Sam Ghandchiسام قندچي جبهه متحد برای مقابله با تجزیه ایران
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1225-jebhe-zede-tajzieh-iran.htm
United Front to Confront Breakup of Iran    
http://www.ghandchi.com/1225-jebhe-zede-tajzieh-iran-english.htm

پی نوشت 6 فروردین 1402: دوستان عزیز، یادداشت زیر را شش سال پیش نوشتم. همانطور که می دانیم بعد از سقوط رژیم صدام حسین، در عراق، حکومتی فدرال برای آینده ی آن کشور اعلام شد و حتی زنده یاد جلال طالبانی بعنوان رییس جمهوری کل دولت تازه تأسیس عراق معین شد، و در عین حال در کردستانِ عراق حکومت اقلیم کردستان به ریاست جمهوری آقای مسعود بارزانی اعلام شد و آن دولت محلی بحشی از طرح فدرال بود! با اینهمه شش سال پیش آقای مسعود بارزانی رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق در شهریور ماه 1396 با اعلام رفراندوم برای جدایی کردستان در عراق می خواست کردستان عراق را کاملاً تجزیه کند!  همان زمان در اطلاعیه ای نظر خود را اعلام کردم و در پی نوشت زیر به این مقاله لینک آن اطلاعیه را همان زمان اضافه کرده بودم که خوانندگان عزیز می توانند مطالعه کنند. امروز برای جنبش سیاسی ایران در این مرحله ی تعیین کننده بسیار مهم است که به روشنی با هرگونه اقدامی برای تجزیه ی ایران صریحاً مخالفت شود و جبهه متحدی از همه ی نیروهای سیاسی دلسوز ایران برای مقابله با تجزیه کشور ایران ایجاد کنیم تا فردای آزادی کشور و یا حتی پیش از آن، دچار جنگ داخلی خانمانسوز نشود! س. ق.

پی نوشت هفتم مهر ماه 1396: اعلام تغییر موضع به مخالفت با هرگونه فدرالیسم برای ایران
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism.htm

 

tajzieh  
 
سالهاست در مورد خطر تجزیه ایران بحث شده و بویژه در چند ماه اخیر این موضوع در صدر گفتمان سیاسی و مدنی ایران قرار گرفته است (1).

بنظر می رسد پس از شعله ور شدن جنگ داخلی در عراق و سوریه، نیروهای مختلف جنبش سیاسی و مدنی ایران حتی آنهایی که توجه عمده شان بر حقوق اتنیکی در جامعه ایران متمرکز است با نیاز پیشگیری از فاجعه ای مشابه در ایران، توافق دارند.

پیش از این نیز نتایج خانمانسوز تجزیه و جنگ داخلی را در سه دهه گذشته در سرزمین دوردست یوگسلاوی پیشین، مشاهده کردیم. امروز که سالها از آن روزها می گذرد مردمانی که در گذشته در یوگسلاوی پیشین زندگی می کردند همچنان باری سنگین را از تنفر حاصل جنگهای قومیتی سالهای پایانی قرن بیستم، با خود حمل می کنند. البته این حرف به این معنی نیست که پیش از تجزیه، روابط گروه بندی های اتنیکی در یوگسلاوی سابق چون بهشت موعود بود، اما مطمئناً تجزیه کشور نه تنها برای اجزاء آن سرزمین، بهشتی به ارمغان نیاورده بلکه نفرت از یکدیگر که نتیجه ی سالها برادر و خواهر کشی است همچنان در حافظه نسل کنونی زنده است.

امروز پس از مشاهده تجربه یوگسلاوی، عراق و سوریه در چند دهه اخیر، بهتر است بجای آنکه تصور کنیم مشکل را با افشاگری و محکوم کردن کشورهای خارجی مختلف حامی نیروهای اتنیکی یا دولت مرکزی ایران حل کرده ایم، جا دارد با خود مسأله دست و پنجه نرم کنیم و جبهه ای متحد برای مقابله با تجزیه ایران و حفظ یکپارچگی ملی تشکیل دهیم؛ جبهه ای که با راه و روش دموکراتیک و سکولار برای پیشگیری از شعله ور شدن جنگ داخلی در ایران تلاش کند. نمی توانم بیشتر این نیاز را تأکید کنم که برای شانس موفقیت، چنین جبهه متحدی باید خصلت دموکراتیک و سکولار داشته باشد. اگر در آستانه انقلاب 57 جبهه واحدی در جنبش سیاسی و مدنی برای جلوگیری از خطر سقوط سکولاریسم در کشور و سقوط به ورطه ی اسلامگرایی تشکیل شده بود، شاید امروز ایران در وضعیت دیگری قرار داشت (2).
 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com
بیست و ششم مهر ماه 1395
October 17, 2016

پانویس:

1. نوشتارهای مرتبط با خطر تجزیه ایران
http://goo.gl/bNeqJK
Writings related to the danger of breakup of Iran
http://goo.gl/bNeqJK

2. نوشته ای منتشر شده در سال 1384 درباره نیاز به تشکیل جبهه واحد برای ایجاد حکومت سکولار در ایران
http://www.ghandchi.com/428-UnitedFrontSecularism.htm
An article published in 2005 about the need to form a United Front for a Secular Regime in Iran
http://www.ghandchi.com/428-UnitedFrontSecularismEng.htm   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH