Sam Ghandchiسام قندچي آقای مجید توکلی توییت چند لحظه ی پیشِ شما را در مورد تیم خانم مسیح علینژاد دیدم

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4478-majid-tavakoli.htm 

 

majid-tavakoli-masih-alinejad

 

آقای مجید توکلی، چند لحظه پیش، دو توییت شما را (1 و 2)، در مورد تیم خانم مسیح علینژاد دیدم و متأسف شدم. در اینجا هم نمی خواهم کار آنها را توجیه کنم ولی حقیقتی را بعنوان کسی که اخبار را صرفاً از اینترنت دنبال می کنم و با کسی غیر از دوستانی نظیر دکتر اسماعیل نوری علا و یا دکتر مرتضی انواری، و دیگرانی که اعلام کرده باشم، تماس مستقیم ندارم، اجازه دهید نظرم را در این مورد در میان بگذارم. از روزی که ویدیویی از شما و نلسون ماندلا ایران آقای حسین رونقی در بیمارستان وقتی حسین رونقی بستری بود دیدم متعجب شدم که شما هم نظر سیاسی باشید! در آن عکس آقای کیانوش سنجری را هم دیدم که بنظر میرسید خودش آنجا آمده بود و طرف گفتگوی آقای حسین رونقی نبود و خودم هم با نظرات کیانوش به اندازه ی کافی آشنا هستم که بدانم تفاوتها و توافقها با دیدگاههای حسین چه می تواند باشد! اما چرا در مورد شما و حسین متعجب شدم چون مدتها می دیدم نیروهایی که در اینترنت از شما هواداری می کنند جریانات پادشاهی خواه در آمریکا هستند و ابداً مشکلی نیست و خودم نیز با بسیاری از این دوستان همکاری داشته و دارم و حتی سایتهای آنها را در بالای صفحه ی آینده نگر خودم درج کرده ام ولی طی سالها نوشته ها و گفته های من و آنها، اختلافات سیاسی ما را برای خودمان و مردم روشن کرده است!  لازم به یادآوری است که «صفحه ی آینده نگر خودم» با صفحه ی آینده نگر حزب سکولار دموکرات ایرانیان که تقریباً 3 سال است صاحب دُمین ایرانسکوپ هستند، متفاوت است و از روز اولی که حزب، صاحب دُمین شد، دلیلش را توضیح دادم، تا چیزی از چشم خوانندگان پنهان نماند و سوء تفاهمی ایجاد نشود هرچند تا به امروز دوستان حزب هیچوقت مشکلی نداشته اند که من در صفحه ی ایرانسکوپِ حزب، ادیت کنم یا مطلبی درج کنم، و خودشان هنوز فرصت استفاده از آن صفحه را پیدا نکرده اند و دوستی ما به جای خود است ولی از روز اول با تفکیک دو صفحه ی ایرانسکوپ، شفاف عمل کردیم!  به هر حال آنچه در رابطه با شما روی داده شاید ناآگاهانه بوده ولی به هر حال دادن برداشت نادرست از دیدگاهها و نزدیکی ها و دوری های سیاسی در عرصه ی فعالیت سیاسی، به خود، دوستانمان و دیگران ضرر میزند. نمی گویم شما این کار را از قصد کرده اید،اما، اقلاً برای من از روز اول اختلاف نظری اساسی بین شما و آقای حسین رونقی روشن بود گرچه در دوران جنبش دانشجویی به تصور من مواضع سیاسی شما متفاوت بود و تا آنجا که من در اینترنت مطالب شما را دیده ام هیچگاه تغییر مواضعتان را اعلام نکردید ولی در زمان آغاز همکاری تان با حسین برای من اختلاف نظرات آن زمان شما با نظرات حسین روشن بود و نمی دانم حسین و دیگران نیز از این اختلاف سیاسی اساسی شما دونفر در آنزمان آگاه بودند یا نه، و اینکه دیگر کسانیکه به شما دو نفر ارادت داشتند این موضوع را درک کرده بودند یا نه، برای من ناروشن است! البته آگاه هستم که برای فعالان سیاسی در داخل ایران به این راحتی نیست که مواضع خود را تحت حاکمیت دیکتاتوری رژیم اسلامی به روشنی اعلام کنند هرچند کسانی نظیر خانم فاطمه سپهری نیز در داخل ایران هستند که مواضع خودشان را به روشنی اعلام می کنند و ما هم در خارج برایمان روشن است، و برخی دوستان خودِ شما نیز به روشنی همین کار را به تازگی انجام داده اند و خودشان هم در توییتهایشان اعلام کردند که آزادانه در ایران آنهم مدتها پیش از بازداشت شما و حسین، فعال بوده و هستند، و حتی خودشان اعلام کردند که برای حسین وثیقه گذاشته بودند! در نتیجه شاید بهتر بود از اول مواضع سیاسی، شفاف تر با دیگران مطرح می شد، و در واقعیت نیز انسان سیاسی هر وقت می تواند مواضعش را عوض کند و به اطلاع دیگران برساند. یکی از بزرگترین رهبران لیبرال در تاریخ کنگره آمریکا سناتور برد بود که 13 سال پیش فوت کرد و در ابتدا نه تنها نژاد پرست، بلکه عضو کوکلاکس کلان بود! مثلاً شخصاً از حامیان فدرالیسم بودم و وقتی به این نتیجه رسیدم که فدرالیسم برای ایران زهری کشنده است، موضع جدیدم را در هفتم مهرماه 1396 اعلام کردم و نه قرآن خدا غلط شد و نه از آسمان سنگ بارید و هم هواداران فدرالیسم و هم مخالفان فدرالیسم از موضع جدیدم مطلع شدند. مدتی فکر کردم که شاید من در مورد مواضع کنونی شما اشتباه می کنم ولی دیدم برخی فعالان داخل کشور هم در توییتهایشان تصور می کنند مواضع شما همان مواضعی است که در دوران دانشجویی در پلی تکنیک داشتید. بازهم می گویم که خودم بر سر موضوعات بسیار اساسی، مواضع جدیدم را در گذشته اعلام کردم از جمله وقتی در داخل ایران زندگی می کردم در سال 1359 اعلام کردم که دیگر با مارکسیسم مخالف هستم و یکی از مسؤلان یک تشکیلات کمونیستی در داخل ایران در همان زمان که نامشان بود «مبارزین راه طبقه ی کارگر» و از گروههایی بود که در داخل ایران شکل گرفته بود و در آن روزگار فعال بودند، برایم پیغام فرستادند که من را ترور خواهند کرد! البته دیگر خودم کمتر از یکسال بعد، تصمیم گرفتم به آمریکا برگردم و موضوع را دنبال نکردم! موفق باشید.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

1 مهر ماه 1402
September 24, 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH