Sam Ghandchiسام قندچي معنی قربانی زلزله بودن در جامعه بسته
 سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1684-earthquake-victims-in-closed-society.htm
 
روز گذشته زلزله ای هفت و سه دهم ریشتری در غرب ایران و شرق عراق روی داد و تلفات آن تا کنون حدود 400 نفر کشته و 8000 نفر زخمی گزارش شده است (1). در چنین وضعیتی مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران از همدردی جهانیان تشکر کرده اند اما همزمان اعلام کردند که به کمک خارجی نیازی ندارند. آیا کشوری که با زلزله هفت و سه دهم ریشتری آنهم نه در شهری بزرگ، اینهمه تلفات می دهد به کمک احتیاج ندارد؟ خیر دلیل حرف مقامات ایران این است که نمی خواهند کسی از بیرون در آنجا باشد که خرابکاری های آنها را گزارش دهد یا آنگونه که آقای منوچهر یزدیان خبر می دهد چگونه "مسکن مهر احمدی نژاد و محصول مافیای اقتصادی ولایت فقیه در سرپل ذهاب با خاک یکسان شد" (2). منظور هدف گیری آقای احمدی نژاد برای این ضایعه نیست اما نگاه کنید در همین آمریکا حتی وقتی همین آقای ترامپ رییس جمهور در قدرت است مرتب از او نقد می شود و همین چند ماه پیش که در پی طوفان دریایی سیلی خانمانسور در هوستون تگزاس و پورتوریکو جاری شد، و البته دولت آقای روحانی نیز بی اعتنا ماند (3)، همه در آمریکا علناً از کوتاهی های دولت ترامپ در رادیو و تلویزیون حرف میزدند. اما در جوامع بسته نظیر شوروی سابق و جمهوری اسلامی ایران، دولت اصل نگرانی اش این است که مبادا کسی در آنطرف دنیا بفهمد که دولت چه کوتاهی هایی در مورد وظائف خود مرتکب شده است. از سوی دیگر نیز عده ای که به دروغ خود را اپوزیسیون می نامند بجای آنکه فکر مردم باشند شایعه می سازند که این زلزله نبوده و آزمایش اتمی بوده (4)، و با این حرفها هم اعتبار اپوزیسیون ایران را خدشه دار می کنند و هم امکان کمک رسانی به مردم را تقلیل می دهند و برای این مدعیان آزادی همیشه هدف وسیله را توجیه کرده و می کند (5). اینها همه معنی قربانی زلزله بودن در جامعه ای بسته است (6) و در دنیای آزاد هم که امثال بخش فارسی صدای آمریکا بودجه می گیرند که این واقعیات تلخ را در مورد جوامع بسته ای نظیر ایرانِ جمهوری اسلامی منعکس کنند، اخبارشان به همان حرفهای رژیم جمهوری اسلامی محدود است و معلوم نیست اصلا دلیل وجودی رسانه صدای آمریکا که بودجه اش از طرف دولت آمریکا تأمین می شود، برای پخش چه تحلیل و خبری است؟ اگر قرار است اخبار تلویزیون جمهوری اسلامی ایران را برای مردم ایران بازپخش کنیم که خود رژیم این کار را دارد می کند، دیگر چه نیازی به این سرویس فارسی صدای آمریکا است (7)؟


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
بیست و سه آبان ماه 1396
November 14, 2017

پانویس:
 
1.  TheGuardian: Iran-Iraq earthquake death toll climbs to more than 400
https://www.theguardian.com/world/2017/nov/12/dozens-killed-by-earthquake-in-iraniraq-border-region

 

2. منوچهر یزدیان: مسکن مهر احمدی نژاد و محصول مافیای اقتصادی ولایت فقیه در سرپل ذهاب با خاک یکسان شد
https://goo.gl/nptt2Y

https://goo.gl/AEQHG8

 

3. آقای حسن روحانی شما خبرهای هاروی و ایرما را نمی شنوید
http://www.ghandchi.com/1609-harvey-irma.htm 

 

4. کیانوش توکلی: زلزله بود ،نه آزمایش هسته ای ، افشای دروغ پردازی یک سایت کردی
http://www.iranglobal.info/node/63080

 

5. هدف وسیله را توجیه نمیکند
http://www.ghandchi.com/270-EndMeans.htm
End Justifying the Means
http://www.ghandchi.com/43-End_Means.htm

 

6. مسأله آرمانگرائی نیست، نبود جامعه باز است
http://www.ghandchi.com/340-Utopianism.htm
Problem is not Utopianism, it is Lack of Open Society
http://www.ghandchi.com/340-UtopianismEng.htm

 

7. صدای آمریکا

https://goo.gl/UiYqWG

VOA Persian

https://goo.gl/AwFpNk


 

مطلب مرتبط

گفتگوی خانم شکوه میرزادگی با پریسا ساعد در برنامه دنیای امروز تلویزیون اندیشه در مورد زلزله روز گذشته در ایران

https://vimeo.com/242698717

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH