بعدالتحریر اول ماه اکتبر 2017: اعلام تغییر موضع به مخالفت با هرگونه فدرالیسم برای ایران
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism.htm
P.S. Oct 1, 2017:Announcing Change of Position to Opposing any form of Federalism for Iran
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism-english.htm

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Sam Ghandchiسام قندچيمحمد امینی درباره حضور شیرین عبادی و تجزیه طلبان در نشست پارلمان سوییس
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1366-m-amini-shirin-ebadi.htm    
 

بعد التحریر 31 مارس 2017: ساعتی پیش گفتار محمد امینی در برنامه یک کلمه سی و یکم مارس 2017 در ارتباط با همین مطلب منتشر شده که شنیدنی است: https://vimeo.com/211020334

 

--------------------------------------------------

نوشتار آقای محمد امینی تحت عنوان "خبرت هست که در شهر شکر ارزان شد" (1)، امروز در ایرانسکوپ منتشر شد. در مقاله آقای امینی توضیحات مهمی درباره حضور خانم شیرین عبادی به همراه رهبران قومگرا در نشست پارلمان سوییس، مطرح شده است.

 

این قلم نیز دو هفته پیش در مورد ندانمکاری خانم شیرین عبادی و خانم شادی صدر در مورد تجزیه طلبی در ایران، توضیحاتی نوشتم (2). عمل این رهبران جنبش مدنی ایران دستکمی از ندانمکاری های انقلابیون 57 در مورد اسلامگرایی ندارد (3)، که سالها پیش دوست عزیز احمد تقوایی (4) بر آن تأکید داشت. لازم به یادآوری است که رژیم جمهوری اسلامی تبلیغات تجزیه طلبان را تا حدی که اقداماتی مسلحانه نباشد، برای ضربه زدن به جنبش سراسری دموکراسی خواهی در ایران، مفید قلمداد می کند (5).

 

آنچه اکنون ضرورتش در برهه زمانی حاضر برای جنبش سیاسی ایران احساس می شود، لزوم ایجاد جبهه متحدی برای مقابله با تجزیه ایران است. دکتر اسماعیل نوری علا و دوستان دیگر در حزب سکولار دموکرات ایرانیان و سایت جنبش سکولار دموکراسی ایران از جمله نیروهایی هستند که در این زمینه در ماه های اخیر، تلاشهای فراوانی کرده اند (6).

به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com  
http://www.ghandchi.com  
دهم فروردین ماه 1396
March 30, 2017

پانویس:

1. محمد امینی: خبرت هست که در شهر شکر ارزان شد؟!

https://drive.google.com/file/d/0B5hFM0sDBmagdTRXRFFDeW9WeVU

 

2. ندانمکاری شیرین عبادی و شادی صدر درباره تجزیه طلبی
http://www.ghandchi.com/1344-nadaanamkaari.htm

 

3. ندانمکاری سیاسیون 57 مسؤل حکم اعدام امروز سینا دهقان است
http://www.ghandchi.com/1359-sina-dehghan.htm

 

4. حمایت از تلاشهای احمد تقوایی برای اتحاد جمهوریخواهان سکولار دموکرات
http://www.ghandchi.com/834-ahmad-taghvaei.htm

احمد تقوائی: دورهء نو و سیاست ورزی نو
http://isdmovement.com/2017/0217/022217/022217-Ahmad-Taghvaei-A-New-Era.htm

 

5. تجزیه طلبان در جمهوری اسلامی و دکتر شریعتی در رژیم شاه
http://www.ghandchi.com/1275-tajziehtalaban-shariati.htm


6. لزوم تشکيل جبهه ای متحد برای مقابله با تجزیهء ایران
http://isdmovement.com/2016/1116/110416/110416.Sam-Ghandchi-An-anti-separationist-coalition-is-needed.htm
 
United Front to Confront Breakup of Iran
http://www.ghandchi.com/1225-jebhe-zede-tajzieh-iran-english.htm

 

 

  

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com
 

 

SEARCH