Sam Ghandchiسام قندچي آخرین پیامهای سهیل عربی
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1960-soheil-arabi.htm

سهیل عربی

 

پی نوشت ها:

 

درخواست #سهیل_عربی #زندانی #آنارشیست برای اهدا اعضاء بدنش در آستانه #اعتصاب_غذا خشک
http://asranarshism.com/1396/12/16/anarchist-74

پیام صوتی سهیل عربی زندانی آنارشیست از زندان در روز پنجشنبه ۱۷ اسفند

http://asranarshism.com/1396/12/18/anarchist-76

پیام روز جمعه ۱۸ اسفند#سهیل_عربی : اعتصاب ؛ اعتصاب؛ اعتصاب؛انتحار؛ انفجار
http://asranarshism.com/1396/12/18/anarchist-77

سهیل عربی : سفره های هفت سین تان را مقابل زندان هایشان پهن کنید

http://asranarshism.com/1396/12/21/anarchist-79/

#سهیل_عربی آنارشیست زندانی با حمله از سوی مأموران زندان با سری مجروح و در حین بیهوشی به بیمارستان خمینی تهران منتقل شد
http://asranarshism.com/1396/12/26/anarchist-83/

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

پنج روز پیش گفته شد که "سخن سهیل عربی پرسشی برای تک تک ما ایرانیان است که پاسخ دهیم" (1). امروز سهیل عربی (2) در پیامی دیگر خواستار "تجمع در مقابل زندانهای قرچک، تهران بزرگ و رجایی شهر برای آزادی زندانیان سیاسی" شده است (3). شخصاً نه تنها از مخالفان آنارشیسم (4) هستم بلکه مخالف همه مدینه های فاضله چه از نوع کمون پاریس و چه از نوع حکومتهای شورایی هستم که به اصطلاح محصول انقلابهای پرولتری نظیر شوروی هستند و همین دوهفته پیش در نوشتار "چرا کولاکوفسکی برای انقلاب 21 ایران اهمیت دارد" (5) این موضوع مفصل بحث شد که چنین دیدگاه ها، ما را نه به دموکراسی می رساند و نه سکولاریسم و بیراهه هایی هستند که 150 سال نتیجه آنها پوچ از آب در آمده و واقعیت این است که اصلاً دموکراسی حکومت مردم نیست (6) که بشود با امثال طرح های کمون پاریس آنارشیستها یا حکومت شورایی کمونیستها به آن رسید. دموکراسی قضاوت مردم است و نه حکومت مردم که به اصطلاح مردم بیایند و حکومت در خیابان برپا کنند و دادگاه های خلقی و غیره تشکیل دهند که بخواهند با شعار دادن برای متهمان حکم مرگ و زندگی دهند (7). اصلاً فکر کنید در این دنیایی که دولت باید تصمیم گیری در مورد موضوعاتی نظیر انرژی اتمی یا رفتن به فضا یا هوش مصنوعی بگیرد، کدام مردم کوچه و بازار می توانند در این موارد تصمیم گیری کنند. در نتیجه طرحهای آنارشیستی در مورد دولت جز تخیلاتی دهقانی و دیدگاه های پیشه وران خرد شهری نیست که در اوائل جامعه صنعتی بصورت مقاوتی در برابر توسعه سرمایه داری شکل گرفتند و حتی مارکس در فقر فلسفه بطلان این دیدگاه ها را نشان داده و بعدها نیز آنارشیسم حتی در بسیاری نقاط جهان باعث پیروزی فاشیسم شد (8). در نتیجه بحث اینجانب در دفاع از آقای سهیل عربی ابداً به معنی حمایت از طرح های کمون پاریسی آنارشیستها یا برای جایگزینی دولت با طرح های حکومت شورایی کمونیستها نیست که اساساً جز استبداد ثمری در همه جا از شوروی و چین و ویتنام نداشته اند و گامی عقب نسبت به دولتهای لیبرالی اروپا بودند و در نیمی از جهان ثمره این همه فداکاری ها و جانفشانی ها جز زجر و مشقت بیشتر برای مردم آن سرزمینهای به اصطلاح کمپ سوسیالیستی نبود. اما دفاع از آزادی بیان و عقیده ابداً به معنی موافقت با عقایدی نیست که برای آزادی بیان آنها تلاش می کنیم. مگر خود اعتقادات اسلامی رژیم جمهوری اسلامی چی هستند، یکی عقب مانده تر از دیگری که 39 سال است مردم ایران را اسیر کرده اند که دختری را بخاطر مخالفت با حجاب اجباری از سکوی مخابرات هول می دهند پایین و پایش را می شکنند و بعد هم خانم مریم شریعتمداری را در قرچک زندانی می کنند و نه پلیسی که این خانم را مضروب کرده است (9). در نتیجه به همه خوانندگان پیشنهاد می شود به سخنان زندانی سیاسی آقای سهیل عربی گوش کنند و خود درباره حقانیت درخواست ایشان قضاوت کنند که انسانهایی نظیر او و دوستانشان را که از آنها نام برده فقط به خاطر ابراز عقیده و حرف زدن اینهمه سال است زندانی کرده اند (10). اگر این دوستان در آمریکا بودند این نظرات را در دانشگاهی بحث می کردند و کسی هم به کارشان کاری نداشت، باور نمی کنید بروید ببینید که در چند دانشگاه کتابهای رابرت نوژیک آنارشیست را در کنار کتب جان رالز لیبرال درس می دهند و هیچکسی هم در آمریکا نمیترسد که آنارشیستها فردا دولت را نابود کنند. هرکسی چنان ترسی دارد و آن را با شکنجه ساواک در رژیم شاه در گذشته و با ضرب و شتم اطلاعات سپاه در رژیم جمهوری اسلامی حاضر جواب می دهد به دلیل بیسوادی و سادیسم خودش است. خاک بر سر دولتی که بخواهد با این حرفها نابود شود. کِی قرار است این نکته ساده را دولتهای حاکم بر ایران بفهمند که ابراز عقیده و نظر باید در جامعه آزاد باشد و انقدر از حرف زدن مردم وحشت نکنند که انسان بیگناهی را نظیر سهیل عربی اینهمه سال است برای هیچ به زندان انداخته اند انگار که او آدم کشته است. آقای حسن روحانی و آیت الله صادق لاریجانی باید به این نقض آشکار حقوق بشر در ایران پاسخ دهند.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

سیزدهم اسفند ماه 1396
March 4, 2018

 

پانویس:

 

1. سخن سهیل عربی پرسشی برای تک تک ما ایرانیان است که پاسخ دهیم

http://www.ghandchi.com/1956-soheil-arabi.htm

 

2. درباره سهیل عربی

https://goo.gl/xZnsvw

 

3. #مقاومت_زندان : فراخوان و خواست سهیل عربی به تجمع در مقابل زندانهای قرچک،تهران بزرگ و رجایی شهر برای آزادی زندانیان سیاسی

http://asranarshism.com/1396/12/11/anarchist-71

 

4. آنارشیسم

https://goo.gl/6hs7yy

 

5. چرا کولاکوفسکی برای انقلاب 21 ایران اهمیت دارد
http://www.ghandchi.com/1946-leszek-kolakowski.htm

 

6. دموکراسی حکومت مردم نیست، قضاوت مردم است
http://www.ghandchi.com/313-Judgment.htm 
Democracy is Not People's Rule, It is People's Judgment
http://www.ghandchi.com/313-JudgmentEng.htm

 

7. اسلامزدایی، استبداد زدایی، و نهادهای قضاوت مردم
http://www.ghandchi.com/1959-ghezaavate-mardom.htm

 

8. Edward Edelman: Understanding Hitlerís Anti-Semitism
https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/09/hitler-holocaust-antisemitism-timothy-snyder/404260

 

9. پرتاب مریم شریعتمداری و شکستن پایش و بعد هم زندانی کردنش در قرچک نمونه آشکار نقض حقوق قربانیان خشونت پلیس در ایران
http://www.ghandchi.com/1958-maryam-shariatmadari.htm

 

10. #مقاومت_زندان : فراخوان و خواست سهیل عربی به تجمع در مقابل زندانهای قرچک،تهران بزرگ و رجایی شهر برای آزادی زندانیان سیاسی

http://asranarshism.com/1396/12/11/anarchist-71

 

 

 مطلب مرتبط

آرش صادقی و گلرخ ایرایی زوج تروریست نیستند
http://www.ghandchi.com/1272-arash-sadeghi-golrokh-iraee.htm

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH