Sam Ghandchiسام قندچي از کجا آغازیم
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1613-az-kojaa-aghaaziim.htm

 

پیش از هر چیز از آنجا که در این نوشتار نقل قولی از لنین می آید، لازم به تذکر است که ذکر نام لنین ابداً به معنی موافقت با لنینیسم یا تأیید اقدامات جنایتبار لنین در مواردی نظیر دستور کشتار مخفیانه خانواده تزار نیست، که اکنون بدون تردید با آزمایشهای دی اِن اِی، ثابت شده است (1). اما اصل بحث. لنین چند ماه پیش از نگارش کتاب "چه باید کرد" در ماه مه سال 1901 جزوه کوتاهی نوشته تحت عنوان "از کجا آغازیم" (2)، که کمتر خوانده شده است. در آنجا لنین یادآور می شود که سؤال فعالان سیاسی آن دوران، به عکس 20 سال پیش از آن، دیگر تعیین راه نبوده، بلکه تعیین گامهای عملی برای رسیدن به هدف، در راهی است که انتخاب کرده اند. برای آینده نگر های ایران (3) نیز، دیگر جمهوری آینده نگر سکولار و دموکراتیک (4) بمثابه آلترناتیو جمهوری اسلامی ایران، روشن، و مسأله نقشه راه است (5)، و اینکه در حال حاضر در این نقشه راه، گامهای عملیِ مشخص، موضوع بحث است. در چند روز گذشته در اینترنت بحثی مطرح شده در ارتباط با گام بعدی برای مبارزه با حجاب اجباری در ایران (6)؛ معنای بحث که لزوماً شرکت کنندگان در آن به این شکل بیان نمی کنند، این است که باید از تغییر خانواده شروع کرد یا از تغییر رژیم (7).


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
هجدهم شهریور ماه 1396
September 10, 2017

 


پانویس:

 

1. سازماندهی حزبی یک علم است
http://www.ghandchi.com/1330-saazmaandahie-hezbi.htm

 

2. Lenin: Where to Begin
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1901/may/04.htm

 

3. ویزیون یا دیدگاه های آینده نگر
http://www.ghandchi.com/iranscope/Anthology/fut.htm

 

4. ایران-جمهوری آینده نگر-ویرایش سوم
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublic.htm
Iran-Futurist Republic-Third Edition
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublicEng.htm

 

5. لزوم داشتن نقشهء راه برای آلترناتیو سکولار دموکرات
http://isdmovement.com/2017/0917/090117/090117.Sam-Ghandchi-Necessity-of-having-a-plan-for-SD-Alternative.htm

http://www.ghandchi.com/1551-naghshehe-raah.htm

 

6. ف. م. سخن: سخنى متفاوت با مسيح على نژاد
http://news.gooya.com/2017/09/post-7216.php

 

7. تغییر رژیم در ایران و ژنرال های رسانه ای
http://www.ghandchi.com/1264-regime-change.htm

 

مطلب مرتبط
برداشت نادرست برخی دوستان جبهه ملی از حزب سکولار دموکرات ایرانیان
http://www.ghandchi.com/1602-jebhe-misunderstanding.htm
 

 

 

 

 


متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH