Sam Ghandchiسام قندچي انقلاب 21 ایران: اصل بحث

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4438-asl-e-bahs.htm

Iran 21c Revolution: The Main Discussion

http://www.ghandchi.com/4438-asl-e-bahs-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10      11     12     13     14     15     16     17

 

asl-e-bahs

 

دوستان عزیز،

 

اصل بحثم را در مورد انقلاب 57 کمی بیش از یکسال پیش در نوشتاری کوتاه تحت عنوان ««چپ»، عامل فاجعهء انقلاب 57 و 43 سال بعد» مطرح کرده ام، اما بطور مشخص تر بحث «انقلاب 57 ایران» را بعنوان «انقلابی ارتجاعی»، در کتابی مطرح کردم با عنوانِ «ایران آینده نگر: تأملی بر انقلاب ارتجاعی 1357» که بعداً عنوان آن کتاب را در ویرایش سوم، به «آینده نگری در برابر تروریسم»، تغییر دادم. در واقع آن کتاب را در سال 2002 که در بولتن بورد جبهه ملی واشنگتن که دکتر مرتضی انواری راه انداخته بود فعال بودم، نوشتم و یکی از کسانیکه در همه ی آن بحثها شرکت فعال داشت و از جمله باعث شد هر چه بیشتر موضوع سکولاریسم را مطرح کنم آقایی بود با نام مستعار «هم میهن ایرانی» که متأسفانه بعد از بسته شدن آن تالار بحث دیگر ارتباطم با او کاملاً قطع شد، و آشنایی شخصی نیز با او نداشتم و بلاگ او نیز سالهاست به روز نشده است. در مورد انقلاب 21 ایران یعنی انقلاب قرن بیست و یکمی ایران نیز 20 سال پیش در همان کتاب بحث کرده و پیشنهاد ایجاد حزب آینده نگر را در همان کتاب مطرح کرده بودم ولی اساساً ویژگی های مشخص انقلاب 21 ایران بعد از خیزش دی ماه 96 و دو سال بعد در آبان 98 دقیق تر شد و در 8 ماه گذشته بعد از قتل حکومتی زنده یاد ژینا مهسا امینی این انقلاب به اوج تازه ای رسیده که همچنان ادامه دارد.

 

آنچه در این یادداشت می خواهم تأکید کنم این است که موضوع این انقلاب فقط نفی برنامه های چپ نیست بلکه وقتی از نگاهی نو در این انقلاب بحث می کنیم هدف این است که بالاخره پاسخ ما برای تأمین نیازهای بشر در این برهه از تاریخ چیست! این موضوعی است که در چند سال اخیر تلاش کردم در کتابی تحت عنوان «آینده نگر: نوروز بشریت در قرن بیست و یکم، واریانت جدید برای تأمین نیازهای بشر» مورد بحث قرار دهم که از دیدگاه این نگارنده «اصل بحثِ انقلاب 21 ایران» همین موضوع است. چند روز پیش داشتم یادداشتی را از یکی از رهبران انقلاب 21 ایران آقای سهیل عربی در نقد وضعیت زندان فشافویه می خواندم که در حقیقت نقدی بسیار مهم از جامعه ی ایران است و پاسخ دادن به مسائلی که ایشان طرح کرده دقیقاً کاری است که اپوزیسیون ایران لازم است انجام دهد در حالیکه متأسفانه هنوز همه ی بحثها در اپوزیسیون همان برنامه هایی است که 44 سال پیش در 57 در میان پوزیسیون و اپوزیسیون مطرح بودند! واقعیت این است که اکنون ضروری است که به اصل بحث بپردازیم وگرنه نخواهیم توانست به موضوعاتی که سهیل عربی در نوشتارشان به زبان انگلیسی از زندان طرح کرده اند و پیش از بازداشت نیز در فیسبوک به زبان فارسی مطرح کرده بودند، پاسخ دهیم! همچنین در همین رابطه مطالعه ی نوشته ی تازه ای از زندانی سیاسی خانم گلرخ ایرایی که در زندان نوشته اند، مهم است!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

 نوزدهم اسفند ماه 1401
March 10, 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH