Sam Ghandchiسام قندچي ائتلاف چهره های شاخص اپوزیسیون، رهبری انقلاب 21 ایران نیست

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4427-coalition-mohtadi.htm

پی نوشت: من 5 ساعت پیش که این مقاله را منتشر کردم و در اینجا بدون ذکر نام به حّرافی های خانمی در حزب سکولار دموکرات ایرانیان اشاره کردم. فکر می کنم بهتر است نام ایشان را ذکر کنم. این خانم نامش «سارا فرزان» است و می توانید در دو لینک اینجا *  **، حّرافی های او را در جلسه ی آن حزب بشنوید که به نظر من با هدف تیشه زدن به ریشه ی اتحادی که شکل گرفته انجام می شود؛ خودتان گوش کنید و قضاوت کنید! من نمی دانم این خانم چطوری یکدفعه در حزب سکولار دموکرات ایرانیان سبز شده است!

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14

 

coalition-mohtadi

 

1. وقتی کمی بیش از یک ماه پیش، ائتلافی از چهره های شاخص اپوزیسیون در خارج شکل گرفت، تبریک گفتم اما آن ائتلاف رهبری انقلاب 21 ایران نیست هرچند صدای مردم ایران را در خارج کشور خیلی تقویت خواهد کرد که امری بسیار عالی است. در حقیقت در همین تجربه ی 22 بهمن اخیر یعنی امروز که دعوتی برای تظاهرات در خارج کشور بود، همانطور که دو روز پیش خاطر نشان کردم می بایست که بطور روشن اعلام می شد که این دعوت برای داخل کشور نیست وگرنه کاری بسیار خطرناک بود برای کسانی که در ایران ممکن بود در این روز تظاهراتهای دولتی به خیابان می آمدند! رهبری کردن درست انقلاب در ایران خیلی بیش از اینها درک درست واقعیات میدانی را در داخل ایران، لازم دارد وگرنه بازی کردن با جان مردم است!

 

2. همچنین وقتی بحثهای وکالت و غیره مطرح شد، نظرم را نوشتم و حرف تازه ای نیست که اضافه کنم. به اندازه ی کافی این موضوع یک سری بحثهای بیهوده در اپوزیسیون راه انداخته و به اعتبار بسیاری از دوستان در همه سوی این گفتمان لطمه زده است. شخصاً در یادداشتی تحت عنوان «در حاشیه ی انتخاب سخنگو» سعی کردم این واقعیات تلخ را بیان کنم اما همچنان برخی نظیر خانمی که به تازگی در حزب سکولار دموکرات ایرانیان پیدایش شده، از این حرّافیها دست بر نمی دارند! شخصاً هیچ آشنایی با این خانم ندارم و در اینترنت هم اطلاعات مهمی نتوانستم درباره ی سابقه ی فعالیتهای ایشان پیدا کنم و نمی دانم چرا تریبون حزب سکولار دموکرات ایرانیان در دست ایشان افتاده! من از حامیان جنبش و حزب سکولار دموکرات ایرانیان بوده و هستم و آن حزب از روز اول خود را جمهوریخواه اعلام کرد و بعد هم دو سال پیش خودِ میهن بان رضا پهلوی نیز، خود را جمهوریخواه اعلام کرد. در نتیجه من نمی فهمم همه ی این بحثهای سلطنت طلبی از سوی این خانم در حزب سکولار دموکرات ایرانیان که از اول قرار بود جمهوریخواه باشد، از کجا آمده و چرا این هوچی گری ها و خیمه شب بازی را این خانم که یکدفعه از آسمان نازل شده، راه انداخته تا اتحادی را که داشت خوب رشد می کرد، برهم بزند!

 

3. واقعیت کنونی تطور انقلاب قرن بیست و یکمی ایران این است که به استثنای کردستان که در آنجا واقعاً یک رهبری وجود دارد که محصول بیش از 50 سال فعالیت سیاسی و مدنی هدفمند است، در بقیه ی ایران ابداً رهبری سیاسی اپوزیسیون وجود ندارد!

 

4. اگر دوستان کُرد همه ی بحثهای فدرالیسم و تجزیه و خودمختاری و امثالهم را به دور بریزند، در آنصورت واقعاً یک رهبری برای کل انقلاب ایران وجود خواهد داشت و آنهم آقای عبدالله مهتدی خواهد بود که هم تجربه و هم توان عهده دار شدن چنین مسؤلیتی را دارد و می تواند نقشی نظیر زنده یاد جلال طالبانی در ایران ایفا کند، یعنی نقشی متحد کننده برای کل ایران، و سکان رهبری انقلاب 21 ایران را تا پیروزی در دست بگیرد. بیش از این هم نمی خواهم در این مورد بنویسم چون همه ی این بحثها را بارها کرده ام!

 

5. اینکه راهی نظیر «نلسون ماندلا» را در ایران بشود دنبال کرد، همانطور که در نوشتاری 5 سال پیش تحت عنوان «آیا انقلاب ایران گذاری مسالمت آمیز خواهد بود»، توضیح دادم، بستگی به رفتار رژیم اسلامی و اپوزیسیون دارد و آقای حسین رونقی می تواند سکان رهبری چنین مهمی را نظیر نلسون ماندلا در دست بگیرد، اما نه با رفتار کنونی رژیم وقتی فعالانی نظیر آرش صادقی مثلاً از زندان آزاد شده اند ولی اجازه ندارند فعالیت سیاسی کنند یا حتی حرف بزنند!

 

6. در رابطه با نقش میهن بان رضا پهلوی بویژه بعد از ائتلاف اخیر واقعاً کارهای مفیدی در صحنه ی بین المللی، ایشان و همراهانشان در ائتلاف دارند انجام می دهند؛ و هم حامیان ایشان و هم مخالفان بهتر است در انتظاراتشان واقع گرا باشند و به ویژه اجازه ندهند حرّافی های امثال آن خانمی که ذکر شد در حزب سکولار دموکرات ایرانیان راه انداخته همه را به جان هم بیاندازد و ممکن است امثال او با برنامه برای تیشه زدن به ریشه ی اتحادی که نتیجه ی سالها تلاش بوده و هست، آمده باشند!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

22 بهمن ماه 1401
February 11, 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH