Sam Ghandchiسام قندچيدرباره تشییع جنازه با شکوه آیت الله رفسنجانی
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1281-tashiie-rafsanjani.htm

 

یکی از دوستان چپ سابق در یادداشتی در فیسبوک در مورد تشییع جنازه آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته "ملت شریف و آزاده ایران؟! با شرکت میلیونی در تشیع جنازه هاشمی رفسنجانی ،باردیگر به هیکل اپوزیسیون آفتابه گرفت و برای مخالفین حکومت اسلامی در برابر افکار عمومی جهان هیچ آبروئی نگذاشت!".

 

روز گذشته بحث شد که بخش مهمی از اپوزیسیون ایران همچنان در دیدگاه های چپ و اسلامگرا دنبال راه حل برای آینده ایران می گردند (1)، اما متأسفانه شماری از آنهایی نیز که از چپ و اسلامگرایی بریده اند هنوز از نظر فکری به دیدگاهی علمی فراسوی این دیدگاه های واپسگرا نرسیده اند و این امر باعث می شود که در تحلیل رویدادها به رغم آنکه با اصلاح طلبان مخالفند اما از درک واقعیت نیز عاجزند چون با همان جهان بینی که چپها و اسلامگرایان را همه این سالها به دنبالچه جمهوری اسلامی تبدیل کرده، به جهان می نگرند (2). تا آنجا که به بحثهای تئوریک و فلسفی در این مورد مربوط می شود سالهاست که دیدگاه های تازه مطرح شده اند (3)، اما متأسفانه در رسانه های فارسی زبان تمایلی برای طرح این نقطه نظرات با عموم نشان داده نشد، البته به استثنا یک بار (4).

 

حال بیاییم به همین موضوع پیش رو نگاهی کنیم. تشییع جنازه میلیونی برای آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی بخاطر مقاومت او در برابر زور در زمان سرکوب جنبش سبز صورت گرفت و نه تنها عملکرد مردم در دو روز گذشته توهینی از سوی مردم و در رد اپوزیسیون نیست بلکه در تأیید اپوزیسیون است. با اینحال درست است که آقای هاشمی رفسنجانی در عین حال از مسؤلان کشتارهای سالهای 60 و 67 و قتلهای زنجیره ای بوده اما آنها موضوعاتی است که در حوزه آگاهی فعالین سیاسی است و متأسفانه بزرگترین بخش فعالین سیاسی در ایران یعنی اصلاح طلبان یا بخشاً خود در این جنایات شریک بوده اند یا که همه این سالها در این مورد سکوت کرده اند، در نتیجه مردم اساساً از آن رویدادها آگاهی ندارند (5).

 

حتی برای فعالین سیاسی فقدان آگاهی می تواند عامل عملکردهایی نادرست شود و نمی شود آنها را فقط محکوم کرد. همین دوستان نگاه کنند که بیانیه ای برای جدایی حکومت و مذهب چند ماه پیش منتشر شد (6) و خود این دوستان آن را امضا نکردند، آیا باید تفسیر مشابه آنچه نویسنده یادداشت از عملکرد مردم در این تشییع جنازه کرده، از برخورد این دوستان انجام شود یا که باید گفت دلیلش ناآگاهی است. بجای حمله به مردم لازم است این واقعیت را اذعان کنیم که تنها حرکتی که در 37 سال گذشته با شرکت مردم انجام شده همان جنبش سبز سال 88 بوده و همه فعالیتهای اپوزیسیون در سالهای 60 و 67 و سرکوبها، بدون شرکت مردم صورت گرفته و به همین دلیل نیز سطح آگاهی عمومی در مورد آن وقایع دهشتناک تقریباً صفر است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
بیست و سوم دی ماه 1395
January 12, 2017
 

پانویس:

 

1. درسی از فلسطین برای اپوزیسیون
http://www.ghandchi.com/1280-darsi-az-felestin.htm

 

2. چگونه اصلاح طلبی اسلامی آلترناتیو روشنفکران شد
http://www.ghandchi.com/1240-eslaahtalabi-roshanfekraan.htm

 

3. لطفاً به متون بخش های فلسفه، آینده نگری، و ایران در صفحه زیر توجه کنید

http://featured.ghandchi.com

 

4. سام قندچي- آينده نگري و پايان مرگ
https://www.youtube.com/watch?v=CW81mhrFbBo

 

5. ویرایش دوم سؤالی از اصلاح طلبان در مورد اکبر هاشمی رفسنجانی
http://www.ghandchi.com/1277-rafsanjani-eslahtalaban.htm

 

6. بیانیهء جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران
http://isdmovement.com/Ghandchi-Bayanieh.htm    
 

 

مطلب مرتبط

مجاهدین خلق، نوع شیعی داعش
http://www.ghandchi.com/343-MKO.htm
Mojahedine Khalgh, a Shiite Version of Daesh
http://www.ghandchi.com/343-MKOEng.htm

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

SEARCH