بعدالتحریر اول ماه اکتبر 2017: اعلام تغییر موضع به مخالفت با هرگونه فدرالیسم برای ایران
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism.htm
P.S. Oct 1, 2017:Announcing Change of Position to Opposing any form of Federalism for Iran
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism-english.htm

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sam Ghandchiسام قندچيدر مورد ضعف جنبش ملی آدرس غلط ندهیم
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1239-pasargadae.htm

 

بیانیه ای تحت عنوان "اعتراض به شعارهای نژادپرستانه در پاسارگاد" در وبسایت "ایران امروز" که تحلیلی در مورد گردهمایی امسال روز کوروش در هفتم آبان 1395 در پاسارگاد است و در همان تاریخ منتشر شده، از سوی جمعی است که خود را "کانون مبارزه با نژادپرستی در ایران" نامگذاری کرده اند (1). لازم به یادآوری است که نگاهی به شعارهای روز کوروش نشان می دهد که جنبش هفتم آبان امسال نه تجزیه طلب بوده  و نه نژادپرست. لطفاً شعارهای مطرح شده را در ویدیو ضمیمه با دقت مورد توجه قرار دهید و خود قضاوت کنید (2).

 

آنچه در جنبش اخیر در پاسارگاد جلب توجه می کند از یکسو فاصله گیری از اسلام سیاسی در ایران، چه اصول گرا و چه اصلاح طلب است، و از سوی دیگر مقابله با نوع دیگر اسلام سیاسی در کشورهای همسایه است که موجودیت ایران را تهدید می کند (3). با اینحال همانگونه که در روز اول این جنبش مطرح شد، راه حل برای ایران در تاریخ نیست بلکه راهکار در ایجاد رهبری سکولار دموکرات بر مبنای پلاتفرمی روشن است (4).  همچنین بحث های کاذب را در مورد آنچه به اصطلاح "ملی گرایی افراطی" خوانده می شود، سالهاست دوستانی نظیر دکتر اسماعیل نوری علا به تفصیل پاسخ داده اند و نیازی به تکرار در اینجا نیست (5).

 

اما اگر بخواهیم درباره ضعف واقعی جنبش ملی در ایران در 100 سال اخیر بگوییم باید از عدم مقابله با اسلام سیاسی بنویسیم که هم در سالهای بعد از شهریور 1320 و هم پیش از آن، معضل جنبش ملی در ایران بوده است که متأسفانه حتی تا به امروز اکثریت ملیون ایران به روشنی با سکولار دموکراسی سمت گیری نکرده اند و نه تنها ملیون ایران، بلکه اکثریت چپ و آینده نگر های ایران نیز هنوز به عمق این فاجعه پی نبرده اند (6). عدم موضعگیری روشن در مورد اصلاح طلبی اسلامی عامل اصلی شکست سکولار دموکراسی هم در انقلاب 57 و هم در جنبش مدنی و سیاسی 37 گذشته بوده است (7).
 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com  
http://www.ghandchi.com  
بیست و یکم آبان ماه 1395
November 11, 2016

پانویس:
 

1.  متن بیانیه "کانون مبارزه با نژادپرستی در ایران" در سایت ایران امروز

http://www.iran-emrooz.net/index.php/news1/65616

 

2. رادیو فردا: این ویدئو را سهیل از مخاطبان رادیوفردا فرستاده است و در توضیح آن نوشته: تجمع در مقابل مقبره کوروش، هفتم آبان ماه ۹۵

https://www.facebook.com/radio.farda/videos/10154682068333841

 

3. پیام اپوزیسیون به عربستان باید صریح باشد و نه دوگانه
http://www.ghandchi.com/1234-opposition-to-saudi.htm
Message of Iran's Opposition to Saudi Should be Frank and not Double-sided
http://www.ghandchi.com/1234-opposition-to-saudi-english.htm
 

4. کوروش و مصدق درد ما را دوا نمی کنند
http://www.ghandchi.com/1229-kourosh-mossadegh.htm

 

5. دکتر اسماعیل نوری علا: ملی گرائی افراطی چه صيغه ای ست؟
http://isdmovement.com/2016/1116/111116/111116.Esmail-Nooriala-What-is-extreme-nationalism.htm

 

6. ویروس اصلاح طلبی عامل ناتوانی جنبش مدنی و سیاسی
http://www.ghandchi.com/1238-virus-eslaahtalabi.htm

 

7. از انقلاب ارتجاعی 57 تا قهقرای اصلاح طلبی نود و چهار
http://www.ghandchi.com/1135-ghahgharaaye94.htm 
 


متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com


 

SEARCH