Sam Ghandchiسام قندچي یادداشتی بدون رودربایستی برای رهبران سیاسی کردستان ایران

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4404-kordestan-tajzieh.htm

پی نوشت 10 بهمن ماه 1401: حامد اسماعیلیون: ترس از تجزیه‌طلبی غیرواقعی است، کنار هم بایستیم، جنازه پوسیده جمهوری اسلامی را دفن کنیم *

پی نوشت 30 دی ماه 1401: از سایت جنبش: سام قندچی: مخالفت ایرانیان ناشی از «مطالبات اتنیکی» نیست

پی نوشت 9 دی ماه 1401: برخی دوستان می گویند رهبران انقلاب 21 ایران در زندان هستند

Some Friends Say Leaders of Iran 21c Revolution are in Prison

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8

 

kordestan-tajzieh

 

 

دوستان رهبری سیاسی کردستان ایران،

 

بسیاری از بحثهایم را با شما دوستان طی این سالها بویژه با مخاطب قراردادنِ دوست عزیز عبدالله مهتدی نوشته ام و به باور این نگارنده بحثها روشن، و بهتر است از حاشیه حذف و به اصل بحث بپردازم و در حقیقت آخرین مصاحبه ی آقای مهتدی با سیامک دهقانپور خبرنگار صدای آمریکا که در پی نوشت آخرین مطلبم در مورد این بحثها لینک شده، به خوبی نشان می دهد که هردو طرف بحث کاملاً فهمیده شده و مشکل ندانستن مواضع و دیدگاههای یکدیگر نیست. در نتیجه در این یادداشت قصدم تکرار همه ی بحثهای این سالها نیست و به اصل مطلب می پردازم. ما اکنون در برهه ای از انقلاب 21 ایران هستیم که تصمیم سیاسی رهبران کرد در پیروزی یا شکست این انقلاب تعیین کننده خواهد بود. از دیدگاه این نگارنده شما لازم است که «طرح فدرالیسم» را کاملاً کنار بگذارید چرا که این طرح مانع اصلی وحدت اپوزیسیون در این انقلاب است چرا که اکثریت مردم ایران این طرح را منتهی به تجزیه و سوریه ای شدن ایران می بینند. شخصاً هیچ مشکلی در آینده ی ایران نمی بینم که کسانی بطور مسالمت آمیز حتی پتیشن در ایران دموکراتیک برای تجزیه ی هر نقطه ی ایران جمع آوری کنند همانطور که امروز در آمریکا برای چنین پتیشنهایی در کالیفرنیا و تگزاس سالهاست امضا جمع آوری می شود و حدنصاب برای طرح آنها در کنگره آمریکا در قانون کشور مشخص است ولی این بحثها در حال حاضر در ایرانی که در حال انقلاب برای پایان دادن به حکومت مذهبی است فقط به تکه پاره شدن این اپوزیسیون و شکست فوری این انقلاب منتهی خواهد شد. واقعیت هم این است که اگر شما به طرح فدرالیسم در برنامه ی خود ادامه دهید، بین شما و بقیه ی این جنبش شکافها به سرعت عمیق شده و شما مجبور خواهید شد که راه تجزیه ی کردستان را ادامه دهید و بقیه ی ایران نیز اساساً به راه اصلاح طلبی اسلامی خواهد رفت و در واقع هیئت های نمایندگی دولت موقت مهدی بازرگان در هر دو دوره ی مذاکرات کردستان در آنزمان پیشکسوتان اصلاح طلبان آینده بودند و بعد هم جنگ عراق و ایران پیش آمد و شاهد شکست جنبش کردستان در سالهای نخست انقلاب 57 بودیم و البته در آنزمان شما طرح «خودمختاری» را دنبال می کردید که معنای مشابهی برای جنبش سراسری در ایران داشت! ببخشید که این یادداشت را بدون توضیحات بیشتر به پایان می برم چون بحث واقعاً روشن، و اکنون موقع تصمیم گیری شماست که در حقیقت متأسفم که این تصمیم شما می تواند راه ما را از هم جدا کند و حتی متأسفانه ممکن است این جدایی ما، در عمل به تجزیه ی ایران و جنگ داخلی منتهی شود! با بهترین آرزوها برای همه ی مردم ایران.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

4 دی ماه 1401
December 25,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH