Sam Ghandchiسام قندچيچگونه سید محمد خاتمی اختراع شد
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1412-ekhterae-khatami.htm

 

واقعیت این است که همواره رهبری انقلابها یا اصلاحات اجتماعی را، شخصیت های سیاسیِ با دانش و درایت عمیق از جهان و کشور خود، یعنی بزرگانی نظیر توماس جفرسون انقلابی در آمریکا، یا امیر کبیر اصلاح طلب (1) در ایران، در دست نداشته اند، و در بسیاری برهه های تاریخی، مردمی که تحت دیکتاتوری زندگی می کرده اند، هنگامی که شخصیتی مناسب برای رهبری جامعه در پیچشی تاریخی، وجود نداشت، رهبرانی اختراع کرده اند تا جای خالی را پر کنند. در تاریخ ایران معاصر، شاید بتوان از آیت الله خمینی در دوران انقلاب 1357 نام برد، که حتی 5 ماه پیش از انقلاب، فعالین اصلی جنبش سیاسی ایران، او را حتی در حد رهبر بخشی از جنبش اسلامی ایران نمی دیدند، تا چه رسد به رهبری کل انقلاب و ادعای رهبری انقلاب جهان اسلام، و نه اینکه این ادعا از این قلم باشد، نوشته های آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، رهبر مهدویون (2) ایران را، در مورد نظرات آیت الله خمینی که در پیش از انقلاب 57 نوشته است، بخوانید و خود قضاوت کنید. اما، نمونه دوم چنین اختراع، کسی نیست جز حجت الاسلام محمد خاتمی، که توانست رهبر جنبش اصلاحات شود، و شاید نحوه اختراع آقای خاتمی آنقدر ساده بود که کسی هنوز باورش نمی شود که چگونه این حقیقت همچنان از دیدگان جنبش سیاسی ایران، پوشیده مانده است. البته از اینکه ایشان اختراع شدند، منظور این نیست که خدمتی نکرده اند. به رغم مخالفت روشنی که با ایشان و کلاً اصلاح طلبی اسلامی دارم (3)، خدمتی که آقای خاتمی برای تقلیل جنایات رژیم جمهوری اسلامی در چند برهه معین، از جمله در زمان محاکمات فعالان جنبش سبز را، نمی توان نفی کرد، همانطور که خدمت آیت الله منتظری را، در کاهش جنایات جمهوری اسلامی در دوران اعدام های 1367، نمی توان نادیده گرفت. اما، اصل بحث در اینجا این است که چطور رهبر جنبش اصلاحات اختراع شد. در زمان انتخابات 1376، شایع شد که آیت الله خامنه ای می خواهد که حجت الاسلام ناطق نوری انتخاب شود. همین شایعه کافی بود که سید محمد خاتمی نه تنها مردم را به طرف صندوق های رأی کشید، بلکه یک روزه از او رهبر جنبش اصلاحات ساخته شد. البته از کمک بخشی از سکولارهای ایران که پیش از او، از حزب کارگزاران سازندگی و آیت الله رفسنجانی، می خواستند آلترناتیوی در درون رژیم اختراع کنند، نباید غافل شد، که برایشان، سید محمد خاتمی، مهدی موعود شد. جالب است، اگر نوشته های برخی دوستان را، که بتازگی درباره محمود احمدی نژاد نوشته اند، مطالعه کنیم، خیلی به تبلیغات سکولارهای سازنده اصلاح طلبی اسلامی دوران اختراع خاتمی شبیه است. البته داستان برخورد برخی از سکولارها به آقای احمدی نژاد، در انتخابات حاضر، موضوع این نوشتار نیست، و در کنار مطالب دوستان دیگر سکولار، که هنوز به موضع درخواست صریح و روشن برای ایجاد جمهوری سکولار دموکرات نرسیده اند، بحث شده است (4). اما آنچه در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری اسلامی 1396، که بزودی در ایران برگزار می شود، جالب توجه است، همان ادامه برنامه کاندیدای مخالف است، و از همین حالا سکولارهایی که در اختراع سید محمد خاتمی شریک بودند، بحثهایی راه انداخته اند که گویی آیت الله خامنه ای تلویحاً در سخنرانی روز گذشته خود، دوباره بی طرفی را رعایت نکرده، و گفته که نظرش به کدام کاندیدا نزدیک تر است. یعنی بعد از 20 سال، هنوز می خواهند به مردمی که از اختراع خود در سال 1376 خیری ندیدند، کمک کنند که دوباره رهبر تازه ای برای اصلاحات اختراع کنند. البته برای برخی دوستان، کارخانه امیر کبیر سازی، تنها کارخانه ای است که هیچگاه تعطیل نمی شود (5)، و شاید اگر می شد به این راحتی کارخانه ای ساخت که هیچگاه کارگران آن، با مشکل تعطیلی و بیکاری روبرو نشوند، می توانستیم ادامه ساختن کارخانه های امیر کبیر سازی را، بعنوان خبری خوش در این سالگرد روز اول ماه مه، برای کارگران ایران، اعلام کنیم.

به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com 
http://www.ghandchi.com
دوازدهم اردیبهشت ماه 1396
May 1, 2017
 
پانویس:

 

1.  لازم به تذکر است که شخصیت های بزرگ تاریخ نظیر امیر کبیر نیز کمبودهای خود را داشته اند، اما از زمین تا آسمان با شخصیت های تصنعی اختراعی تفاوت داشته اند

http://www.ghandchi.com/bab-amirkabir-kasravi-dehkhoda.htm

 

2. مهدویت: امید یا ناامیدی جمهوری اسلامی
http://www.ghandchi.com/458-Mahdaviat.htm  
Mahdaviat-IRIís Hope or Despair
http://www.ghandchi.com/458-MahdaviatEng.htm

 

3. از انقلاب ارتجاعی 57 تا قهقرای اصلاح طلبی نود و چهار
http://www.ghandchi.com/1135-ghahgharaaye94.htm

 

4. سؤالی از دوستان هجا
http://www.ghandchi.com/1410-heja.htm

 

5. تشبیه رفسنجانی به امیر کبیر و تبلیغات دیگر اصلاح طلبان
http://www.ghandchi.com/1282-amirkabir-rafsanjani.htm
 


مطلب مرتبط

چند کلمه درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان-آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1408-iranian-secular-democratic-party-futurist.htm
A Few Words about Iranian Secular Democratic Party-Futurist
http://www.ghandchi.com/1408-iranian-secular-democratic-party-futurist-english.htm
 

 


متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com    

 

 

 

 

SEARCH