Sam Ghandchiسام قندچي آیا دعوای اپوزیسیون با آمریکا است
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1620-davaa-baa-kiist.htm

 

در همه جای دنیا دعوای اپوزیسیون با پوزیسیون است. اما گویی داستان در رابطه با ایران شکل دیگری است. البته اپوزیسیون دوران شاه توضیحی برای این موضوع داشت. یعنی اپوزیسیون در سالهای دهه پنجاه می رفت در خیابانهای شهرهای آمریکا و اروپا و بعد هم در خیابانهای تهران، فریاد مرگ بر آمریکا سر می داد و دلیلی که داشت این بود که تصور می کرد شاه عامل آمریکا است، و این موضوع را به روشنی در شعارهای خود، بیان می کرد. اما، بعد از انقلاب پنجاه و هفت، بخش اعظم اپوزیسیون ایران در 38 سال گذشته همچنان اصل دعوای خود را با آمریکا می بینند، سؤال این است که آیا می توانند همان دلیلی را که اپوزیسیون رژیم شاه می آورد، برای شعارهای امروز خود که در نوشته هایشان منعکس است، ارائه کنند. حدود نیم قرن است که دعوا در منطقه خاورمیانه با اسلامگرایی است و مشخصاً پوزیسیون ایران در 38 سال گذشته اسلامگرایان بوده اند، حالا چرا اپوزیسیون ایران بجای آنکه دعوایش با اسلامگرایی باشد که پوزیسیون است، هنوز مرتب با آمریکا دعوا دارد؟ اگر هم دعوا با آمریکا دارد باید بیشتر با آمریکایی هایی باشد که هیولای فرانکنشتاین اسلامگرایی (1) را در خاورمیانه تقویت کرده اند و نه با آمریکایی هایی که با طالبان در کشور افغانستان یا با داعش در شهر موصل عراق، جنگیده اند! قابل ذکر است که برنامه های فارسی بی بی سی و صدای آمریکا (2) دست بر قضا در دست مدیرانی است که فکر نمی کنند دعوای اپوزیسیون ایران با اسلامگرایی است. این واقعیت آخر البته اثباتی است برای دموکراتیک بودن بریتانیا و آمریکا، وگرنه اگر در شوروی سابق بود، تصور نمی کنم کسانیکه دعوای اصلی اپوزیسیون ایران را با شوروی می دیدند، می توانستند مدیران برنامه فارسی رادیو مسکو شوند. به هر حال تا آنجا که به بی بی سی و صدای آمریکا مربوط می شود، مدیرانی نظیر ستاره درخشش (3) و استیو ردیش (4)، هیولای فرانکنشتاین اسلامگرایی (5) را در خاورمیانه تقویت کرده و می کنند، و نه آنکه ارزش های دموکراتیک را توسعه داده و با اسلامگرایی مقابله کنند.


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
بیست و سوم شهریور ماه 1396
September 15, 2017


پانویس:

 

1. هیولای اسلامگرای فرانکنشتاین
http://isdmovement.com/2017/0617/060717/060717-sam-Ghandchi-Islamic-Frankstain.htm
http://www.ghandchi.com/1452-frankenstein-islamist-monster.htm
Frankenstein's Islamist Monster
http://www.ghandchi.com/1452-frankenstein-islamist-monster-english.htm

 

2. صدای آمریکا
http://goo.gl/efYWYg 
VOA
http://goo.gl/KXP24n

 

3. ستاره درخشش
http://goo.gl/Yz7eU3   
Setareh Derakhshesh
http://goo.gl/z9tD3q

 

4. استیو ردیش صدای آمریکا کیست
http://www.ghandchi.com/1425-steve-redisch.htm  
Who is Steve Redisch of VOA
http://www.ghandchi.com/1425-steve-redisch-english.htm

 

5. هیولای اسلامگرای فرانکنشتاین
http://isdmovement.com/2017/0617/060717/060717-sam-Ghandchi-Islamic-Frankstain.htm
http://www.ghandchi.com/1452-frankenstein-islamist-monster.htm
Frankenstein's Islamist Monster
http://www.ghandchi.com/1452-frankenstein-islamist-monster-english.htm

 


متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH