Sam Ghandchiسام قندچي

 

 

 یادداشتی درباره حملات شخصی سایت آینده دات کام

سام قندچی 

http://www.ghandchi.com/566-ayandehdotcom.htm  

 

دوسال پیش نقدی در رابطه با سایت آینده دات کام در سایت ایران گلوبال منتشر کردم (1) .

 

نقدم سیاسی بود ولی در واکنش، حملات شخصی با نام های مستعار در سایت ایران گلوبال به من شروع شد، و بعد پاسخ چند نفری که خود را "انجمن آینده" مینامند و در سایت آینده دات کام و نیز در سایت ایران گلوبال منتشر کردند که سراسر حملات شخصی و ترور شخصیت من بود (2). 

 

خوانندگان میتوانند هر دو نوشته بالا را بخوانند و خود قضاوت کنند که کدام نوشته سیاسی بود و کدام حملات شخصی و ترور شخصیت. به هر حال  آنزمان به حملات شخصی و ترور شخصیت این جمع جوابی ندادم . نمیخواستم دیگر جوابی دهم. اما دیروز که مقاله ای نوشته بودم و در آن به مواضع سیاسی سایت آینده دات کام و چند نفری که خود را انجمن آینده مینامند در رابطه با انتخابات و حمایتشان از کروبی، نقد کرده بودم (3)، ناگاه دوباره تا مقاله ام چاپ شد حملات شخصی و ترور شخصیت با نام مستعار از سوی آنان در فوروم ایران گلوبال، شروع شد.

 

لازم به تذکر است این جمع که از نام "انجمن آینده" استفاده میکند هیچ به انجمن جهان آینده که مقر آن در واشنگتن و تشکیلاتی بین المللی است، و خود نیز بیش از 20 سال است عضو آن هستم، ربطی ندارد (4). در واقع در سال 2003 انجمن جهان آینده  مروری بر کتاب این قلم تحت عنوان  ایران آینده نگر: آینده نگری در برابر تروریسم، منتشر کردند (5)

 

در گذشته در بسیاری جمع های سیاسی و مذهبی وقتی به دلیل جدائی های سیاسی، حملات شخصی و کدورت ها تا سالها ادامه مییافت، بسیاری از ابراز اختلافات سیاسی میترسیدند چرا که نمیخواستند زیر فشار تنهائی و از دست دادن دوستان پیشین قرارگیرند (6).

 

از این جمع خواهش میکنم لطفاً ببینید که درباره نظرات سیاسی آنها همانگونه که درباره بسیاری سایت ها و گروه های دیگر نقد مینویسم است، بحث کرده ام و لطفاً به ترور شخصیت کردن ها ادامه ندهند. شخصاً نه علاقه ای به پلمیک دارم و نه دعوا با شما. امیدوارم از این حالت شخصیِ بحث ها بیرون بیائیم. 

 

به حملات شخصی این جمع (7) بازهم بعد از دوسال پاسخی نمیدهم تا کنش و واکنش ها متوقف شود و این بازی های حملات شخصی و ترور شخصیت پایان داده شود.

 

با آرزوی روزهای بهتر،

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر

ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

13 خرداد 1388

June 3, 2009

 

پانویس ها

 

 

1. http://www.ghandchi.com/492-AyandehnegarSite.htm

2. http://www.ayandeh.com/page1.php?news_id=3898

3. http://www.ghandchi.com/565-Boroumand.htm

4. http://www.ghandchi.com/479-KurzweilFuturism.htm

5. http://www.ghandchi.com/ReviewByWFS.htm

6. http://www.ghandchi.com/493-CommunistCults.htm

7.  http://www.ghandchi.com/492-AyandehnegarSite.htm

 

مقالات

http://www.ghandchi.com