Sam Ghandchiسام قندچي رهبران رژیم اسلامی بعد از شکست پوتین مرا به یاد فرانکو بعد از هیتلر می اندازند

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4412-iri-franco.htm

IRI Leaders after Putin's Defeat Remind me of Franco after Hitler

http://www.ghandchi.com/4412-iri-franco-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5

 

iri-franco

 

روز گذشته اعلام کردم که چون مجبورم به مسائل درمانی بپردازم، "همه ی کارهای انتشاراتی ام را تا اطلاع بعدی متوقف می کنم." به هر حال به رغم وضعیت درمانی و مالی، گهگاه ممکن است مقالاتی منتشر کنم!

 

چهار روز پیش کارل بیلت در مقاله ای تحت عنوان «احتمالات بعد از پوتین»، نوشته بود که «سناریوهای محتمل، از ربودن قدرت توسط مشاور امنیتی افراطی، نیکولای پاتروشف، تا پیروزی در انتخابات توسط کسی نظیر الکسی ناوالنی وجود دارد! اما یک چیز روشن است: رژیم پوتین بعد از جنگی که او آغاز کرد باقی نخواهد ماند."

 

در سال گذشته این نگارنده بارها مطالبی در مورد جنگ روسیه-اوکراین نوشته ام و در اینجا قصدم تکرار بحثها نیست اما اساساً با ارزیابی آقای بیلت موافقم. در همین حال به تصور من رژیم اسلامی حاکم بر ایران در موقعیتی مشابه ژنرال فرانسیسکو فرانکو اسپانیا در پایان جنگ جهانی دوم قرار دارد، وقتی که فاشیسم هیتلری بالاخره شکست خورد! فرانکو، پس از آن بیشترین تلاش خود را کرد تا با کشورهای غرب کار کند گرچه کار ساده ای نبود!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

3 بهمن ماه 1401
January 22, 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH