Sam Ghandchiسام قندچي کوروش و مصدق درد ما را دوا نمی کنند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1229-kourosh-mossadegh.htm

 

جنبش بزرگی روز گذشته در ایران در هفتم آبان ماه یعنی در روز کوروش در پاسارگاد آغاز شد که با جنبش سبز سال 1388 مقایسه می شود.

نمی خواهم در آغاز کار چنین جنبشی که نمادی ملی برگزیده و حکومت مذهبی را در ایران به چالش کشیده (1) و در برابر خطر تجزیه کشور قد علم کرده (2)، بر جنبه ای منفی دست گذارم، اما واقعیت این است که تاریخ همیشه موضوع بحث می تواند باشد، حتی در مورد بزرگانی چون کوروش (3) یا مصدق (4).

البته پس از انقلاب آمریکا در بناهای کشور نوبنیان، دستاوردهای مصر، یونان و روم باستان نقش بست، و انقلاب کبیر فرانسه هم با سمبلهای روم باستان آغاز شد، اما سمبل ها نبودند که تشکیلات رهبری انقلاب را ساختند. تغییر رژیم در ایران نیاز به حزبی با پلاتفرمی روشن دارد که قادر باشد در برنامه خود آلترناتیوی عملی برای اداره کشور در عصر ما داشته باشد.

از شرکت اصلاح طلبان در این جنبش باید استقبال کرد اما رهبری اصلاح طلبان دوباره همان بیراهه ای است که جنبش سبز را به شکست کشید. کسانی که واقعاً خواستار اقدامی مؤثر برای تداوم و ثمربخشی حرکت نوین روز کوروش هستند جا دارد با تلاشهای کسانی همراه شوند که سالهاست برای رهبری حزبی سکولار دموکرات و آینده نگر در ایران تلاش می کنند و چنین تشکیلاتی بر مبنای پلاتفرم تعریف می شود و نه تاریخ (5).

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
هشتم آبان ماه 1395
October 29, 2016

پانویس:

1. بیانیهء جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران
http://isdmovement.com/Ghandchi-Bayanieh.htm

2. جبهه متحد برای مقابله با تجزیه ایران
http://www.ghandchi.com/1225-jebhe-zede-tajzieh-iran.htm  
United Front to Confront Breakup of Iran
http://www.ghandchi.com/1225-jebhe-zede-tajzieh-iran-english.htm

 

رادیو فردا: این ویدئو را سهیل از مخاطبان رادیوفردا فرستاده است و در توضیح آن نوشته: تجمع در مقابل مقبره کوروش، هفتم آبان ماه ۹۵
https://www.facebook.com/radio.farda/videos/10154682068333841  

3. مقاله ای با تیتر زشت "کورش جنایتکار کبیری از سلسله هخامنشیان بود (تیتر گذاری مورد انتقاد نویسنده)"
http://www.iranglobal.info/node/57371
دکتر اسماعیل نوری علا: کورش، پلی بين ديروز و امروز
http://www.puyeshgaraan.com/ES.Articles/ES.Articles.Cyrus-Day-102909.htm


4. مشکل مصدق چه بوده است
http://www.ghandchi.com/1182-mossadegh.htm  

5. حزب سکولار دموکرات ایرانیان و پلاتفرمی آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1227-isdparty.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH