Sam Ghandchiسام قندچي مهندس طبرزدی حکم زندان تازه می گیرد و آقای روحانی ادعای اعتدال می کند

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1601-rouhani-tabarzadi.htm

 

آقای حسن روحانی ریاست جمهوری ایران،

 

مرحمت فرموده ما را مس کنید! مهندس حشمت طبرزدی (1) نیازی به معرفی این قلم ندارد و همگان از فداکاری های خود و خانواده اش برای دموکراسی و سکولاریسم در ایران، مطلع هستند. اما می خواستم فقط بگویم که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، پیش از آغاز جنبش سبز، هنگامیکه دوره جدیدی از انتشار پیام دانشجو را آقای طبرزدی در ایران آغاز کرد، از این قلم درخواست کرد که در هیئت تحریریه باشم و قبول کردم. البته متأسفانه انتشار آن دور تازه پیام دانشجو در داخل کشور دیری نپایید و ارتباطم هم با مهندس طبرزدی قطع شد، و بعد هم جنبش سبز بود و سالهاست، که نه تماسی با پیام دانشجو داشته ام که گویا اکنون در خارج منتشر می شود، و نه ارتباطی با حشمت طبرزدی داشته ام. اما امروز در فیسبوک خبری دیدم که حشمت طبرزدی حکم 6 سال زندان تازه دریافت کرده است (2). می خواستم از شما آقای روحانی بپرسم که حتی در دوران محمود احمدی نژاد مدتی انتشار پیام دانشجوی مهندس طبرزدی آزاد بود، اما در دوران ریاست جمهوری شما نه تنها یک روز هم انتشار پیام دانشجو در ایران آزاد نبوده، و مهندس طبرزدی وادار به سکوت بوده، بلکه امروز حتی حکم زندان تازه نیز دریافت کرده است. واقعاً که از طلا گشتن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید! شما که خود را اعتدال گرا می خوانید و به همراه اصلاح طلبانی (3) که در انتخابات چند ماه پیش از شما حمایت کردند، با ترساندن مردم از حاکمیت اصولگرایان، دوباره به قدرت رسیدید، چه دارید نشان دهید که ادعای آزادی می کنید، وقتی در دوران حکومت شما اینچنین با مهندس طبرزدی و نشریه پیام دانشجو رفتار شده و می شود؟

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
دهم شهریور ماه 1396
September 2, 2017

 

پانویس:

 

1. حشمت طبرزدی
https://goo.gl/n1YoJr
Heshmat Tabarzadi
https://goo.gl/zYcKCP

 

2. سعید اوحدی: شش سال حبس جدید برای مهندس حشمت اله طبرزدی
https://www.facebook.com/saied.ohady/posts/10210529382211765

 

3. اصلاح طلبی

https://goo.gl/gTRWXa

Islamic Reformists

https://goo.gl/aMddpb  

 

مطلب مرتبط
چرا، و چگونه، تحريم انتخابات شکست خورد؟
http://isdmovement.com/2017/0517/052217/052217.Sam-Ghandchi-Why-tahrim-was-defeated.htm
http://www.ghandchi.com/1434-chera-na-chegooneh.htm

 


متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH