Sam Ghandchiسام قندچي استراتژی جدید باند سابق نایاک

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4415-niac-new-strategy.htm

New Strategy of Former NIAC Gang

http://www.ghandchi.com/4415-niac-new-strategy-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9

 

niac-new-strategy

 

این نگارنده به اندازه ی کافی در 30 سال گذشته در مورد لابیگران رژیم اسلامی ایران و بعد هم مشخصاً باند نایاک نوشته ام و در اینجا نمی خواهم آن بحثها را تکرار کنم و همانطور که همه می دانیم با شکست پوتین در اوکراین در واقع دفتر بازی های نایاک نیز در رابطه با ایران بسته شد همانطور که با شکست فاشیسم هیتلری در پایان جنگ جهانی دوم دفتر جریانات مشابه در غرب بسته شد. اکنون باند نایاک وارد استراتژی جدیدی شده است و اگر می خواهید از آن شناخت پیدا کنید لطفاً به نقدی که کمتر از 3 ماه پیش در مورد حملات نایاک به خانم نازنین بنیادی نوشته بودم مراجعه کنید و با عرض پوزش که وقت برای بحث بیشتر در حال حاضر ندارم؛ اما توجه کنید که بازیگران تازه ی باند نایاک کسانی هستند که قبلاً در رابطه با تعلقشان به نایاک ناشناخته بودند اما دو روی یک سکه اند و در واقع هدفشان نظیر نایاک که از اول می خواست انقلاب 21 ایران پا نگیرد و می گفت نباید انقلاب کرد وگرنه سلطنت طلبان و مجاهدین به قدرت میرسند، این باند جدید نیز در حقیقت علیه پیروزی انقلاب 21 ایران هستند و آنچه در گفتمانشان به دو تای قبلی اضافه کرده اند، به اصطلاح «تجریه طلبان» هستند؛ این قلم همیشه مخالف تجزیه طلبی بوده ام اما مسأله ام در اینجا تلاش این باند جدید برای شکست دادن انقلاب 21 ایران با این بازی هاست! این لابیگران 30 سال پیش در اینترنت صاحب این قلم را دقیقاً به دلیل طرح بحث اینکه ایران به انقلاب مترقی نیاز دارد مورد حمله قرار می دادند و همه ی بحثهای در اینترنت در آرشیو اس سی آی موجود است و در سالهای اخیر نیز در مقالاتم در مورد نایاک؛ منعکس شده است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

3 بهمن ماه 1401
January 25, 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH