Sam Ghandchiسام قندچي دیدگاه عوامانه برخی دوستان درباره سلطنت و رضا پهلوی که هنوز مقصر را اطرافیان می دانند
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1854-saltanat.htm

 

درباره عملکرد شخص رضا پهلوی در 38 سال گذشته در خارج کشور همین دیروز توضیح داده شد و مواردی ذکر شد که شاهزاده رضا پهلوی دقیقاً از کارهایی که عواملشان می کنند، مطلع بودند (1). البته با اینحال حتی این قلم سه ماه پیش برخی مخالفان سلطنت را که در مورد شاهزاده داشتند نظیر بلاگ سرباز کوچک عمل می کردند، مورد سرزنش قرار دادم (2). اما در این شکی نیست که شاهزاده رضا پهلوی خودش در برابر این عوامل نمی ایستد و فقط به آنها می گوید فعلاً این کار یا آن کار را بکنید یا نکنید و پائولو کویلو، نویسنده برزیلی که روز گذشته به رضا پهلوی در ارتباط با تلاشهای آقای رضا پهلوی برای احیا سلطنت برخورد کرد، بیشتر از برخی دوستان ما، ساواک را می شناسد، ساواکی که نزدیک به 40 سال پس از سقوط رژیم شاه، هنوز در آمریکا زنده است (3) و عواملش برعکس عوامل رژیم نازی، در جهان آزاد هیچگاه محاکمه نشدند. به رغم همه این واقعیات، دوباره چند ساعت پیش کسی که خود را صاحب نظر در مورد امور سیاسی ایران می داند، مطلبی منتشر کرده که در آن می گوید آقای رضا پهلوی خودش خوب است اما دیکتاتور مسلکهای اطرافش مسأله هستند. ببخشید دوست عزیز، همه آن توضیحات نه تنها دیروز بلکه سالهاست فقط در مورد عوامل ایشان نیست، بلکه همچنین درباره شخص رضا پهلوی است که همین 10 ماه پیش پاسخگو درباره خدعه خود در مصاحبه با جان گمبرل نبود و دروغ می گوید (4). اگر می خواست از سلطنت استعفا دهد سالها پیش داده بود و پایان سلطنت را اعلام کرده بود و اینها همه بازی است. آقای رضا پهلوی همه آن عوامل را دور خودش جمع کرده، مگر با نزدیک به 60 سال سن آقای رضا پهلوی بچه است. گویی دوباره به روزگاری رسیده ایم که در زمان رژیم پیشین در مورد جنایات ساواک در پشت درهای بسته وقتی حرف می زدیم، برخی عوام پاسخ می دادند که آه این اطرافیان شاه هستند که این کارها را می کنند و خودش تقصیر ندارد و خبر ندارد و امروز متأسفانه این حرف را از کسی می شنویم که اگر در رژیم شاه کودک و نوجوان بوده و فعالیت سیاسی نکرده، سالهاست رژیم جمهوری اسلامی و ولایت فقیه را دیده که همان سیستم سلطنت است. سلطنت ایران، شاه می آفریند، و شاه هم فساد سلطنت را تجدید حیات می کند. دوستان بالاخره کی قرار است از سلطنت در ایران که سوییس نبوده و نخواهد بود عبور کنیم (5) و بخاطر منافع روز، واقعیتی را که خود خوب می دانید و پس از 38 سال، سلطنت پهلوی که خود را در اپوزیسیون در خارج کشور نیز خوب نشان داده است، طور دیگری جلوه ندهید، و در این برهه تاریخی دوباره به مردم ایران رهنمود غلط ندهید. حتی سیاستمدار کهنه کاری که خودش هم تا آخرین روز حکومت رضا شاه قربانی استبداد سلطنتی بود در 1320 اشتباه کرد و دوباره سلطنتی را که پایان یافته بود، احیا کرد، در حالیکه ملت ما همان زمان یعنی نزدیک به 80 سال پیش می توانست شانس خود را برای جمهوری سکولار و دموکراتیک، آغاز کند. دوباره اشتباه نکنیم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

شانزدهم دی ماه 1396
January 6, 2018

 

پانویس:

 

1. آقای رضا پهلوی شما چه کاره هستید که به نمایندگی از خیزش 96 حرف می زنید
http://www.ghandchi.com/1850-reza-pahlavi.htm
Mr. Reza Pahlavi, Who are you to Speak on Behalf of Iran's 1396 Uprising
http://www.ghandchi.com/1850-reza-pahlavi-english.htm

 

2. دوقلوهای سرباز کوچک مشغول خراب کردن شاهزاده رضا پهلوی
http://www.ghandchi.com/1654-reza-pahlavi.htm

 

3. ساواک هنوز در آمریکا زنده است
http://www.ghandchi.com/976-savak-alive.htm

 

4. شاهزاده رضا پهلوی، شما باید رسماً برای خدعه نهم آوریل 2017 از مردم ایران عذرخواهی کنید
http://www.ghandchi.com/1378-reza-pahlavi.htm
Prince Reza Pahlavi, you Must Officially Apologize to Iranian People for April 9th, 2017 Deception
http://www.ghandchi.com/1378-reza-pahlavi-english.htm 

 

5. آیا پادشاهی نوع سوئد برای شاهزاده رضا پهلوی امکانپذیر است
http://www.ghandchi.com/1499-rp-swedish-monarchy.htm


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH