Sam Ghandchiسام قندچي جبهه دموکراتیک طبرزدی را برای شرکت در تأسیس شورای تجزیه طلبان محکوم می کنم
 سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1694-jebhe-democratic-tabarzadi.htm

پی نوشت چهاردهم ماه ژوئیه 2018 برابر با بیست و سوم تیرماه 1397: امروز دومین کنفرانس سالانه این گروه ملقب به "شورای دموکراسی خواهان ایران" در شهر کلن برگزار شد و در مصاحبه با ایران گلوبال، برخی رهبران این جریان می گویند که تجزیه طلب نیستند. اینهم لینک مصاحبه ها که توسط آقای کیانوش توکلی انجام شده است: https://www.facebook.com/keianosh.tavakkoly/videos/1755401667870721

پی نوشت هفتم مرداد ماه 1397: امروز دوستِ آقای مهندس طبرزدی در پیامی در پاسخ به این مقاله نوشتند: "نوشتار شما مورد تایید مهندس طبرزدی نیز می‌باشد." س.ق.: http://www.ghandchi.com/2180-moroore-nazare-tabarzadi.htm

 

cid2

 

سالهاست از دوست عزیز آقای مهندس حشمت طبرزدی (1) و تشکیلاتی که ایشان بنام جبهه دموکراتیک ایران (2) تأسیس کرد، حمایت کرده ام. روز گذشته وبسایت جبهه دموکراتیک خبر تأسیس گروهی را تحت عنوان "شورای دموکراسی خواهان ایران" اعلام کرد (3)، که مرکب از جریاناتی تجزیه طلب است که در گذشته "کنگره ملیتهای ایران فدرال" (4) خوانده می شدند. ظاهراً در بیانیه آنها تمامیت ارضی ایران پذیرفته شده بدون آنکه گفته شود چه وقت مواضع این جریانات تغییر کرده است؛ یا اینکه می خواهند اپوزیسیون ایران را فریب دهند و تجزیه طلبی (4) را به شکل دیگری به مردم ایران تحمیل کنند. عدم صداقت در مواضع سیاسی در 40 سال پیش ارمغانش برای ما جمهوری اسلامی بود که هنوز داریم تاوانش را می دهیم، و اینگونه فریبکاری ها نیز نتیجه اش یا تکه پاره شدن ایران توسط قومگرایان خواهد بود، یا همانگونه که روز گذشته گفته شد این شامورتی بازی ها با کمک برخی دست اندرکاران رسانه های بین المللی (6)، هدفش پاشاندن جنبش بزرگ سکولار دموکراسی ایران است که تازه دارد شناخته می شود (7). این قلم مطلع نیست که مهندس طبرزدی شخصاً تا چه اندازه در مورد این حقه بازی ها که به نام او انجام می شود آگاه است، چرا که سالهاست با ایشان تماسی نداشته ام (8)، اما این اقدام جبهه دموکراتیک برونمرزی را که بنام کل جبهه دموکراتیک آقای طبرزدی انجام شده، شدیداً محکوم می کنم و همانطور که درپی همه پرسی استقلال کردستان عراق اعلام شد، دیگر از هیچ نوع برنامه فدرالیسم برای ایران پشتیبانی نمی کنم (9).


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
بیست و نهم آبان ماه 1396
November 20, 2017

 

 

پانویس:

 

1. حشمت طبرزدی
https://goo.gl/n1YoJr 

 

2. جبهه دموکراتیک ایران

https://goo.gl/kLWj8X

 

3. جبهه دموکراتیک: نخستین کنفرانس شورای دمکراسی خواهان ایران که امروز ۱۸ دسامبر در کلن برگزار شد
https://goo.gl/6RPtyt

http://www.iranglobal.info/node/63222

 

4. درباره کنگره ایران فدرال

https://goo.gl/XZWfrS

 

5. تجزیه طلبی

https://goo.gl/7eRBTA

Separatism

https://goo.gl/fis1ai

  

6. "شورای دموکراسی خواهان ایران" چیست؟
http://www.ghandchi.com/1693-shoraye-democracy-khahan.htm

 

7. درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان و جنبش سکولار دموکراسی ایران

https://sites.google.com/site/futuristparty

 

8. تسلیت به مهندس طبرزدی بمناسبت درگذشت مادر
http://www.ghandchi.com/1689-tabarzadi-mother.htm

 

9. اعلام تغییر موضع به مخالفت با هرگونه فدرالیسم برای ایران
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism.htm
Announcing Change of Position to Opposing any form of Federalism for Iran
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism-english.htm

 

مطلب مرتبط
اعلامیه جنبش سکولار دموکراسی ایران درباره رفتار غیرحرفه‌ای و مشکوک صدای امریکا
http://news.gooya.com/2017/11/post-9474.php

 

دربارهء داستان تجزیه طلبی امروز؛ نه 73 سال پیش
http://isdmovement.com/2018/0718/070918/070918-Sam-Ghandchi-Todays-Sessionism.htm
http://www.ghandchi.com/2146-tajzieh.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH