Sam Ghandchiسام قندچيتشبیه رفسنجانی به امیر کبیر و تبلیغات دیگر اصلاح طلبان
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1282-amirkabir-rafsanjani.htm

 

پس از تشییع جنازه آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی (1) بازار تبلیغات اصلاح طلبان همچنان گرم است و او را امیر کبیر ایران می خوانند. روز گذشته در گفتگویی تلویزیونی آقای حسن اعتمادی از حزب سکولار دموکرات ایرانیان نکاتی را در مورد امیر کبیر خواندن آیت الله رفسنجانی، متذکر شد (2). در مورد امیر کبیر، سالهاست دستاوردها و نیز اشتباهات او، بویژه در ارتباط با جنبش باب بسیار بحث شده (3) و البته درباره این موضوعات از اصلاح طلبان نمی شنویم. از خدمت آیت الله رفسنجانی به جنبش سبز که باعث شد تلفات آن نظیر کشتار 67 نشود می گویند اما درباره جنایات او در قتل های زنجیره ای حرفی نمی زنند (4).

 

با اینهمه جدا از همه بحثهای نظری می توان خیلی ساده تر به موضوع نگاه کرد. تبلیغات امیر کبیر خوانی اصلاح طلبان محدود به مرحوم رفسنجانی نیست. از روز اول انتخاب سید محمد خاتمی تبلیغات اصلاح طلبان شروع شد که بشتابید حکومت امیر کبیر شروع شده و بیایید خدمت کنید؛ در خارج آنقدر گفتند که دوستی که ابداً سیاسی هم نبود همه زندگی اش را جمع کرد و به ایران رفت. اما چند سال بعد با ضررهای فراوان معنوی و مادی بازگشت و دیگر اصلاً با ایران کاری ندارد. اکنون که مدتها از آن روزها می گذرد باید گفت تبلیغات راحت است ولی واقعیت حرفی دیگر و همانطور که سالها پیش بحث شد تفاوت امیر کبیر و اصلاح طلبان یعنی تفاوت اصلاح طلبی مترقی و اصلاح طلبی ارتجاعی (5).

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
بیست و چهارم دی ماه 1395
January 13, 2017
 

پانویس:

 

1. درباره تشییع جنازه با شکوه آیت الله رفسنجانی
http://www.ghandchi.com/1281-tashiie-rafsanjani.htm

 

2. تفسیر خبر:جمشید چالنگی همراه با حسن اعتمادی،جمشید اسدی و مازیار شکوری
https://goo.gl/U15qoI

 

3. یادداشت 2008 درباره امیرکبیر و جنبش باب
http://www.ghandchi.com/bab-amirkabir-kasravi-dehkhoda.htm 

 

4. ویرایش دوم سؤالی از اصلاح طلبان در مورد اکبر هاشمی رفسنجانی
http://www.ghandchi.com/1277-rafsanjani-eslahtalaban.htm

 

5. اصلاح طلبی ارتجاعی
http://www.ghandchi.com/249-ReactionaryReformism.htm
Related Article in English
http://www.ghandchi.com/321-WhatReformismEng.htm

 

 

مطلب مرتبط

مجاهدین خلق، نوع شیعی داعش
http://www.ghandchi.com/343-MKO.htm
Mojahedine Khalgh, a Shiite Version of Daesh
http://www.ghandchi.com/343-MKOEng.htm

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

SEARCH