Sam Ghandchiسام قندچيما و جنگ
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1318-maa-va-jang.htm

 

در چند روز اخیر بحثهای مفصلی در اپوزیسیون ایران درباره واکنش درست به جنگ احتمالی مطرح شده است. یکدسته تلاشهایی نظیر رهنمودهای سید محمد خاتمی، اصلاح طلبان و هواداران سکولار آنهاست که راه جلوگیری از جنگ را نشان دادن این تصور به جهانیان می دانند که مردم از رژیم حاضر در صورت وقوع جنگ، حمایت خواهند کرد (1).

 

دسته دوم تلاشهای جریاناتی نظیر سازمان مجاهدین خلق است که با حمایت از حمله نظامی به ایران، امکان تلاش برای کسب قدرت را برای خود در ایران میسر می دانند و برای آن تلاش می ورزند.

 

دسته سوم کسانی نظیر شاهزاده رضا پهلوی هستند که توصیه می کنند کشورهایی که قصد حمله نظامی به ایران دارند، امکانات خود را در اختیار آندسته نیروهای سیاسی و مدنی ایران قرار دهند که به مبارزه از طریق نافرمانی مدنی، اعتقاد دارند. همچنین شاهزاده رضا پهلوی امیدی در اصلاح طلبان نمی بینند و  اتحاد نیروهای طرفدار تغییر رژیم را مطرح می کنند (2).

 

البته بحث فاصله گرفتن از برنامه های اصلاح طلبان که تثبیت رژیم را در عمل، دنبال می کنند (3) و تأکید بر نیاز به تغییر رژیم (4) سالهاست که به روشنی از سوی بسیاری از سکولار دموکراتهای ایران مطرح شده است، اما بالاخره نیرو در تشکیلات است (5) و این بار خطر جنگ بسیار جدی است (6). سؤال واقعی امروز این است که جدا از آنکه هر کدام از ما چه توصیه ای به دو طرف جنگ می کنیم، اگر جنگ صورت گیرد ما چه کار می خواهیم بکنیم؟

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com

بیست و چهارم بهمن ماه 1395
February 12, 2017

پانویس:

 

1. چرا خاتمی نمی تواند جلوی جنگ را بگیرد
http://www.ghandchi.com/1317-khatami-jang.htm

 

2. نسخه کامل گفتگوی صدای آمریکا با شاهزاده رضا پهلوی: گروه‌های خواستار تغییر رژیم باید متحد شوند
http://ir.voanews.com/a/3718665.html

 

3. از انقلاب ارتجاعی 57 تا قهقرای اصلاح طلبی نود و چهار
http://www.ghandchi.com/1135-ghahgharaaye94.htm 

 

4. آیا سکولار دموکراتهای ایران تغییر رژیم می خواهند
http://www.ghandchi.com/1242-regime-change.htm 
Do Iranian Secular Democrats Want Regime Change
http://www.ghandchi.com/1242-regime-change-english.htm

 

5. نیرو به تشکیلات است
http://www.ghandchi.com/1316-niroo-kist.htm

 

6. خطر جنگ جمهوری اسلامی و اسراییل ..و اینکه اپوزیسیون چه کار میتواند بکند
http://www.ghandchi.com/1308-IRI-IsraelWar.htm
Danger of IRI-Israel War..and What Iranian Opposition Needs to Do
http://www.ghandchi.com/1308-IRI-IsraelWarEng.htm
 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH