بعدالتحریر اول ماه اکتبر 2017: اعلام تغییر موضع به مخالفت با هرگونه فدرالیسم برای ایران
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism.htm
P.S. Oct 1, 2017:Announcing Change of Position to Opposing any form of Federalism for Iran
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism-english.htm

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Sam Ghandchiسام قندچيحقوق اتنیکی آری، تجزیه طلبی نه
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1376-hoghoome-etniki.htm  

 

در یکماه اخیر نکاتی در مورد ندانمکاری دو فعال برجسته جنبش مدنی ایران، خانمها شیرین عبادی و شادی صدر، در ارتباط با تجزیه طلبی، مطرح شد (1). همچنین خاطر نشان شد که این ندانمکاری ها می تواند، به نتایج دهشتناکی، نظیر آنچه حمایت سکولارها از اسلامگرایی خمینی در انقلاب 57 به ارمغان آورد، منجر شود (2).

 

به همین دلیل سالهاست با صراحت تجزیه طلبی محکوم شده (3) و دکتر اسماعیل نوری علا (4)، جنبش سکولار دموکراسی ایران (5) و حزب سکولار دموکرات ایرانیان (6) بر لزوم تشکيل جبهه ای متحد برای مقابله با تجزیهء ایران (7)، تأکید کرده اند.

 

اما لازم است در عین حال بر این نکته تأکید شود که مخالفت با تجزیه طلبی ابداً به معنی نفی حقوق اتنیکی نیست. نقض حقوق اتنیکی و قومی در جامعه همانقدر محکوم است، که نقض حقوق زنان، و این کافی نیست که تنها از حقوق شهروندی مساوی در جامعه دفاع کنیم. همانگونه که ده سال پیش در نوشتار ضمیمه تحت عنوان "راه حل مسأله ملی در ایران" (8) به تفصیل توضیح داده شده، این درسی است که سازمانهای فمینستی بویژه بعد از تجربه انقلاب 57، به جنبش سیاسی ایران داده اند.


به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com   
http://www.ghandchi.com   
هجدهم فروردین ماه 1396
April 7, 2017

پانویس:

 

1. ندانمکاری شیرین عبادی و شادی صدر درباره تجزیه طلبی
http://www.ghandchi.com/1344-nadaanamkaari.htm

 

2. ندانمکاری سیاسیون 57 مسؤل حکم اعدام امروز سینا دهقان است
http://www.ghandchi.com/1359-sina-dehghan.htm

 

3. چرا تجزيه طلبی را محکوم بايد کرد -ويرايش دوم
http://www.ghandchi.com/696-Separatists.htm

 

4. دکتر اسماعیل نوری علا

http://www.newsecularism.com

 

5. جنبش سکولار دموکراسی ایران

http://isdmovement.com

 

6. حزب سکولار دموکرات ایرانیان

https://fa.isdparty.org

 

7. لزوم تشکيل جبهه ای متحد برای مقابله با تجزیهء ایران
http://isdmovement.com/2016/1116/110416/110416.Sam-Ghandchi-An-anti-separationist-coalition-is-needed.htm 
United Front to Confront Breakup of Iran
http://www.ghandchi.com/1225-jebhe-zede-tajzieh-iran-english.htm

 

8. راه حل مسأله ملی در ایران
http://www.ghandchi.com/495-HaleMasalehMeli.htm


 
متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com  
 

 

 

 

 

SEARCH