Sam Ghandchiسام قندچيدوستانی که توافق اتمی را به ضرر مردم ایران می دانند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/997-iran-deal-views.htm

 

شخصاً نظرم را درباره توافق اتمی ایران و آمریکا در همان اولین ساعات تفاهمنامه لوزان به روشنی توضیح دادم (1) و در چند ماهه گذشته به ابعاد مختلف موضوع توافق وین پرداخته ام (2).

 

دوستانی در اپوزیسیون هستند که این توافق را به ضرر مردم ایران می دانند. از جمله سه هفته پیش آقای دکتر اسماعیل نوری علا نظرات خود را در این مورد در پاسخ نوشتاری از اینجانب، منتشر کرد (3). دو روز پیش نیز آقای دکتر ایمان فروتن نظر خود را در این مورد در نامه ای سرگشاده به اعضای کنگره و سنای آمریکا منتشر کرد (4). آقای دکتر اهریمن ایکس نیز روز گذشته نظر خود را درباره توافق هسته ای در نوشته ای به زبان انگلیسی در سایت "آی پی سی" منتشر کرده است (5).

 

مطمئنم از نظرات همه دوستانی که توافق وین را مضر می دانند، مطلع نیستم اما مهم این واقعیت است که همانگونه که در دولت های جمهوری اسلامی ایران و آمریکا مخالفان و موافقان با این توافق وجود دارند که در مطبوعات فارسی و انگلیسی به روشنی نظراتشان انعکاس یافته است، و همچنین دوستانی در اپوزیسیون داخل نظراتشان اعلام شده (6)، این دوستان نیز در خارج کشور به روشنی نظرات خود را در این مورد مشخص بیان کرده اند.

 

در گذشته چنین امکانات اینترنتی وجود نداشت که بشود در اینگونه برهه های تاریخی نظرات خود را در مورد موضوعی به این حساسی بیان کرد. به ویژه آنها که در سیاست ایران فعالند با بیان صریح موضع خود در چنین روزهایی است که پاسخگویی خود را در برابر مردم ایران و تاریخ نشان می دهند. در نتیجه به رغم آنکه با نظر دوستانی که این توافق را به ضرر مردم ایران می دانند مخالفم، اما به آنها تبریک می گویم که با صراحت نظرشان را بیان کرده اند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ

http://iranscope.blogspot.com

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com 
هفدهم شهریور ماه 1394
September 8, 2015

 

پانویس:

 

1. فرض کنیم تفاهمنامه لوزان به عهدنامه ترکمانچای دیگری ختم شود
http://www.ghandchi.com/899-lausanne-iran.htm

2. اپوزیسیون از دولتهای ایران و آمریکا چه تعهدی می خواهد؟
http://www.ghandchi.com/983-opposition-iran-us.htm

 

3. پاسخ دکتر اسماعیل نوری علا به نامه سام قندچی در مورد کامنت جنبش سکولار دموکراسی
http://iranscope.blogspot.com/2015/08/blog-post_48.html

 

4. ايمان فروتن ـ رئيس هيئت امنای نهاد مردمی: نامه سرگشاده به اعضای کنگره و سنای آمریکا
http://isdmovement.com/2015/0915/090715/090715.Iman-Forutan-Letter-to-US-Congress.htm

 

5. Labor Day with Ahreeman X
http://iranpoliticsclub.net/founder/labor-day/index.htm

 

6. مخالفین ایرانی توافق هسته ای در کنگره آمریکا
http://www.ghandchi.com/991-congress-iranians.htm
 

 

متون برگزیده

http://featured.ghandchi.com

 

 

SEARCH