Sam Ghandchiسام قندچي سقوط داعش را با حمایت از سکولاریسم جشن بگیریم
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1356-daesh-secularism.htm

http://isdmovement.com/2017/0317/032417/032417.Sam-Ghandchi.Demise-of-daesh-and-secularism.htm   
Celebrate Collapse of Daesh by Supporting Secularism
http://www.ghandchi.com/1356-daesh-secularism-english.htm

پی نوشت 27 ماه اکتبر 2019: امروز خبر کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر داعش اعلام شد. مقاله ی زیر دو سال و نیم پیش نوشته شده است. همانطور که سالها پیش به تفصیل بحث شد، سکولاریسم آینده ایران و منطقه را رقم خواهد زد. امیدوارم جامعه ی جهانی بعد از همه ی این سالها به این نتیجه رسیده باشد که «ابتکار گلوبال برای سکولاریسم» را آغاز کند.

 

islamism-vs-secularism.png

حکومت داعش در عراق و سوریه در حال فروریختن است اما می تواند به لطف سایه روشنهای دیگر اسلامگرایی با لباسی تازه برگردد. اکنون بهترین فرصت است که تعهد خود را به سکولاریسم که آینده خاورمیانه را رقم می زند، اعلام کنیم (1). جهان لطمات زیادی را بخاطر حمایت غرب از اسلامگرایی در یک قرن گذشته در دوران جنگ سرد متحمل شده است. متأسفانه حتی هنگامیکه دولت طالبان در افغانستان در سال 2001 که جنگ سرد به پایان رسیده بود، سرنگون شد، هنوز غرب از اسلامگرایی در قانون اساسی تازه افغانستان پشتیبانی کرد و نخواست به سخنان منتقدین، گوش کند (2). همین اشتباه را غرب دو سال بعد از آن پس از سقوط صدام حسین در سال 2003، در عراق مرتکب شد و به حرفهای منتقدین توجهی مبذول نکرد (3).

امروز با سقوط داعش در عراق و سوریه، جهان شاهد نقطه عطفی دیگر در خاورمیانه است زمانی که مردم منطقه با اذعان به ارزش سکولاریسم، از اسلامگرایی رویگردان شده اند. غرب ضرورت دارد که کانون توجه خود را در خاورمیانه بر حمایت از قوانین اساسی سکولار، متمرکز کند. و تا آنجا که به اپوزیسیون در خاورمیانه مربوط می شود، بازهم دوباره اصلاح طلبان اسلامی نشان می دهند که راهی برای ادامه بقای اسلام سیاسی هستند تا فرصتی دوباره، که القاعده، طالبان یا داعشی دیگر، خیز بردارد.

اپوزیسیون سکولار باید آگاه باشد و مصالحه ای در مورد جدایی کامل حکومت و مذهب نکند. بیانیه ای که به تازگی برای جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران توسط شماری از ایرانیان سکولار امضاء شده، چراغی را بر سر راه پیش روی ما، روشن کرده است (4). در ایران، انقلاب 1357، کشور را در گروگان قانون اساسی اسلامی، قرار داد. حتی سکولارها و اصلاح طلبان اسلامی در مدیریت برنامه های فارسی زبان رسانه های بی بی سی و سرویس فارسی صدای آمریکا ، با قانون اساسی اسلامی که همراه قوانین قصاص و سنگسار، نسخه ای برای فاشیسم اسلامی است، مخالفت نمی کنند. در صورتیکه بی بی سی و صدای آمریکا ضروری است قوانین اساسی سکولار را که تنها راه اشاعه ارزش های دموکراتیک که در منشور (چارتر) آن رسانه ها آمده، برای خاورمیانه ترویج کنند (5).

وقت آن است که اپوزیسیون سکولار به روشنی از آنهایی که در مدیریت مطبوعات اهمیت حیاتی سکولاریسم را در خاورمیانه درک نمی کنند، فاصله گیرند و خصوصاً در زمانی نظیر امروز، چنین سمتگیری شفاف بیشتر ضرورت دارد، هنگامیکه شتاب ناشی از سقوط داعش بهترین اثبات ارزش دولت های سکولار برای مردم خاورمیانه است. چرا مدیریت رسانه های بی بی سی و صدای آمریکا در مورد جنایاتی که نسبت به زنان، همجنسگرایان و دیگران تحت حکومت داعش شد، گزارش های خبری منتشر نمی کنند و تفاوت را با زندگی تحت قانون اساسی سکولار نشان نمی دهند. امروز ابتکار گلوبال برای سکولاریسم، بیش از هر وقت دیگری مورد نیاز است (6) بویژه برای یاری رساندن به خاورمیانه ای که در حال خروج از جنایات نیم قرن گذشته اسلامگرایی است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com  
اول فروردین ماه 1396
March 21, 2017

پانویس:

1. چرا سکولاریسم آینده ایران را رقم خواهد زد
http://www.ghandchi.com/491-SecularismFuturism.htm  

2. Disappointing Draft of Afghanistan's New Constitution
http://www.ghandchi.com/286-Afghanistan.htm

3. Secular State is *a* Human Right And Religious State Creates Religious Wars
http://www.ghandchi.com/421-SecularStateHumanRightEng.htm

4. بیانیهء جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران
http://isdmovement.com/Ghandchi-Bayanieh.htm  

5. چرا ستاره درخشش انتخاب بدی برای مدیریت صدای آمریکا بود
http://www.ghandchi.com/1347-setareh-derakhshesh.htm  
Why Setareh Derakhshesh was a bad Choice for a VOA Director
http://www.ghandchi.com/1347-setareh-derakhshesh-english.htm

6. وقت تشکیل "ابتکار گلوبال برای سکولاریسم" است
http://www.ghandchi.com/871-global-secular-initiative.htm
Time for a Global Secular Initiative
http://www.ghandchi.com/871-global-secular-initiative-english.htm  
 

مطلبی مرتبط

چپی های خط امامی از ما می پرسند کدام سکولاریسم
http://www.ghandchi.com/1358-miporsand-kodaam-secularism.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH