Sam Ghandchiسام قندچي ایرانسکوپ-دات-کام بزودی منقضی می شود
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3336-iranscope-dot-com.htm
Iranscope-dot-com Will Expire Soon
http://www.ghandchi.com/3336-iranscope-dot-com-english.htm

پی نوشت پانزدهم دی ماه 1399: من دیگر صاحب دامنه ی اینترنتی «ایرانسکوپ-دات-کام» نیستم

پی نوشت یازدهم شهریور ماه 1399: فورواردینگِ دُمینِ «ایرانسکوپ دات کام»، امروز منقضی شد. خودِ دامنه ی «ایرانسکوپ دات کام» نیز تا چند ماه دیگر منقضی خواهد شد. لطفاً از آدرس « http://iranscope.ghandchi.com » برای دسترسی به صفحه ی ایرانسکوپ استفاده کنید.

مطالب مرتبط: 1     2     3

 

iranscope-dot-com

 

همه ی این سالها، دامنه «ایرانسکوپ-دات-کام» از طریق وب فورواردینگِ به لینکهای معینی در دامنه ی اینترنتی «قندچی-دات-کام» وصل می شد. متأسفانه دیگر نمی توانم مخارج داشتن دو دامنه ی اینترنتی را پرداخت کنم و در نتیجه دامنه ی «ایرانسکوپ-دات-کام» بزودی منقضی خواهد شد؛ اما، «صفحه ی ایرانسکوپ» در سایت شخصی ام در آدرس زیر فعال خواهد ماند چرا که «زیردامنه ای» از دُمینِ «قندچی-دات-کام» است که همچنان فعال خواهد بود:

 

http://iranscope.ghandchi.com

 

پیشنهاداتی از برخی دوستان برای کمک به هزینه های اینترنتی دریافت کردم اما رک و پوست کنده بگویم که اینها بخش خیلی کوچکی از مخارجم در زندگی است، و قبول نکردم، و لازم بود که به بودجه ی زندگی شخصی ام نگاه کنم و مخارجم را طبقه بندی کنم، همانطور که بارها در این سالها از نان شب زدیم، و این تصمیمی است که در حال حاضر گرفته ام. با بهترین آرزوها. س. ق.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و هشتم اردیبهشت ماه 1399
May 17, 2020

زیردامنه های مرتبط

http://iranscope.ghandchi.com

http://featured.ghandchi.com

http://news.ghandchi.com

http://www.ghandchi.com/iranscope/about.htm

http://www.ghandchi.com/iranscope/list.htm

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH