Sam Ghandchiسام قندچي کردستان، مبارزه مسلحانه و اعدام های روز گذشته
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1197-kurdistan.htm

بعدالتحریر اول ماه اکتبر 2017: اعلام تغییر موضع به مخالفت با هرگونه فدرالیسم برای ایران
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism.htm

 

tajzieh

 

ده روز پیش "حزب دموکرات کردستان ایران" متنی منتشر کرد و در آن از گسترش دامنه مبارزه مسلحانه پیشمرگه های خود در کردستان ایران خبر داد (1). امروز "سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور" پاسخی را به متن بالا منتشر کرده و می گوید "مبارزات مسلحانه مردم در بند استبداد و استعمار در جهان بیش از صد سال است که غالبا یا ناموفق بوده و یا به یک دیکتاتوری جدید منجر شده است" (2). روز گذشته نیز جمهوری اسلامی عده ای از مخالفان کرد از جمله شهرام احمدی را به اتهام فعالیت مسلحانه اعدام کرد که به شهادت فعالین مدنی اتهام ها واهی بوده است (3).

 

معلوم نیست اعدام ها رابطه ای با نامه حزب دموکرات کردستان ایران داشته یا نه، اما اگر هم ارتباطی داشته باشد نباید حزب دموکرات کردستان ایران را به این دلیل محکوم کرد، بلکه باید قوه قضاییه جمهوری اسلامی را محکوم کرد که بیگناهانی را به اتهام واهی مبارزه مسلحانه برای زهر چشم گرفتن از گروههای مخالف مسلح، اعدام کرده است. آیا این کار تکرار اعدام فرزاد کمانگر و اعدام های سال 1367 نیست؟

 

تا آنجایی که به مبارزه مسلحانه مربوط است، جنبش سیاسی ایران راه فعالیت مسالمت آمیز را برگزیده و شخصاً هم با مبارزه مسلحانه در ایران مخالفم، اما مبارزه مسلحانه در تاریخ معاصر لزوماً به رژیم های دیکتاتوری نیانجامیده است. درست است انقلاب مسلحانه آمریکا که نتیجه اش دیکتاتوری نبود بیش از 200 سال پیش روی داد، اما بسیاری از کشورهای جدیدالتأسیس در یوگسلاوی سابق در همین نیم قرن اخیر از دل مبارزه مسلحانه بیرون آمده اند و دیکتاتوری نیستند. هر چند شخصاً همیشه با تجزیه ایران مخالف بوده و هستم (4)، و درباره فدرالیسم در برنامه پیشنهادی حزب آینده نگر ایران نیز دقیقاً توضیح داده شده است (5)، اما حقیقت را نباید بخاطر موضع سیاسی نوع دیگری گزارش کرد. در مورد کردستان ایران در 35 سال گذشته بطور مفصل بحث شده است (6).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران
سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
چهاردهم مرداد ماه 1395
August 4, 2016

 

1. حزب دموکرات کردستان ایران: نامه ای خطاب به مردم و سازمان‌های سیاسی ایران

http://www.isdmovement.com/2016/0716/072716/072716.KDPI-Open-Letter-to-Iranian-people.htm

 

2. سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور: پاسخ به نامه حزب دموکرات کردستان ایران: مبارزه مسلحانه کمکی به رهایی مردم ایران از استبداد نیست
http://goo.gl/6E0Xdo

 

3. سعید مدنی: به کدامین گناه جز تبلیغ اندیشه ها و اعتقاداتشان اعدام شدند؟
https://goo.gl/vqqm1L

http://iranhr.net/fa/tv/296

 

4. چرا تجزيه طلبی را محکوم بايد کرد -ويرايش دوم
http://www.ghandchi.com/696-Separatists.htm

 

5. فدرالیسم در برنامه پیشنهادی حزب آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/754-federalism-va-iran.htm 

Federalism in the Platform of Iran's Futurist Party
http://www.ghandchi.com/754-federalism-va-iran-eng.htm

 

6.  کتاب کردها و شکل گیری دولت مرکزی در ایران
http://www.ghandchi.com/700-KurdsIran.htm 

Kurds and Formation of Central Government in Iran
http://www.ghandchi.com/700-KurdsIranEng.htm
 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH