Sam Ghandchiسام قندچي چپ و ملیون نه از احمد کسروی و سلمان رشدی دفاع کردند و نه امروز از مسیح علینژاد

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4321-masih-alinejad-chap.htm

http://isdmovement.com/2022/0822/081522/081522-Sam-Ghandchi-Kasravi-Saman-Rushdi-Alinejad.htm

مطالب مرتبط: 1     2 (**  *)    3     4     5     6     7     8

 

masih-alinejad-chap

 

روز گذشته با آخرین جریان چپ ایران که هنوز با آنها همکاری داشتم، قطع رابطه کردم!  واقعیت این است که چپ ایران نه از «احمد کسروی» حمایت کرد، بعد هم نه از «سلمان رشدی»*  **، و اکنون نیز نه از «مسیح علینژاد»! دلیلش نیز دیدگاه چپ است که 20 سال پیش، در نوشتاری تحت عنوان «یک جهان بینی از سوی شهر مرتدان»، توضیح دادم و به آن پی نوشتهایی نیز در حمایت از فعالیتهای خانم مسیح علینژاد، اضافه کردم! امیدوارم خوانندگان، آن مقاله را با دقت مطالعه کنند، که اصل اختلاف با چپ و ملیون ایران، در همانجا به خوبی نشان داده شده است. تهدیدهای جانی رژیم اسلامی را به خانم مسیح علینژاد، محکوم می کنم، و برای خانم مسیح علینژاد آرزوی سلامتی و موفقیتهای بیشتر دارم!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

11 مرداد ماه 1401
August 2,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH