Sam Ghandchiسام قندچي روز تولد پویا بختیاری؛ «روز سکولار دموکراسی ایران» را **جشن** می گیریم

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4337-pouya-bakhtiari.htm

مطالب مرتبط: *    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18

 

pouya-bakhtiari-09-10-22

 

امروز که این یادداشت را می نویسم، «روز تولد زنده یاد پویا بختیاری» یا «روز سکولار دموکراسی ایران» است! دو سال و نیم پیش که پیشنهاد برگزاری این روز را به یاد پویای عزیز برای نخستین بار مطرح کردم، «هدفم برگزاری «جشن» بود و نه عزاداری» و متأسفم که زندانی بودن مادر و پدر پویا یعنی خانم «ناهید شیرپیشه» و آقای «منوچهر بختیاری» اجازه نداد که امروز به دستاوردهای «خیزش 98» و همچنین به «جنبش سکولار دموکراسی ایران» در این سالها توجه ما معطوف شود و مهمتر آنکه به مناسبت دستیابی به این دستاوردها واقعاً جشن بگیریم و نه عزاداری وقتی که اکنون سکولار دموکراسی در صحنه ی سیاست ایران پس از یک قرن که از انقلاب مشروطه می گذرد بالاخره جای خود را در اذهان عمومی باز کرده است! در سطر اولِ یادداشتم درباره ی 19 شهریور همان دو سال و نیم پیش از زحمات خانم مسیح علینژاد (از جمله دو مصاحبه ی آن تاریخ 1 و 2)، برای همه ی آنچه در آن روزهای آبان 98 صدای خانواده های قربانیان از جمله خانواده ی بختیاری بودند و پیام همه ی آنها از جمله پویا را به مردم ایران و جهان رساندند، سپاسگزاری کردم و متأسفم که در چند هفته ی اخیر به دلیل حملات تروریستی، خانم علی نژاد تحت فشار روزافزون بوده اند و همزمان نویسنده ی برجسته سلمان رشدی نیز هدف حملات تروریستها قرار گرفته و تحت مداوا قرار دارد و فردا 11 سپتامبر سالگرد حمله ی تروریستها به مرکز تجات آمریکا است که همان زمان یعنی 21 سال پیش درباره ی دو رویداد تروریستی 11 سپتامبر و فتوای قتل سلمان رشدی، مقاله ای منتشر کردم که گویای این حقیقت تلخ تروریسم اسلامی در همه ی این سالها، چه پیش از 11 سپتامبر و چه بعد از آن بود!

 

اما آنچه در این یادداشت می خواهم دوباره تأکید کنم اینکه این «روز تولد پویا بختیاری» یا «روز سکولار دموکراسی ایران» برای جشن گرفتن است و نه عزا داری! مقصودم از این حرف را شاید در مقاله ای که 4 سال پیش به مناسبت 16 آذر روز دانشجو نوشته بودم، روشن کرده باشم، و از خوانندگان تقاضا می کنم آن مقاله را که تحت عنوان «امیدوارم روزی 16 آذر را مردم با نوشابه و غذای مورد علاقه شان در پارکها و دانشگاهها جشن بگیرند» منتشر شده بود، با دقت مطالعه کنند! فردا دکتر اسماعیل نوری علا در سخنرانی خود، درباره ی این «روز تاریخی 19 شهریور برای سکولار دموکراسی در ایران»، در مهستان، سخن خواهند گفت! با بهترین آروزها برای همه!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

19 شهریور ماه 1401
September 10,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH