مختص ایران نیست و همین دیروز که در آمریکا انتخابات مقدماتی در برخی ایالات بود (9)، در ایالت نیویورک، خانمی که برنده نامزدی دموکراتها برای کنگره آمریکا شد کسی است که از هواداران خانم هیلاری کلینتون نیست بلکه از برنامه سوسیالیسم دموکراتیک آقای برنی سندرز حمایت می کند و توانست کاندیدیی را که 19 سال نماینده دموکراتها از ایالت نیویورک بوده، شکست دهد. دو ماه پیش در بحث مفصلی تحت عنوان چرایی بازگشت مارکس به این روند تازه در قرن بیست و یکم در جهان، اشاره شد. در ایران این جنبش به دلیل استبداد شدید رژیم اسلامی نتوانسته حرکتی را مانند فعالیت جناح برنی سندرز در حزب دموکرات آمریکا رشد دهد، و شکلی آنارشیستی به خود گرفته است (10). راه حل این بحران نیز پاسخگویی به مسأله عدالت اجتماعی (11) در داخل ایران است و معضل کنونی را نمی شود با راه حلهای مالی جایگزینی یورو به جای دلار که جبهه ملی پیشنهاد می کند (12)، حل کرد. مشکل بسیار عمیقتر از این حرفها است. گام اول هم برقراری دموکراسی است، تا ایران نیز بتواند احزابی مدرن مانند آمریکا و اروپا داشته باشد که اجازه دهند حتی رهبران مستقلی نظیر پرزیدنت دونالد ترامپ و آقای برنی سندرز، که برنامه هایشان با طرح های سنتی این احزاب تفاوت دارد، مطرح شوند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

ششم تیر ماه 1397
June 27, 2018

 

پانویس:

 

1. چرا رژیم اعتصاب بازاریان را به مؤتلفه نسبت می دهد
http://www.ghandchi.com/2118-etesaabe-bazaar.htm

 

2. طرح جبهه ملی ایران برای نجات اقتصاد ایران از وابستگی به دلار
http://www.jebhemelli.info/?p=8966

 

3. داستان لغو برجام در دو کلمه
http://www.ghandchi.com/2109-barjam.htm

 

4. #کوکلاکس_کلان_اسلامی
http://ghandchi.com/islamic-kkk.htm

 

5. خیزش 96

https://goo.gl/QmJPYV

 

6. از اين پس هفتم دی ماه نقطهء عطف تغييرناپذير جنبش ضد حکومت مذهبی در ايران ست
http://isdmovement.com/Index-All/2018/0118/011018.htm
http://www.ghandchi.com/1855-noghte-atf.htm

 

7. خیزش 96 گفتمان مرکزی جامعه ایران را عوض کرده است
http://www.ghandchi.com/1938-enghelabe21iran.htm

http://www.ghandchi.com/Gitimadari-Nr-5.pdf#page=7 
http://www.ghandchi.com/eslahtalabi.htm

 

8. تحلیل رفتن طبقه متوسط موضوع پیش پا افتاده ای نیست
http://www.ghandchi.com/1705-middle-class.htm
Middle Class Shrinking is not a Trivial Matter
http://www.ghandchi.com/1705-middle-class-english.htm

 

9. آیا منظور ما و خارجی ها از پراکندگی اپوزیسیون یک چیز است؟
http://www.ghandchi.com/2134-paraakankegi.htm

 

10. آنارشیسم

https://goo.gl/hGT9V6

Anarchism

https://goo.gl/MbrCRk

 

11. عدالت اجتماعی

http://goo.gl/rheTmV

 

12. طرح جبهه ملی ایران برای نجات اقتصاد ایران از وابستگی به دلار
http://www.jebhemelli.info/?p=8966

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH