Sam Ghandchiسام قندچي آقای حسن روحانی شما خبرهای هاروی و ایرما را نمی شنوید
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1609-harvey-irma.htm

 

 rouhani-harvey-irma

 

آقای حسن روحانی،

 

شما رییس جمهوری ایران هستید. مگر شما خبرهای توفان های دریایی هاروی و ایرما را نشنیده اید. شاید اینترنت شما هم فیلتر است (1). ایرانیان مستقل اندیشی نظیر حشمت طبرزدی نیز که گوش شنوایی برای دردهای مردم ایران و جهان دارند، در جمهوری اسلامی دستور داده شده، ساکت بمانند و به تازگی حکم جدید زندان هم گرفته اند (2). در هفته گذشته توفان هاروی در شهر هوستون تگزاس که از شهرهای اصلی آمریکا است و بسیاری از ایرانیان هم آنجا زندگی می کنند، خسارات عظیمی بوجود آورده است و همچنان مردم سیلزده در تگزاس در شرایط سختی قرار دارند. از سوی دیگر انتظار می رود توفان ایرما که خسارات فراوانی در جزایر سن مارتین فرانسه و هلند به بار آورده، فردا به فلوریدا اصابت کند. هم اکنون کشورهایی نظیر کویت ارسال کمک به آمریکا را آغاز کرده اند. وقتی زلزله در ایران می آید، اگر آمریکا پیشنهاد کمک نکند به درستی نکوهش می شود، آیا این دولت ایران نیست که ادعا می کند دعوایش با مردم آمریکا نیست، پس چرا عملکرد دولت شما در حال حاضر که مردم آمریکا با این وضعیت سیل روبرو هستند، اینگونه همراه با بی اعتنایی به وضع مردم آمریکا است، که مردم ایران را هم از چشم آمریکایی ها می اندازد. به اندازه کافی با کارهایی نظیر گروگانگیری (3) از سوی رژیم جمهوری اسلامی، دود به چشم ایرانیان رفته و آبروی ما برده شده، لطفاً اقلاً در اینگونه موارد انسانی حساسیت نشان دهید. نشان دادن آدمیت نسبت به همنوعان، حداقل انتظار مردمی است که قربانی بلایای طبیعی شده اند.


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
پانزدهم شهریور ماه 1396
September 7, 2017

 


پانویس:

 

1. آقای روحانی کی قرار است دولت بفهمد فیلترینگ حق سرویس دهنده نیست، حق کاربر است
http://www.ghandchi.com/1556-filtering-rouhani.htm

 

2. مهندس طبرزدی حکم زندان تازه می گیرد و آقای روحانی ادعای اعتدال می کند
http://www.ghandchi.com/1601-rouhani-tabarzadi.htm

 

3. گروگانگیری در سفارت آمریکا
http://goo.gl/283dQj  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

SEARCH