Sam Ghandchiسام قندچي درباره گفتگوی آقای علی هریسچی با تلویزیون میهن در مورد صدای آمریکا
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2029-ali-herischi.htm

 

ali-herischi

 

دو روز پیش آقای علی هریسچی وکیل ایرانی مقیم واشنگتن گفتگویی داشت با تلویزیون میهن درباره صدای آمریکا (1). کلاً بسیاری از واقعیات در مورد صدای آمریکا از جمله باندبازی ها در این گفتگو به خوبی بیان شده و شنیدنی است. آقای هریسچی به خانمی که موکلشان هستند اشاره می کند که به دلیل تبعیض سیاسی، شغل خود را از دست داده و می خواسته خودش را جلوی در صدای آمریکا آتش بزند. واقعاً این موضوع خیلی غم انگیز است. البته شخصاً با آقای علی هریسچی و موکل ایشان آشنایی ندارم و هیچگاه تماسی هم نداشته ام و فقط از این مصاحبه و متن شکایت نامه ایشان که در مطبوعات منتشر شده (2)، نقل قول می کنم. با اینحال به رغم آنکه از منتقدان خانم ستاره درخشش هستم (3)، اما دلیل این مسائل را شخص خانم درخشش نمی دانم. در واقع گرچه در زمان مدیریت خانم درخشش به قرارداد اینجانب با صدای آمریکا پایان داده شد، اما ابداً خانم درخشش در این مورد که اینجانب به مدت 8 سال به رغم واجد شرایط بودن، قراردادی ماندم و رسمی نشدم و در نتیجه نتوانستم از مزایای کارمندان رسمی برخوردار شوم، مسؤل نبود. همانطور که قبلاً هم توضیح داده ام باند سلطنت طلبان در صدای آمریکا مسؤل این امر بود (4) ولی نمی خواهم نام مدیرم که مسؤل این تصمیم بود را ذکر کنم چون می دانم بیش از هر کسی از این تصمیم غلط خود در آنزمان که به زندگی این قلم و خانواده ام لطمه شدیدی زد، عذاب وجدان دارد و انسان خوبی است. شخصاً هیچگاه از صدای آمریکا شکایتی در دادگاه نکردم چون کلاً حوصله اقدام قضایی نداشته و ندارم و آقای هریسچی نیز در این مصاحبه خوب توضیح داده اند که کارمند قراردادی اساساً شکایتی نمی تواند برای پایان داده شدن به قراردادش بکند، و اگر هم عدم استخدام رسمی بر مبنای تبعیض سیاسی مطرح شود، مشکل این است که متأسفانه در آمریکا تبعیض بر مبنای جنسیت یا گرایش جنسی یا مذهب یا نژاد مواردی است که خیلی راحت می توان در دادگاه ها مطرح کرد و به نتیجه رسید اما تبعیض بر مبنای عقاید سیاسی اساساً خیلی سخت می تواند در آمریکا محکمه پسند باشد. شخصاً حقوقدان نیستم و ممکن است اشتباه کنم ولیکن دستکم برداشت این قلم از قوانین در مورد تبعیض بر مبنای عقیده سیاسی در آمریکا اینچنین است. ضمناً در ارتباط با صدای آمریکا فقط مسأله باندبازی نیست که در هر مؤسسه دولتی و خصوصی وجود دارد. در واشنگتن همانطور که در گذشته مفصل بحث شد گروه های لابی سیاسی زیادی وجود دارند که برای ژورنالیسم علمی مشکل ایجاد می کنند و سه تا از آن گروه های لابی یعنی لابی نایاک، لابی مجاهدین و لابی اسراییل در ارتباط با ایران خیلی فعال و پرقدرت هستند (5)، و البته کارشان نه غلط است و نه غیرقانونی، چون به هر حال می خواهند بطور متمدن بر سیاستگذاری آمریکا اثر بگذارند. آیا اینها می توانند مثلاً در صدای آمریکا هر کاری دلشان بخواهد بکنند؟ خیر نمی توانند. صدای آمریکا مؤسسه دولت آمریکا است و سیاستگذاری هایش نیز بر مبنای منافع آمریکا انجام می شود که از سوی وزارت خارجه و ارگان های دیگر دولت آمریکا هدایت می شود. اما مطمئناً لابی ها و باندهای مختلف تأثیر دارند و تصمیم گیرندگان دولت آمریکا نیز در زمان های مختلف جریانات گوناگون را هج می کنند یعنی به نوعی تعادل ایجاد می کنند. مثلاً در مورد لابی اسراییل زمانی تصمیم آنها این بود که رادیوِ خودشان را تعطیل کنند و از طریق صدای آمریکا کار کنند (6) و برخی تشکیلاتها و مجلات ایرانی نیز با آنها همکاری داشتند که 3 سال پیش بحث شد و شاید آقای هریسچی آنها را بهتر بشناسند (7)، اما امروز به نظر می رسد رادیو اسراییل دوباره برنامه های خود را از سر گرفته است. یا لابی عربستان سعودی اساساً با صدای آمریکا کاری نداشته و خودشان رسانه های دیگر فارسی زبان را ایجاد یا حمایت کرده اند، مثلاً سایت خبری العربیه نمونه روشن و آشکار برنامه فارسی زبان عربستان سعودی است و گفته می شود برخی رسانه های فارسی زبان پرقدرت دیگر هم توسط عربستان حمایت می شوند. یا اینکه پادشاهی خواهان ایران امروز اساساً رسانه پرقدرت تلویزیون اندیشه را دارند و نیازی به صدای آمریکا ندارند. جمهوری اسلامی ایران هم برنامه های مختلف ماهواره ای نظیر العالم و پرس تی وی دارد. منظور اینکه اینهمه، واقعیات مطبوعات فارسی زبان در دنیای حاضر است و بهتر که خود را گول نزنیم و واقعیات را آنگونه که هست ببینیم. در مورد صدای آمریکا خیلی حرفها واقعیت است و خیلی دیگر نیز شایعات؛ پنج سال پیش در مقاله ای تحت عنوان "صدای آمریکا: شایعات و واقعیات" (8)، تلاش شد این موضوع توضیح داده شود و پیشنهادم به خوانندگان این است که دقیق بخوانند چون خیلی وقتها یک باند یا یک لابی، ژست حق به جانب می گیرد چون امروز از صدای آمریکا کنار گذاشته شده است. واقعیت این است که دعوای اپوزیسیون ایران با آمریکا نیست (9). گاهی دعواهای جناحی در اپوزیسیون ایران به کشمکشهای لابی ها و باندهای مختلف در مؤسساتی نظیر صدای آمریکا دامن میزند و زمانی هم جاسوسان جمهوری اسلامی در اینگونه مؤسسات سعی می کنند آتش افروزی کنند. هدف کمک به ژورنالیستهایی است که واقعاً دل می سوزانند و می خواهند از امکانات اینگونه مؤسسات به نفع مردم ایران استفاده کنند. از دید برخی دوستان، به اصطلاح "دیگی که برای من نجوشه، توش سر سگ بجوشه،" اما شخصاً نمی توانم با چنان دیدگاهی موافق باشم حتی وقتی نسبت به خودم تبعیض روا شده باشد. البته برخی از این دوستان که خود را منزه ترین جریان سیاسی در اپوزیسیون مینامند از هواداران زنده یاد شاپور بختیار هستند و می گویند که با او از نزدیک همکاری داشته اند اما می دانیم شخص شاپور بختیار حتی کمک مالی از عراق صدام حسین را پذیرفت و وقتی از او دلیل این کار سؤال شد پاسخ داد که در غیر اینصورت مجبور بود مبارزه را تعطیل کند و می دانیم که دریافت کمک از عراق در آن زمان بمعنی دریافت کمک نه تنها از کشوری بود که در حال جنگ با ایران بود بلکه عراق کشوری دموکراتیک نظیر دموکراسی های غربی نبود که بتوان کمکهای بدون قید و شرط هم پیدا کرد و هر کمکی از صدام حسین با قید و شرط بود. در نتیجه بهتر است به جای مسابقه برای پوشیدن لباس مریم مقدس این دوستان قدری از اسب خود پایین بیایند و کمتر شعار دهند وقتی مقدار فعالیت آنها با اینهمه ادعا در همه این سالها تقریباً هیچ بوده است. پاسخ کسانی که با ظاهر وطن پرستی می خواهند این حداقل امکانات اپوزیسیون را در خارج از بین ببرند، در نوشتار "بحثهای بی اساس درباره دریافت کمک خارجی در خدمت رژیم اسلامی است" (10) در ژانویه امسال داده شد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

چهاردهم اردیبهشت ماه 1397
May 4, 2018

 

پانویس:

 

1. گفتگوی دوم ماه مه 2018 آقای علی هریسچی با تلویزیون میهن در باره صدای امریکا و ستاره درخشش
https://youtu.be/xTVUHC7qc_8

 

2. ستاره درخشش
http://goo.gl/Yz7eU3 
Setareh Derakhshesh
http://goo.gl/z9tD3q

 

3. رادیو کوچه: شکایت علیه ستاره درخشش مدیر بخش فارسی صدای آمریکا در دادگاه فدرال: ..با وکالت علی هریسچی
http://news.gooya.com/politics/archives/2016/05/212300print.php

 

4. هشت سال کار در صدای آمريکا+
http://www.ghandchi.com/734-voa.htm
http://goo.gl/DQJL2x
Eight Years of Working at VOA+
http://www.ghandchi.com/734-voa-eng.htm

 

5. شفافیت: خبر ایران و گروه های لابی در واشنگتن
http://www.ghandchi.com/863-iran-news-lobby-groups.htm 
Transparency: Iran News and Lobby Groups in Washington, DC
http://www.ghandchi.com/863-iran-news-lobby-groups-english.htm

 

6. دگان، صدای آمریکا و اهداف اسراییل
http://www.ghandchi.com/910-israel-voa.htm

 

7. چند سؤال در مورد ارتباط با لابی هوادار اسراییل
http://www.ghandchi.com/917-israel-lobby.htm

 

8. صدای آمریکا: شایعات و واقعیات
http://www.ghandchi.com/749-voa-rumors-realities.htm
VOA: Rumors and Realities
http://www.ghandchi.com/749-voa-rumors-realities-eng.htm

 

9. آیا دعوای اپوزیسیون با آمریکا است
http://www.ghandchi.com/1620-davaa-baa-kiist.htm

 

10. بحثهای بی اساس درباره دریافت کمک خارجی در خدمت رژیم اسلامی است
http://www.ghandchi.com/1911-foriegn-aid.htm    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH