Sam Ghandchiسام قندچيحقیقتی تلخ در مورد برخی مخالفان توافق هسته ای
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/998-barkhi-mokhaalefaan.htm

 

روز گذشته در مورد نظر دوستانی که صادقانه با توافق هسته ای وین مخالفند نوشتم (1). حتی خود نیز حمایتم از توافق هسته ای را با این فرض اعلام کردم که ممکن است عهدنامه ای نظیر ترکمانچای باشد (2) که امروز گزینه ای بهتر برای پایان دادن به خطر جنگ نیست (3). اما حقیقتی را باید در مورد برخی مخالفان توافق هسته ای گفت. ما در دورانی زندگی می کنیم که بخشی از دست اندرکاران سیاست ایران و حتی اپوزیسیون، نظیر عصر قاجار در همکاری بسیار نزدیک با گروه بندی های جنگ طلب در دولتهای خارجی، از جمله برای نئوکان های آمریکایی کار می کنند (4).

 

این حقیقت تلخ هم در مورد کسانی در داخل نظام صادق است و هم در مورد بخش هایی از اپوزیسیون. برخی از فعالین سیاسی در داخل ایران نیز متوجه شده اند و در یادداشتهای خود در فیسبوک به این حقیقت تلخ اشاره کرده اند (5).

 

متأسفانه برخی از حملاتی نیز که در صفوف اپوزیسیون به اصلاح طلبان اسلامی می شود ناشی از این حقیقت تلخ است اما در ظاهر به عنوان اختلاف سکولار دموکراسی با اصلاح طلبی اسلامی جلوه داده می شود در صورتیکه هیچ ربطی به اختلاف سکولار دموکراسی و اصلاح طلبی اسلامی ندارد (6).

 

حتی در جنبش بین المللی هنگام حمله آمریکا به عراق، دانیل بل اندیشمند بزرگ آینده نگر که هنوز در آنزمان زنده بود، صف خود را از نئوکانها جدا کرد. باشد که فعالین راستین اپوزیسیون ایران نیز دانیل بل را در این روزها سر مشق خود قرار دهند (7).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ

http://iranscope.blogspot.com

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com 
هجدهم شهریور ماه 1394
September 9, 2015

 

پانویس:

 

1. دوستانی که توافق اتمی را به ضرر مردم ایران می دانند
http://www.ghandchi.com/997-iran-deal-views.htm

 

2. فرض کنیم تفاهمنامه لوزان به عهدنامه ترکمانچای دیگری ختم شود
http://www.ghandchi.com/899-lausanne-iran.htm

 

3. دکتر منصور فرهنگ درباره توهم توافق بهتر
https://www.youtube.com/watch?v=DsAjJD7CO78

 
4. فرونت های تازه نئوکان ها در واشنگتن
http://www.ghandchi.com/784-neocon-new-fronts.htm

 

5. مخالفین ایرانی توافق هسته ای در کنگره آمریکا
http://www.ghandchi.com/991-congress-iranians.htm

 

6. جنگ طلبی با خجالت
http://www.ghandchi.com/768-seeking-war.htm
 

7. نئوکانها، دانيل بل و ايران
http://www.ghandchi.com/785-neocons-daniel-bell.htm

Neocons, Daniel Bell and Iran
http://www.ghandchi.com/785-neocons-daniel-bell-eng.htm

 

متون برگزیده

http://featured.ghandchi.com

 

 

SEARCH