Sam Ghandchiسام قندچي من دیگر صاحب دامنه ی اینترنتی «ایرانسکوپ-دات-کام» نیستم
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3981-iranscope-dot-com.htm

I do not own the domain of 'iranscope-dot-com' anymore

http://www.ghandchi.com/3981-iranscope-dot-com-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4

 

iranscope-dot-com  

 

دوستان عزیز،

 

همانگونه که ممکن است همه ی شما به خاطر آورید چهار ماه پیش در یازدهم شهریور ماه 1399 آخرین باری بود که به شما نوشتم که دامنه ی اینترنتی ایرانسکوپ-دات-کام در ژانویه 2021 منقضی می شود، به دلیل زدن از مخارج زندگی شخصی. پیشنهاداتی جهت کمک برای مخارج نگهداری دامنه ی اینترنتی ایرانسکوپ داشتم، اما نپذیرفتم که از هیچکسی کمکی دریافت کنم و دلیلش را در همان سپتامبر 2020 توضیح داده بودم. با اینهمه، خوشحالم که حزب سکولار دموکرات ایرانیان، دامنه ی «ایرانسکوپ-دات-کام» را خودشان ثبت داده اند، و به این شکل تلاشهایی که همراه آن دامنه انجام شده به هدر نمیرود. برای اجتناب از هرگونه شایعه پراکنی، این یادداشت را می نویسم که اینجانب هیچ پولی برای این تغییر مالکیت ایرانسکوپ-دات-کام دریافت نکردم، اما خیلی خوشحالم که حزب سکولار دموکرات ایرانیان از دامنه ی ایرانسکوپ دات کام استفاده می کند و برایم مایه ی افتخار است! آنها اکنون دامنه ی اینترنتی ایرانسکوپ-دات-کام را که *خودشان* مالک آن هستند، به صفحه ی حزب آینده نگر در سایت شخصی این نگارنده، لینک کرده اند که اینهم مایه ی افتخار من است، اما می دانم با گذشت زمان، آنها صفحات و لینکهای خود را برای ایرانسکوپ-دات-کام درست خواهند کرد که مسأله ای نیست چون دیگر صاحب دامنه ی ایرانسکوپ-دات-کام نیستم. همچنین همانطور که در یادداشتم در چهار ماه پیش ذکر کردم، صفحه ی ایرانسکوپ در سایت شخصی این نگارنده همچنان فعال خواهد ماند و همچون گذشته در لینک زیر قابل دسترسی خواهد بود:

 

 http://iranscope.ghandchi.com 

 

لینک بالا «زیردامنه ای» از دامنه ی سایت شخصی ام یعنی «قندچی-دات کام» است، مانند بسیاری دیگر از زیردامنه هایِ سایتِ شخصی ام که در پانویس یادداشت قبلی، لیست شده بودند!

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

پانزدهم دی ماه 1399
January 5, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH